Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Styrelsen for Patientsikkerhed søger student til Økonomi

Styrelsen For Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed søger student til Økonomikontorets regnskabsteam for international sygesikring.  
 
Om kontoret  
Økonomikontoret varetager blandt andet opgaver i relation til økonomistyring, budgetlægning og finansloven samt afregning og regnskab for international sygesikring, herunder afregning af sygesikringsydelser med EU-/EØS-landene og Schweiz og refusion til borgere ved udlæg til behandling i udlandet. Kontoret varetager desuden opgaver vedrørende bygningsdrift og service.
 
Regnskabsteamet for international sygesikring består af 6 medarbejdere og foretager mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter mellem EU/EØS-landene.  
 
Dit arbejde  
Du skal bistå teamets medarbejdere i deres arbejde, herunder hjælp til at foretage kontrol og gennemgang af udenlandske regningskrav og udarbejde indsigelser imod disse krav. Du skal endvidere bistå teamet med at sende regningskrav til udlandet.  
 
Du vil eventuelt også efter oplæring blive ansvarlig for din egen mindre portefølje af lande, som du vil foretage kreditor- og debitorstyring for. Du skal kunne varetage dine opgaver selvstændigt, men i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i regnskabsteamet.  
 
Din uddannelse og erfaring  
Du er studerende med interesse for økonomi.  
 
Derudover forventer vi, at du:  
Er nysgerrig på at sætte dig ind i nye it-systemer  
Har kendskab til Officepakken, og især Excel. Dette er dog ikke et krav.  
Er velformuleret på dansk og engelsk (skriftligt og mundtligt)  
Har en økonomisk forståelse
 
Der følger en grundig oplæring med stillingen.  
 
Dine personlige kvalifikationer  
Du arbejder selvstændigt og tager initiativ  
Du er omhyggelig, ansvarsfuld og engageret  
Du har overblik og er god til at overholde deadlines  
Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i et team  
Du har et godt humør.  
 
Vi tilbyder  
En spændende hverdag med mange faglige udfordringer. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Vi har en rar og uformel omgangstone.  
  
Om ansættelsen  
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og OAO-S (Offentligt Ansattes Organisationer det Statslige område) med tilhørende organisationsaftale med HK/STAT.
 
Arbejdstiden er gennemsnitlig 18 timer om ugen.  
 
Kontakt os gerne  
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til Inge G. Jensen på tlf: 72 26 93 40 eller Danielle Thøger Rasmussen på tlf.: 72 28 67 70  
 
Er du interesseret?  
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3.  
 
Generelt om styrelsen  
Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper, og vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.  
 
På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.  
 
Vi er mere end 400 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Styrelsen For Patientsikkerhed

Geografi

København

Ansøgningsfrist

15 januar 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online