Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Polarekspedition søger medarbejder

Gaia Budolfi

Vil du være en central del af et ambitiøst og unikt polarprojekt med rødder til Afrika? Arbejd med fundraising, PR og SoMe for Project AfriPolar (arbejdstitel).


Til projektet, der er af ca. 2 års varighed, søger vi en medarbejder med stærke evner indenfor FUNDRAISING samt PR/SOCIALE MEDIER.


Projektet skal først og fremmest skabe opmærksomhed om, og midler til, en danskstyret NGO i Uganda, men inden da skal et vist indtjeningsmål opnås til at dække projektets omkostninger.


Projektet tager udgangspunkt i et unikt person-projekt, som ikke tidligere har været gennemført. Projektets indhold er konkurrencefølsomt, og er derfor ikke nærmere beskrevet. Den rette person vil naturligvis blive delagtiggjort i projektets indhold og detaljer i forbindelse med ansættelse.


Det er vigtigt at understrege, at stillingen som udgangspunkt er ulønnet, men når projektet sine budgetmål, vil økonomisk kompensation være en mulighed. Dermed er det vigtigt, at din primære motivation for at søge stillingen ikke er personlig indtjening, men i stedet er f.eks. erfaringsopbygning samt ønsket om at gøre en forskel for mindre privilegerede børn og unge i Uganda.


Du vil blandt andet komme til at arbejde med:

At endeligt definere projektets koncept, hovedmål, og delmål i samarbejde med projektets initiativtager

At synliggøre projektets potentiale overfor målgrupper, potentielle samarbejdspartnere, investorer, fonde m.m.

At lave en strategi for at skabe synlighed via sociale medier samt kreere content til disse, samt oprette projektsite i frivilligt CMS

At identificere og opsøge potentielle investorer og fonde, samt at udarbejde projektmateriale til møder


Du skal:

Have solid erfaring med fundraising og bogholderi

Have indgående kendskab til sociale medier, funktioner, trends m.m.

Kunne konceptudvikle, eksekvere, og drifte 

Have gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og engelsk


Vi forestiller os at du: 

Enten er under uddannelse på BA eller kandidatniveau i en relevant retning eller er færdiguddannet/selvlært, og har lyst til at få prestigefyldt erfaring på dit CV

Har mindst 5 timer om ugen – i perioder meget mere!

Har interesse for friluftsliv

Er ihærdig og selvstændigt arbejdende, og kan arbejde hjemmefra

Kan tage selvstændige beslutninger 


Vi søger ideelt set én person, der kan varetage både fundraising og PR/sociale medier, men er åbne overfor en model med to personer, skulle den rette konstellation vise sig. Dermed er du velkommen til at søge kun det ene område, om du ikke føler dig kompetent i begge.


Lyder dette som noget for dig, kontakt venligst Esben Budolfsen, der er initiativtager til projektet, på esben_budolfsen@hotmail.com inden 30. marts, hvor du skriver lidt om dig selv og din baggrund, samt din motivation for at blive involveret i projektet.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Gaia Budolfi

Geografi

Hele DK, du arbejder hjemme

Ansøgningsfrist

30 marts 2018

Søg jobbet

Esben Budolfsen: esben_budolfsen@hotmail.com