Er Polit blevet for snæversynet?

Polit Rådet

Politrådet inviterer til debat om Politstudiets fremtid. Debatten kommer i kølvandet på diskussionen om at uddannelsen er blevet for ensidig og snæversynet. Debatten afholdes d. 7. marts kl. 15.15 i 35.01.44.

Kritik fra tidligere overvismand
Økonomiuddannelsens fokus og indhold har i den seneste tid været omgærdet af megen debat – både inden for og uden for Økonomisk Institut. Et eksempel var da tidligere overvismand, Niels Kærgård, i sommers udtalte følgende om økonomiuddannelsen:

"Yngre økonomer har typisk en meget specialiseret økonomiuddannelse, hvor de ud over økonomi kun har stiftet bekendtskab med statistik og matematik, og det kan indsnævre og koncentrere såvel samfunds- som menneskesyn omkring ”homo oeconomicus” – dvs. et menneskebillede med en selvisk og rationel agent i centrum."

Kærgård blev færdiguddannet cand.polit i 1970 – kun ca. 6 år efter at det første institut for statskundskab åbnede i Århus. Og hvad relevans har det, tænker man måske? – men relevansen er ganske betydelig for den udvikling, som de danske økonomiuddannelser har gennemgået over de seneste årtier.

For da Niels Kærgård, med flere, studerede Polit på Københavns Universitet i midten af det forrige århundrede, var uddannelsen langt bredere i sit fokus, end den er i dag. Det var den nødt til at være. For de færdiguddannede politter skulle varetage ganske centrale – og langt mere generelle – funktioner i såvel private som offentlige stillinger.

Fra generalister til specialister
Derfor var det ganske naturligt, at uddannelsen ikke kun sigtede mod at give de studerende matematiske og statistiske færdigheder. I uddannelsen indgik der med Niels Kjærgårds ord derfor også ”meget økonomisk historie og teorihistorie samt en hel del jura og sociologi.”

På mange måder giver det altså mening at betragte ’indsnævringen’ af økonomistudiet som en naturlig konsekvens af den generelle specialisering, der er sket i uddannelsessystemet. Spørgsmålet er imidlertid om specialiseringen af økonomiuddannelsen i retning mod mere snævre matematiske og økonometriske færdigheder i sig selv udgør et problem. Hertil er holdningerne sikkert mange.

Jeg er imidlertid af den opfattelse, at specialiseringen desværre er faldet sammen med en række andre forhold, som tilsammen udfordrer kvaliteten af den økonomiuddannelse, som udbydes på Københavns Universitet.

Polituddannelsen er blevet for snæver
Her kan for det første nævnes et for stort fokus på formaliserede (matematiske) teorier baserede på antagelser, frem for et eksplorativt studie af virkeligheden. For det andet har særligt én teori og én gruppe af antagelser fået overtaget over det teoretiske paradigme, der undervises efter på studiet – bedst eksemplificeret ved ’de ti økonomiske principper’.

For det tredje hersker fejlopfattelsen, at økonomiske spørgsmål kan behandles ikke-normativt. Økonomiske spørgsmål er per definition normativt, og som økonomistuderende bør vi i langt højere grad undervises i de samfundsmæssige og politiske valg, der ligger bag forskellige økonomiske tilgange og forståelser.

Men spørgsmålet er hvorvidt den opfattelse er retvisende for de studerende på Økonomisk Institut? Ud fra mine samtaler med studiekammerater på tværs af årgange, er det min fornemmelse, at udlægningen ikke er helt ved siden af.

Invitation til debat om Polit-studiets fremtid
For at nuancere, kvalificere og forhåbentlig udfordre den kritik som både vi i Politrådet, Niels Kærgård og andre har rejst, inviterer Politrådet til debat under titlen ’Er Polit blevet for snæversynet?’.

Debatten skydes i gang af en paneldebat, hvor Katarina Juselius (Professor Emerita), John Smidt (direktør for De Økonomiske Råds Sekretariat) og Niels Kjærgård (Dr. Polit og tidligere overvismand) deltager.

Herefter følger diskussion i grupper om revidering af fagbeskrivelser og til sidst en opsamling på alle jeres gode idéer. I pausen byder vi på en lækker sandwich og lidt til ganen.

Program
15.15-15.20 Velkomst
15.20-16.15 Paneldebat: Er Polit blevet for snæversynet?
16.15-16.30 Spørgsmål til panelet
16.30-16.45 Pause med sandwich 
16.45-16.50 Oplæg om aktivitetspuljen ved Ida Støier fra Djøf
16.50-17.20 Gruppearbejde om revidering af fagbeskrivelser
17.20-17.30 Fælles opsamling

I Politrådet ønsker vi at samarbejde med alle interesserede studerende om revidering af bachelorstudieordningen, og giver jer nu muligheden for at få direkte indflydelse på fagbeskrivelserne – Læs mere her.

Det er hensigten, at konklusionerne og inputsene efterfølgende vil blive taget med til Studienævnet, hvor debatten om en justering af studieordningen allerede er begyndt. Det vil være her alle større ændringer af såvel pensum, undervisningsform og eksamensformer skal vedtages.

Bjarke Dahl Mogensen
Formand for Politrådet
Næstformand for Studienævnet på ØI


Tags: #politrådet  #debat  #politstudiet 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om