Stud.polit i Forsikring og Pension

Altandetlige.dk - Polit Portal

Læs med i denne udgave af stud.polit i, hvor stud.polit. Ida Moesby fortæller om sit arbejde i Forsikring og Pension, hvor hun bl.a. har været med til at analysere selvstændiges pensionsopsparing og skybrudsskader.

Hvad består dit arbejde i?
Jeg sidder i afdelingen Økonomiske Forhold, som består af to dele – en del som arbejder med økonomisk regulering og en del som arbejder med analyse og økonometri. Jeg er en blandt tre studentermedhjælpere i afdelingen, og vi er mest tilknyttet analyseteamet.

Mit arbejde består primært i at udarbejde og opdatere statistikker og analyser til organisationens interne og eksterne interessenter. Dette omfavner rutinemæssige opdateringer af månedlige, kvartalsvise og årlige statistikker såvel som daglige efterspørgsler på mere specifikke data- eller analyseudtræk. Herudover assisterer jeg i udarbejdelse af længere varige projekter, for hvilke min indflydelse har været voksende gennem anciennitet.

På den lidt mindre faglige side bidrager jeg også til det sociale liv på arbejdspladsen gennem opgaver som f.eks. planlægning af afdelingsarrangementer eller udarbejdelse af quizzer til julefrokosten. 

Hvilke typer af projekter har du arbejdet med hos Forsikring og Pension?
Jeg har været med til udarbejdelse af større økonometriske analyser af det danske pensionssystem, herunder hvordan selvstændigt erhvervsdrivende sparer op til pension og hvordan dette adskiller sig fra lønmodtagere. Jeg har også været med til at lave mindre analyser, der blev til nyt materiale på vores hjemmeside. Eksempelvis undersøgte jeg, hvor mange der indbetaler til pensionsordninger selv efter pensionsalderen. Statistikken viste, at overraskende mange blev ved med at indbetale.

Jeg har også været med i et større projekt omhandlende skybrudsskader, som jeg lavede i samarbejde med vores juraafdeling. Arbejdet bestod i at ’rense’ data om skybrudsskader i Danmark og videregive det til kommunerne, som skulle bruge data til skaderisikoanalyser. Her var den største udfordring at formidle data til personer uden økonomisk baggrund.

Som student i F&P er man en del af et dynamisk team, og hver dag forhører jeg mig med konsulenterne, om der er nogle hastesager eller ad hoc opgaver af høj prioritet. For eksempel kan det være at hjælpe kommunikationsafdelingen med datavalidering til nyhedsudgivelser.

Hvorfor søgte du job hos Forsikring og Pension?
Jeg blev stærkt opmuntret af en af mine studiekammerater til at søge jobbet. Jeg kendte ikke så meget til branchen men syntes det lød spændende dét arbejde de foretog på afdelingen, da jeg især holder meget af økonometri.

Hvor meget tid bruger du på dit arbejde hos Forsikring og Pension?
Jeg arbejder 15-20 timer om ugen fordelt på 2-3 dage, men arbejdstiden er meget fleksibel. I eksamensperioder prioriterer jeg min eksamenslæsning højt og arbejder derfor ikke så meget. Det er der plads til i F&P, og konsulenterne ser det som en god ting, at man prioriterer sit studie. I F&P er der mulighed for, at man i perioder arbejder mere end 20 timer om ugen. Dette er jeg virkelig glad for, da det giver anledning til, at jeg får lov til at arbejde på nogle lidt større opgaver.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?
Jeg har især haft gavn af mine metodefag: Samfundsbeskrivelse A-B, Økonometri A-C, Programmering og statistik med SAS og senere hen Advanced Microeconometrics. Især kompetencer inden for praktisk anvendelse af Excel, SAS og Stata i samspil med en teoretisk forståelse af økonometri har været essentielt for mit arbejde. Når man arbejder med data og analyser bliver man naturligvis også hjulpet godt på vej af den stærke analytiske tilgang til problemstillinger, man lærer igennem hele politstudiet.

Hvad har overrasket dig mest?
Den største overraskelse for mig har været hvor vigtig en del af velfærdssamfundet det danske pensionssystem er. Som studerende tænker man typisk ikke så meget på pension, og det er sjældent et ’hot topic’ når man er sammen med vennerne. Men mit arbejde i F&P har givet mig indsigt i hvor stor politisk relevans det danske pensionssystem har, og hvor stor en rolle det spiller for samfundet. De analyser jeg er med til at lave belyser problemstillinger, som er med til at påvirke den politiske dagsorden, og derfor er det sjovt og interessant at arbejde for en interesseorganisation.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?
Det sociale miljø betyder meget for mig på min arbejdsplads, og der bliver gjort meget for at vi har et godt socialt miljø både på afdelingen og i hele huset (som består af omkring 100 medarbejdere). Hvert halve år afholdes der afdelingsarrangementer, og i efteråret var vi således på en heldagstur til Hven med efterfølgende middag på restauranten Honey. En gang om ugen er der yogaundervisning efter arbejde, vi har en aktivitetsforening som planlægger udflugter til f.eks. kaffesmagning for ej at glemme den årlige sommerfest og julefrokost.

Hvad synes du, at arbejdet i Forsikring og Pension kan tilbyde som studiejob?
Et studiejob i en brancheorganisation giver ikke kun indblik i det enkelte selskab men i branchen som helhed. Derfor oplever man branchen på både virksomhedsplan og i en større politisk kontekst. Dette giver rig mulighed for at anvende en stor del af politstudiets repertoire af både mikro- og makroteori, da både virksomhedernes problemstillinger og politisk lobbyisme er i fokus.

Udover det brede fokus synes jeg, at en af de bedste ting et studiejob i F&P kan tilbyde er en stor progression i arbejdsopgaver.  Man bliver som student en vigtig del af analyseteamet, og man får en del ansvar, hvilket er noget der motiverer mig meget. Derudover kommer jeg heller ikke uden om at nævne de mange frynsegoder der her. Vi har bl.a. en fremragende og billig kantine, en massageordning og fredagsbar den 1. fredag i måneden.

Hvad er det bedste ved jobbet?
Det bedste ved jobbet er, at mine arbejdsopgaver er spændende og bliver ved med at være udfordrende i takt med, at jeg kommer længere på studiet. Nogle dage sidder jeg og nørder dataarbejde i SAS, og nogle dage er jeg med til at skrive udkast til nyheder og lave præsentationer af data. Det er fedt med den afveksling i arbejdsopgaver, og der er en god dynamik mellem studenter og konsulenter, hvor vi studenter bliver inddraget i de metodiske overvejelser der bliver gjort, når der skal laves større analyser. Derudover er jeg super glad for det fællesskab vi har på afdelingen og de mange sociale aktiviteter.

Netop nu søger Forsikring og Pension efter en ny student til Økonomiske Forhold. Se opslaget på Altandetlige.dk's jobportal:

Forsikring & Pension søger analytisk stærk studentermedhjælper til analyseteam

Tags: #på studiejob i  #forsikring & pension 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om