Tema: Next Generation - højtuddannede iværksættere og entreprenører i Region Hovedstaden

Anders Park Egedal

Next Generation er et samarbejde mellem de tre universiteter, der i Danmark er førende på hver deres felt, og en række organisationer, der har erfaring med at støtte innovation og udvikling. Nina Gade fra Next Generation svarer på FAQ. Læs mere her.

FAQ – Next Generation

Hvad er Next Generation?

Next Generation er et samarbejde mellem universiteter og organisationer i hovedstadsregionen, med det mål at styrke studerendes kompetencer, viden og aktivitet inden for entreprenørskab undervisere og erhvervsliv.

Hvad skal Next Generation konkret gøre?

Next Generation skal gøre studerende bedre til at skabe vækst ved at skabe et større udbud af kurser, workshops og entreprenørskab i undervisningen samt praktisk rådgivning af unge, der vil starte egen virksomhed eller skabe vækst i eksisterende virksomheder.

Projektet har fire delprojekter:

  • Viden, fag og kurser – Traditionel undervisning suppleres med praksisnære innovations-metoder, så undervisningen i innovation og entreprenørskab bliver stærk på universiteterne.
  • Awareness – skaber bevidsthed om de muligheder der er i entreprenørskab og hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til at skabe nye virksomheder og vækst.
  • Underviser korps – Et korps af undervisere på tværs af universiteter og fakulteter og bliver en drivkraft i at udvikle og gennemføre af innovativ universitetspædagogik og undervisning.
  • Fra universitet til marked – studerende med en god idé kan få hjælp til at modne, realisere og kommercialisere idéer.

Hvem er med i projektet?

Next Generation består af Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Venture Cup, Fonden for Entreprenørskab, Symbion Accelerace og Københavns Erhvervsservice samt en række netværkspartnere[1].

Hvad kan Next Generation, som partnerne ikke kan gøre hver for sig?

Next Generations styrke er samarbejdet mellem tre universiteter som er førende på hver deres felt - og en række organisationer der er eksperter i at støtte innovation og udvikling. Partnerne i Next Generation arbejder sammen på tværs af fag og organisationer om uddannelse, rådgivning og hjælp til unge i alle faser af innovationskæden fra idé til markedet.

For eksempel kan en humanistisk studerende fra KU have en idé til at analysere arbejdskulturen i en produktionsvirksomhed. Den viden om processerne i en virksomhed, som hun skaber, kan have stor betydning for produktionsingeniøren fra DTU, der skal lære at optimere og lede produktionen i virksomheder. Sammen med erhvervsøkonomen fra CBS, kan de måske udvikle nye ledelsesværktøjer, der er sættes i spil i danske virksomheder eller blive til et produkt i sig selv ligesom f.eks. LEAN. 

Hvilken rolle spiller KU i projektet?

Københavns Universitets afdeling for Forskning og Innovation (F&I) står i spidsen for Next Generation. Studentervæksthusene Katapult og Katalyst gennemfører de konkrete aktiviteter på KU i samarbejde med de andre projektpartnere.

Hvor mange penge har Next Generation, og hvordan bliver projektet finansieret?

Next Generation har et budget på 34 millioner kroner til 4 års arbejde (2010-2013). Partnerne finansierer 25 % af dette. 25 % finansieres af Region Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og 50 % finansieres fra EU's Socialfond.

Er Next Generations målgruppe kun studerende?

Nej. Next Generation er en samlet indsats der involverer de studerende, undervisere, såvel som aktører fra det danske erhvervsliv. 

Jeg er universitetsstuderende og vil gerne starte min egen virksomhed. Hvad kan Next Generation gøre for mig?

Next Generation vil til en start skabe de kurser og fag, der lærer dig, hvordan du starter egen virksomhed. Derefter kan partnerne i projektet hjælpe dig til at modne din idé og give dig gode råd og sparring i opstartsfasen, der ofte er svær for mange nye virksomheder.

Jeg har en god idé (og nogle gange mange), men jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre. Hvad gør jeg nu?

En god idé er at starte på Next Generations hjemmeside. Her kan du finde hjælp til at afgøre, hvilken af Next Generations partnere, der har det tilbud, der hjælper dig bedst lige nu.

Skal jeg have en opfindelse eller en idé til en ny maskine for at bruge Next Generation?

Nej, slet ikke. Entreprenant tænkning handler ikke kun om at skabe nye ting. Nye måder at se verden på og nye idéer, der kan skabe grobund for vækst opstår inden for alle fagfelter og kan have alle former. Det vigtige er, at det har potentiale, og det kan Next Generation hjælpe dig med at afklare. Det handler ikke kun om ENTREprenørskab men også om INTRA prenørskab.

Jeg vil gerne inddrage entreprenørskab og innovation mere i undervisningen til mine studerende, hvad gør jeg?

Check Next Generations hjemmeside www.nxtgen.dk eller kontakt projektleder Nina Gade nina.gade@adm.ku.dk tlf. 5168 0509

[1]    Bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen, It-Universitetet, Connect Danmark, SCION DTU A/S, CITI, Sunstone, DI og DE 

Tags: #Iværksætteri 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om