Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Keynes burde være pligtlæsning på økonomistudiet.

Af Jesper Jespersen | d. 18. october | 6 kommentarer

Keynes var originalDen britiske økonom John Maynard Keynes (1883-1946) var det 20. århundredes mest nyskabende økonom. Han begrundede i sit hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Moneyfra 1936, hvorfor en ureguleret markedsøkonomi vil have en iboende og derfor uundgåelig tendens til ustabilitet. Efterlader politikerne...


Fire ud af ti i fængslerne har udenlandsk baggrund, men er det udtryk for fejlslagen integration

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 12. october | 0 kommentarer

Statsministeren nævnte i sin åbningstale i Folketinget tirsdag d. 1. oktober 2019, at: »fejlslagen integration har trukket spor i skoler, i boligområder, på arbejdspladser. Og måske allertydeligst i kriminaliteten. I fængslerne har fire ud af ti udenlandsk baggrund«. Der er korrekt, at cirka fire ud af ti fængslede har udenlandsk...


Hvordan man fører Paretoforbedrende klimapolitik

Af Poul Schou | d. 30. september | 1 kommentar

I septemberudgaven af tidsskriftet Environmental and Resource Economics har de tre økonomer Michael Hoel, Sverre Kittelsen og Snorre Kverndokk offentliggjort artiklen Correcting the Climate Externality: Pareto Improvements Across Generations and Regions, som berører en helt central klimaøkonomisk problemstilling. I øjeblikket er der...


Dynamiske effekter af skatter og offentligt forbrug med ADAM

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 17. september | 0 kommentarer

Der er ifølge Finansministeriets regneregler tradition for at indregne dynamiske arbejdsudbudseffekter af skatter, offentlige overførsler og uddannelse. Der er derimod ikke tradition for at indregne dynamiske arbejdsudbudseffekter af offentligt forbrug udover det, der vedrører uddannelse. Arbejdsudbudseffekter er et omdiskuteret emne....


Udbudsreformer og arbejdsløshed med ADAM

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 20. august | 4 kommentarer

Udbudsreformers virkning på dansk økonomi bliver ofte diskuteret. Jeg vil her lave en øvelse med ADAM, hvor antallet af efterlønsmodtagere vha. en regelændring reduceres med 7.000 personer (det er nogenlunde effekten, hvis regelændringen hæver efterlønsalderen med et halvt år). De 7000 antages at forblive i arbejdsstyrken, så...


En gyser i sommervarmen: Udbudspolitikken har spillet fallit

Af Jesper Jespersen | d. 23. july | 6 kommentarer

Virkeligheden kalder.Udbuddet af arbejdskraft er igennem de seneste ti år faldet som andel af befolkningen (15-74 år). Men hvad værre er for dansk økonomi, så er beskæftigelsesraten faldet endnu mere. Udbudspolitikken ligger – mildt sagt - i ruiner, se tabel 1.Nu skal man jo altid være forsigtig med at slutte for håndfast om årsagen...


Gode Penge og Lenins teori om økonomiens kommandohøje

Af Torben Pedersen | d. 05. july | 5 kommentarer

"Gode Penge" er både navnet på en forening[1] og titlen på en bog af sociologen Ole Bjerg, og foreningen Gode Penge har gennem talrige indlæg i dagspressen kritiseret bankernes pengeskabelse, som de mener er hovedårsagen til alt, hvad de mener, er galt med kapitalistiske markedsøkonomier, lige fra økonomiske kriser og spekulative...


Gæsteindlæg: Det offentlige Danmark i en nøddeskal? Eller ”Historien om, hvor svært det kan være at købe en bil”

Af Jonas Herby | d. 05. july | 0 kommentarer

Gæsteindlæg af Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol., Ph.D.Jeg har lige investeret i en ny bil. Det er der sådan set intet spændende i - og historien om mit bilkøb burde ikke interessere ret mange andre mennesker end mig selv, min bank og så naturligvis bilforhandleren. Hvis altså ikke historien om mit bilkøb på smukkeste...


10 relevante problemstillinger for Danmarks økonomi

Af Poul Schou | d. 27. june | 0 kommentarer

Når sommerferien nærmer sig, får man overskud til at hæve blikket fra umiddelbare arbejdsopgaver og tænke lidt mere overordnet over samtidsøkonomien og dens udfordringer. Her er en liste over 10 danske økonomiske problemstillinger som jeg personligt tror er vigtige at få en bedre forståelse af for at kunne forbedre økonomiens...


Ingen tegn på at kortere dagpengeperiode fører til krav om mere jobbeskyttelse

Af Jonas Herby | d. 25. june | 0 kommentarer

I debatten om dagpengesatsen fremfører fagbevægelsen ofte argumentet om, at hvis man forringer lønmodtagernes sikkerhed gennem lavere dagpenge (mindre security), vil lønmodtagerne reagere ved at kræve fx længere opsigelsesvarsler (mindre fleksibilitet). Og at den samlede effekt på arbejdsudbuddet derfor vil være begrænset. Men holder...