Ekspropriation af kontanthjælpsmodtageres pensionsopsparing er en dårlig ide

Af Torben Pedersen | d. 04. march | 1 kommentar

At det er en god ide, at erstatte et skattefinansieret pensionssystem som folkepensionen med et opsparingsbaseret pensionssystem som arbejdsmarkedspensionerne, har økonomer vidst siden Diamonds (1965) banebrydende artikel for et par generationer siden, der baserede sig på Samuelsons (1958) overlappende generationsmodel. Et...


Gode Penge og Lenins teori om økonomiens kommandohøje

Af Torben Pedersen | d. 05. july 2019 | 6 kommentarer

"Gode Penge" er både navnet på en forening[1] og titlen på en bog af sociologen Ole Bjerg, og foreningen Gode Penge har gennem talrige indlæg i dagspressen kritiseret bankernes pengeskabelse, som de mener er hovedårsagen til alt, hvad de mener, er galt med kapitalistiske markedsøkonomier, lige fra økonomiske kriser og spekulative...


Gyldne håndtryk og ufuldkomne kontrakter

Af Torben Pedersen | d. 20. september 2018 | 2 kommentarer

Der er en udbredt forargelse blandt mange over, at Thomas Borgen i Danske Bank får et gyldent håndtryk på et tocifret millionbeløb efter hvidvaskskandalen.Og der er da også noget helt galt med mange ansættelseskontrakter for topdirektører både i det private og offentlige, når direktører kan blive fyret og få et kæmpe gyldent håndtryk,...


Obamas dæktold i 2009 reducerede beskæftigelsen i USA

Af Torben Pedersen | d. 12. march 2018 | 1 kommentar

Præsident Trump har annonceret indførelsen af en told på stål og aluminium for at beskytte amerikanske stålproducenter og i håbet om at forbedre handelsbalancen. Alle økonomer ved, at det vil skade amerikanske forbrugere, men det er vanskeligt at få ikke-økonomer - herunder mange politikere - til at forstå, at protektionisme ikke...


Et bitcoin tankeeksperiment

Af Torben Pedersen | d. 01. december 2017 | 0 kommentarer

Hvad ville bitcoin-prisen være, hvis btc skulle erstatte US-dollar?Der er ca. 1.500 mia. dollar i sedler og mønter i omløb, eller 150.000 mia. cent som mindste betalingsenhed. Til sammenligning vil der være 2,1 bia Satoshienheder i omløb, der er mindste bitcoinenhed, når alle btc er minet, eller 2.100.000 mia. Der går altså ca. 14...


"Kapitalen" af Karl Marx: 150 års fejlslagen økonomisk teori

Af Torben Pedersen | d. 14. september 2017 | 1 kommentar

Det er i dag 150-året for udgivelsen af Karl Marx’s økonomiske hovedværk Kapitalen, der lagde det økonomiske og moralske grundlag for Marx’s klassekampteori og for socialismen. Marx’s økonomiske teorier var fra starten fejlbehæftede, og det er historiens ironi, at allerede før første bind af Kapitalen udkon i 1867, var den...


Brexit betyder frihandel

Af Torben Pedersen | d. 17. january 2017 | 0 kommentarer

Der var mange forskellige politiske interesser bag UK's Brexit, og man kunne frygte, at UK ville føre en mere protektionistisk politik efter Brexit - for slet ikke at tale om, at EU vil optæde protektionistisk over for UKDet sidste kan ikke udelukkes men Theresa Mays Brexit-tale var særdeles positiv i et frihandelsperspektiv. Hun annoncerede et...


CEPOS i Det økonomiske Råd

Af Torben Pedersen | d. 24. december 2016 | 0 kommentarer

Folketinget vedtog forleden, at CEPOS indtræder i Det Økonomiske Råd, og i den forbindelse har jeg et ønske om, at CEPOS indstiller til formandskabet at sætte mere fokus på den langsigtede velstandsskabelse.I Danmark har vi haft 11 år uden vækst i BNP per capita - selv efter de seneste nationalregnskabsrevisioner, der opjusterede...


Lempelse af selskabsskatten fra 22 til 15% kan øge en LO-arbejders løn med fra 2-6.000 kr. årligt

Af Torben Pedersen | d. 08. july 2016 | 0 kommentarer

Efter Breixitafstemningen annoncerede den engelske finansminister, at UK ville sænke selskabsskatten til 15 pct. CEPOS har regnet på, hvad en tilsvarende lettelse af selskabsskatten kan betyde for Danmark. Det er velkendt fra den akademiske litteratur, at kapitalindkomstskatter som selskabsskatten er en af de mest forvridende...


Subjektiv nytteteori hos Thomas Hobbes?

Af Torben Pedersen | d. 28. august 2015 | 0 kommentarer

Det er velkendt, at arbejdsværdilæren kan spores tilbage til Adam Smith, og før ham var John Locke (1632-1704) inde på, at det er arbejdet, der skaber værdi. Undertegnede har derimod aldrig været klar over, at vi hos den politiske filosof, Thomas Hobbes  (1588-1679), faktisk finder ansatserne til en subjektiv nytteteori. Hobbes er...


Nyt billede af konjunkturforløbet siden 2005

Af Torben Pedersen | d. 31. may 2015 | 0 kommentarer

Der er ikke noget nyt i, at revisioner af nationalregnskabet ændrer billedet af konjunkturforløbet bagud i tid, men overgangen til den nye nationalregnskabsopgørelse, ESA 2010, nye fastprisberegninger og almindelige revisioner har ændret så meget på billedet af konjunkturforløbet siden 2005 i forhold til...


Rules vs. discretion – om optimalitet og frihed

Af Torben Pedersen | d. 14. may 2015 | 2 kommentarer

Da Kydland og Prescott (1977) opfandt begrebet om en tidskonsistent økonomisk politik, afgjorde de en gammel diskussion om, hvorvidt det er optimalt, at den økonomiske politik føres diskretionært eller er bundet af en regel, men oprindelig handlede den diskussion ikke om kun om optimalitet, men også om...


Faldende offentligt forbrug siden 2010

Af Torben Pedersen | d. 05. january 2015 | 1 kommentar

Nulvækst eller ikke nulvækst synes nærmest at være et spørgsmål om verdens undergang, hvis man følger den politiske debat. Siden før krisen, 1. kvartal 2008, er det offentlige forbrug vokset med 5 pct., hvorimod det private forbrug er faldet med 3,6 pct. Det sidste - der om noget er det, der giver forbrugerne og husholdningerne velfærd -...


I anledning af Berlinmurens fald...

Af Torben Pedersen | d. 09. november 2014 | 2 kommentarer

”Sovjetunionen er et bevis på, modsat hvad mange skeptikere tidligere havde troet, at en socialistisk kommandoøkonomi kan fungere og endda trives.” Således skrev Samuelson og Nordhaus i deres lærebog fra 1989. Det må have været få måneder, før Berlinmuren faldt, og i løbet af de følgende to år blev Sovjetunionen opløst,...


Nobelprisen i økonomi - for 40 år siden

Af Torben Pedersen | d. 09. october 2014 | 1 kommentar

Den 9. oktober 1974 – i dag for 40 år siden – hædredes Friedrich A. von Hayek (1899-1992) med Nobelprisen i økonomi, som han delte med svenskeren Gunnar Myrdahl. De fik Nobelprisen “for their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic,...


Torben Pedersen

Cand polit. et exam art, Ph.D. fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi i et år på Harvard University og på University of Chicago. Redaktør af Libertas. Blogger om økonomi og liberalisme, om frihed og velstand.