Torben Pedersen

Anonyme markeder

Markeder fungerer bedst, når der en en effektiv beskyttelse af den private ejendomsret, og når der eksisterer et upartisk, ubestikkeligt og effektivt retsvæsen, der kan håndhæve indgåede kontrakter og aftaler.

Regulering behøver imidlertid ikke blive håndhævet af staten. Mange børser har i tidens løb været rent privat reguleret, og der har fordelene ved at kunne handle på en markedsplads, der håndhæver nogle strenge regler om eksempelvis informationspligt, insiderhandel osv., været så store, at de kan fungere effektivt alene baseret på private regler og håndhævelse.

På sorte markeder finder der også en privat aftalehåndhævelse sted, der er baseret på markedsdisciplin, omdømmeeffekter og en til tider særdeles håndfast håndhævelse af indgåede aftaler, men interessant nok findes der også fuldstændig anonyme markeder, hvor end ikke markedsdeltagerne har mulighed for at håndhæve regler eller aftaler.

Silk Road, der opstod i 2011, er en sådan anonym markedsplads. Silk Road er nok mest kendt i offentligheden for, at FBI i februar 2013 lukkede handelspladsen, fordi omkring 70 pct. af handlen var med receptpligtig medicin, illegale rusmidler og andre illegale produkter.Den opstod så igen, men har haft et lidt turbulent liv, udsat som den har været for angreb fra hackere og fra amerikanske DEA.

Fra et økonomisk perspektiv er det mest interessante ved Silk Road, at det er et anonymt marked, hvor markedsdeltagerne ikke kender hinandens identitet og derfor ikke fysisk kan hævne sig på hinanden, hvis de bliver snydt, eksempelvis hvis sælger ikke fremsender den bestilte og betalte vare, der typisk er betalt med bitcoin. Køberen får imidlertid markedsmagt ved at kunne anmelde sælgeren på dennes profil, så andre potentielle kunder bliver bekendt med, at den pågældende sælger snyder sine kunder, og en enkelt eller to dårlige anmeldelser vil føre til, at sælger må lukke sin forretning.

Systemet virker, så længe sælgers omdømme har en større værdi for sælger, end værdien af den enkelte handel.

Sælger kan ikke bare oprette vilkårlig mange nye sælgerkonti, for det første fordi det koster ca. 3.000 kr. at oprette en konto, og for det andet er der etableringsomkostninger i form af tid og penge forbundet med at skabe et godt omdømme baseret på mange positive anmeldelser. Nye sælgere må derfor ofte underbyde eksisterende sælgere for at komme ind på markedet.

Silk Road er en markedsmæssig innovation, der viser, at markeder kan langt mere uden statslig indblanding, overvågning eller kontrol, end man umiddelbart skulle tro. Som en sidegevinst har et nyt studie peget på, at Silk Road meget vel kan have sparet menneskeliv ved at have separeret handlen med tørrede plantedele og andre illegale stoffer fra bandekriminaliteten og volden, der er forbundet med handel på gadeplan. Konkurrerende bander har heller ikke nogen mulighed for at bekæmpe hinanden med automatvåben og drive-by shootings, men udelukkende ved at lave fake handler og give dårlige anmeldelser til konkurrenter. Også i den forstand repræsenterer silk Road en markedsmæssig innovation, der har reduceret risici og transaktionsomkostninger ved at handle.

---

Undertegnede har aldrig selv handlet på Silk Road, men er alene en interesseret observatør.

Litteratur

Lasse Birk Olesen: ”Anonyme markeder: Et eksempel på statsløs kapitalisme.” Libertas nr. 54, februar 2013.

2 kommentarer


Henrik Jensen

Henrik Jensen @ d. 25. june 2014 #1

Torben, hvordan vil du betragte Silk Road i forhold til E-Bay rent innovationsmæssigt? Sidstnævnte er jo også anonymt, "statsløst", og baseret på, at man lever op til løfter. Ellers ryger man ud (og mange sælger f.eks. kun til købere med en vis track record).


Rud Faden

Rud Faden @ d. 26. june 2014 #2

Jeg tænker at forskellen ligger i at på Silk road sælges der ting der er ulovlige, så det eneste incitament der er til ikke at snyde, er at han gerne vil sælge mere i fremtiden. På E-bay har man trods alt loven på sin side og der er en risiko for at blive straffet hvis man snyder.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Torben Pedersen

Cand polit. et exam art, Ph.D. fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi i et år på Harvard University og på University of Chicago. Redaktør af Libertas. Blogger om økonomi og liberalisme, om frihed og velstand.