Torben Pedersen

Subjektiv nytteteori hos Thomas Hobbes?

Det er velkendt, at arbejdsværdilæren kan spores tilbage til Adam Smith, og før ham var John Locke (1632-1704) inde på, at det er arbejdet, der skaber værdi.

Undertegnede har derimod aldrig været klar over, at vi hos den politiske filosof, Thomas Hobbes  (1588-1679), faktisk finder ansatserne til en subjektiv nytteteori. Hobbes er mest kendt som "politologiens Adam Smith", der med udgangspunkt i individet og en tænkt naturtilstand ræsonnerede sig frem til, at borgerne vil indgå en kontrakt med hinanden om at overlade al magt til en almægtig suveræn, Leviathan.

I Hobbes hovedværk fra 1651, Leviathan kapitel X, om magt, værdi, værdighed, agtelse og ærværdighed, skriver Hobbes, at:


”Et menneskes Værdi er dets Pris, som det også gælder alle andre ting, dvs. den sum, som man er villig til at give for dets Magt: Og dermed er denne værdi ikke absolut, men en ting, der afhænger af et andet menneskes behov og vurdering. (…) Og som det også gælder i andre sager, er det sandt for menneskene, at det ikke i så høj grad er sælgeren, men køberen, der fastlægger Prisen.” (p. 111)

I arbejdsværdilæren er det alene de konstante enhedsomkostninger, der bestemmer prisen, hvorimod efterspørgslen og varens knaphed er uden betydning.

Det var det, som Menger, Jevons og Walras gjorde op med i 1871 og frem. Og når det drejer sig om arbejdskraft, så er dens værdi (løn) afledt af (Mengers imputation teori) arbejdskraftens bidrag til værdien af den færdige vare, bestemt ud fra dens marginalproduktivitet.

Så avanceret er Hobbes slet ikke. Der er ingen marginalbetragtninger i det citerede, men han er klart inde på, at prisen på arbejdskraft – som ”i andre sager” – er bestemt af varens subjektive nytte, der kan variere over tid, og som afhænger af det individuelle behov.

Thomas Hobbes: Leviathan. København: Informations forlag, 2008.

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Torben Pedersen

Cand polit. et exam art, Ph.D. fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi i et år på Harvard University og på University of Chicago. Redaktør af Libertas. Blogger om økonomi og liberalisme, om frihed og velstand.