Dynamiske effekter af skatter og offentligt forbrug med ADAM

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 17. september 2019 | 0 kommentarer

Der er ifølge Finansministeriets regneregler tradition for at indregne dynamiske arbejdsudbudseffekter af skatter, offentlige overførsler og uddannelse. Der er derimod ikke tradition for at indregne dynamiske arbejdsudbudseffekter af offentligt forbrug udover det, der vedrører uddannelse. Arbejdsudbudseffekter er et omdiskuteret emne....


Udbudsreformer og arbejdsløshed med ADAM

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 20. august 2019 | 4 kommentarer

Udbudsreformers virkning på dansk økonomi bliver ofte diskuteret. Jeg vil her lave en øvelse med ADAM, hvor antallet af efterlønsmodtagere vha. en regelændring reduceres med 7.000 personer (det er nogenlunde effekten, hvis regelændringen hæver efterlønsalderen med et halvt år). De 7000 antages at forblive i arbejdsstyrken, så...


Prisen på at ansætte flere offentligt ansatte

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 29. august 2018 | 2 kommentarer

I den seneste tid er dynamiske effekter af offentligt forbrug blevet diskuteret flittigt i medierne. Som økonom i Danmarks Statistik, som til daglig sidder med udviklingen af ADAM, har det været fascinerende at følge med i, hvordan der åbnes op for en diskussion af Finansministeriets regneprincipper. Det kan kun være sundt, at der er...


Betyder de lave renter, at boligprisstigningerne er holdbare?

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 30. may 2018 | 3 kommentarer

Konjunkturudviklingen på boligmarkedet får ofte opmærksomhed. Både hos økonomer, fx kommenteres boligmarkedet fast i regeringens Økonomisk Redegørelse og i vismændenes Dansk Økonomi, og hos medierne. Opmærksomheden er berettiget: Går det godt på boligmarkedet, går det godt med konjunkturudviklingen – nogle vil endda...


Det første årlige seminar om MAKRO

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 07. december 2017 | 1 kommentar

6. december holdt den nye modelgruppe sit første seminar, hvor oplægget til den nye model MAKRO blev præsenteret. Det var et yderst velbesøgt seminar med topfigurer fra den danske økonomiske debat på talerlisten, som fx Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, tidligere økonomisk overvismand Torben M. Andersen, direktør for De økonomiske...


Har Danmark verdens højeste skattetryk?

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 06. july 2017 | 5 kommentarer

30. juni udkom Skatteøkonomisk Redegørelse 2017 (SR2017) fra Skatteministeriet. En af pointerne i rapporten er, at skattetrykket i Danmark er verdens højeste. Denne konklusion kommer redegørelsen frem til ved at se på samlede skatter og afgifter over landenes produktion, BNP. Ved at tage gennemsnittet over perioden 2000-15...


Boligbeskatning fra en økonoms synspunkt

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 01. february 2017 | 1 kommentar

Forårets politiske forhandlinger om boligbeskatning har nogle meget interessante økonomiske aspekter. Ofte går debatten på skatteprocenter, skatteknæk, stabilisering af boligmarkedet og den slags. Lige for tiden diskuteres det ivrigt, om der skal være et skatteknæk, og om det skal være ved 3, 5 eller 6 mio. kr., samt om...


Dansk skattetryk 1994-2015

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 25. july 2016 | 0 kommentarer

Er skattetrykket faldet, uændret eller sågar steget i Danmark de seneste årtier? Det er åbenbart et godt spørgsmål. Der er over sommeren rapporteret om to analyser om dansk skattetryk: Først kom Dansk Erhverv med en analyse, der sagde, at skattetrykket på trods af skattereformer er uændret. Dernæst svarede LO, at skattetrykket er...


ADAM nr. 42 – ADAM-modellen på det nye nationalregnskab

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 26. april 2016 | 0 kommentarer

Jeg vil i dette blogindlæg beskrive den seneste ADAM-modelversion, som er den første ADAM-model, hvor elasticiteterne er blevet estimeret på det nye hovedreviderede nationalregnskab fra 2014. Jeg vil dog begynde med at sætte et par ord på, hvor den nuværende ADAM-model kommer fra. ADAM-modellen har en efterhånden lang...


Boligprisforventninger, boligmarked og dansk økonomi

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 09. february 2016 | 0 kommentarer

Boligprisforventningerne er vigtige for boligprisen og dermed hele boligmarkedet, som har stor betydning for investeringer og privatforbrug og dermed hele den danske økonomi. Økonomiske institutioner som Nationalbanken [1], Finanstilsynet [2] mv. taler om risikoen for en begyndende boligprisboble og for tiltag, som kan mindske en evt....


Nikolaj Mose Dreisig Hansen

Nikolaj M. D. Hansen er ansat som makroøkonom i Danmarks Statistik i kontoret for Økonomiske Modeller og er desuden ekstern lektor på KU i Økonomiske Prognoser.