Nikolaj Mose Dreisig Hansen

Betyder de lave renter, at boligprisstigningerne er holdbare?

Konjunkturudviklingen på boligmarkedet får ofte opmærksomhed. Både hos økonomer, fx kommenteres boligmarkedet fast i regeringens Økonomisk Redegørelse og i vismændenes Dansk Økonomi, og hos medierne. Opmærksomheden er berettiget: Går det godt på boligmarkedet, går det godt med konjunkturudviklingen – nogle vil endda sige, at boligmarkedet er konjunkturudviklingen, se fx Leamer. Når medierne beskriver boligmarkedet, nøjes de ofte med at se på boligprisernes udvikling i en forholdsvis kort periode – klassikeren er at sammenligne de nuværende boligpriser med priserne fra før finanskrisen – og hvis det nævnes, at man bør tage hensyn til, at renter, skatter mv. påvirker prisen på  at bo i egen bolig, gøres det sjældent konkret.

Man kan gøre betydningen af rente og skat mv. konkret på flere måder. Jeg vil i dette blog-indlæg se på betydningen af usercost for ejerboliger (løst oversat ”boligomkostningen”) og førsteårsydelsen. Usercostraten på boliger sammenfatter rente, inflation, skat og afskrivninger til en rate i pct. p.a., jf. Poterba. Nogle forbrugere er imidlertid kreditbegrænsede, så den ”omkostning”, de møder, er ikke bare niveauet for den årlige usercostrate, det er i høj grad førsteårsydelsen på boliglånet. For en kreditrationeret boligkøber er udsigten til en kapitalgevinst, fordi boligen vil stige i pris irrelevant, og samtidig virker første års afdrag afskrækkende, da det for en kreditrationeret forbruger fremstår som en omkostning. En forbruger, der ikke har problemer med at finansiere sit boligkøb, vil opfatte afdraget på boliglånet som en opsparing i den nye bolig. Det er urealistisk at påstå, at de finansielle markeder er perfekte, så ingen seriøs boligkøber er kreditbegrænset, og det er også urealistisk at påstå, at alle boligejere er kreditbegrænset. Jeg vil derfor kigge nærmere på udviklingen i begge begreber, usercost og førsteårsydelse, som begge optræder i ADAM jf. ADAM-bogen. Vha. ADAMs databank kan to dataserier føres tilbage til 1972, jf. figur 1, som også viser den reale (dvs. den inflationsjusterede) kontantpris for enfamiliehuse.

Figur 1:

Der er en vis korrelation mellem forløbene i henholdsvis usercostrate og førsteårs ydelsesrate, som begge påvirkes af efter-skat renten. Førsteårs ydelse er hele tiden højere end usercost, men fra en forskel på ca. 7 procentpoint i 1972 er forskellen svundet ind til ca. 1,5 procentpoint i 2017. Forskellen mindskes især i 2 ryk: I 1992, hvor obligationslånets løbetid øges fra 20 til 30 år, hvilket mindsker det årlige afdrag, og i 2004, hvor der indføres afdragsfrihed på obligationslån, så obligationsdelen af lånet bliver afdragsfrit. Stigningen i usercostraten siden 1980’erne kan bl.a. forklares med lavere inflation, højere boligbeskatning og en stigning i bidragssatserne i slutningen af 1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne. I 00’erne er bidragssatserne uændret, renterne er faldende, og den reale boligbeskatning falder pga. skattestoppet. Det får usercost til at falde – undtagen i finanskriseåret 2008, hvor faldet i boligpriserne øgede boligskatten ift. boligprisen. Det ses også, at den reale kontantpris på enfamiliehuse har været stigende igennem en stor del af perioden med top i 2007, og efter det markante fald ovenpå finanskrisen er kontantprisen godt på vej opad igen.

Men hvordan beskriver udviklingen i førsteårs ydelsesrate, usercostraten og kontantprisen omkostningen ved at bo i egen bolig? Produktet af boligpris og usercostrate giver det, man kan kalde ”boligejernes årlige husleje”, og produktet af boligpris og førsteårs ydelsesrate giver ”ydelsen i det første år”. Hvis renterne falder, vil usercostraten og førsteårsydelsesraten falde, og så kan boligejerne sidde for samme ”årlig husleje” eller for samme ”førsteårs ydelse”, selvom boligprisen stiger. Udviklingen i de to begreber ”årlig husleje” og ”førsteårs ydelse” for enfamiliehuse opgjort som landsgennemsnit er vist i figur 2.

Figur 2

Når man ser på lange tidsserie skal man være opmærksom på regimeskift. Mange af de begrænsninger, der var på boliglånemarkedet i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne, er blevet ophævet, og det giver naturligvis en forskel. Det nuværende boligmarkedsregime begyndte omkring midten af 1990’erne, og i det perspektiv ligger den nuværende husleje og førsteårs ydelse omkring deres udgangspunkt. Det tyder på, at de nuværende boligprisers landsgennemsnit er holdbart. Man kan dog overveje, hvordan samme opgørelsesmetode vil få hovedstadens boligpriser til at se ud.

Man kan også se på, hvad renteændringer betyder. Hvis renten stiger 0,5 procentpoint vil ”boligejernes husleje” umiddelbart stige med 9 procent. Så hvis ”boligejernes husleje” skal være uændret må boligpriserne falde med 9 pct. Førsteårs ydelse vil umiddelbart stige 6 pct., hvis renten stiger 0,5 procentpoint. I lyset af det historiske forløb og det nuværende lave renteniveau, er en rentestigning på en halv procent eller mere ikke en urealistisk mulighed. For uændret husleje eller uændret førsteårs ydelse, skal der derfor ikke meget til, før boligpriserne falder. I det perspektiv er kontantprisen på enfamiliehuse mindre holdbar.


3 kommentarer


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 31. may 2018 #1

interessant og meget timely analyse.

Det er ogsaa interessant at kigge paa tvaers af lande. At huspriserne i danmark/cph er hoeje er ogsaa delvist en funktion af at aktiv priser global og paa tvaers af aktiv klasser er hoeje. derfor kan man ogsaa sige: maaske er hele markedet overpriset (qua dit andet argument kan man sige at det ikke tager saerlig meget foer holdbarheden falder), men nogle markeder er nok mere overprisede end andre. Hvis man kigger generelt paa affordability (jeg kan godt lige median house price / median income post tax som viser hvor mange aar det tager at "tjene et hus hjem"), saa ligger danmark faktisk ikke specielt hoejt (jeg er for doven til at vise data paa dette men der er mange raporter om dette). Derfor kan man sige at HVIS der kommer en nedtur (e.g. ECB haever renten) saa bliver den nok ikke saa stor i danmark som andre steder... (London og mange asiatiske byer, hong kong mest, ligger foerst der)


Joakim Lindboe Brüchmann

Joakim Lindboe Brüchmann @ d. 28. july 2018 #2

Er der nogen der ved hvor man finder det bedste data for salgpriser for ejerlejligheder i hovedstaden for forskellige postnumre? Ville gerne se en regressionsmodel for kvadrameterpris som funktion af altan, etage, stand etc. Eller kan nogen referere mig til nogle papers der har belyst dette?

Jeg ser I høj grad boligmarkedet som et makro aktiv som er ekstremt attraktiv af tre årsager; 1. historisk høj sharpe ratio (har ikke regnet på det, men er min klare forventning), 2. billig adgang til gearing via realkreditmarket, 3. skattefri kapitalgevinst såfremt man selv bor på adressen i en periode. Hertil ser jeg som stassen den største udfordring på boligmarket pt. værende stigende europæiske renter, men her vil man have en modsatrettet kursgevinst på lånet såfremt man har fastlåst renten.


Magnus Orstrand

Magnus Orstrand @ d. 30. july 2018 #3

@Joakim

Det mest detaljede ville nok være at scrape fra boliga. De har data fordelt på postnumre, såsom her for 1051

https://www.boliga.dk/bbr/alle_boliger-1051?ipostnr=1051&sort=koebesum_beloeb-d&p=1

Ved at klikke ind på hver bolig kan du fx finde sidste ombyggelsesdato for ejendommen, antal værelser for lejligheden mm.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Nikolaj Mose Dreisig Hansen

Nikolaj M. D. Hansen er ansat som makroøkonom i Danmarks Statistik i kontoret for Økonomiske Modeller og er desuden ekstern lektor på KU i Økonomiske Prognoser.