Hjarn Von Zernichow  Borberg

Fire ud af ti i fængslerne har udenlandsk baggrund, men er det udtryk for fejlslagen integration

Statsministeren nævnte i sin åbningstale i Folketinget tirsdag d. 1. oktober 2019, at: »fejlslagen integration har trukket spor i skoler, i boligområder, på arbejdspladser. Og måske allertydeligst i kriminaliteten. I fængslerne har fire ud af ti udenlandsk baggrund«.

Der er korrekt, at cirka fire ud af ti fængslede har udenlandsk baggrund, men det er ikke retvisende at benytte som indikator for integrationen af ikke-vestlige personer, som nok er den etniske gruppe, som statsministeren tænker på, når hun nævner fejlslagen integration.

 For det første så er der tale om både afsonere (dømte) og anholdte/arrestanter (ikke dømte), så grundlæggende dækker tallet både skyldige og uskyldige personer. I fængslerne og arresthusene sidder der ca. to-tredjedele dømte og ca. en-tredjedele arrestanter, som indtil det modsatte er bevist må antages at være uskyldige. 

Samtidig er en stor del af disse enten udlændinge uden fast ophold i Danmark (og fra helt vilkårlige lande) og vestlige indvandrere. I kriminalforsorgens statistikker betyder, ordet »udlænding«, at de indsatte forud for deres lovovertrædelse i Danmark, ikke havde en tilknytning til Danmark (hverken opholdstilladelse eller dansk statsborger), fx turister og illegale personer. I andre statistikker betyder »udlænding«, at vedkommende har et udenlandsk pas og har et lovligt ophold i Danmark. Uanset så er det ikke fair at medregne fængslede uden fast ophold i Danmark, som udtryk for fejlslagen integration. Der er tale om den ene af de fire ud af ti nævnte i statsministerens tale. Så er der kun tre ud af ti tilbage.

For det tredje betyder fodlænken og manglende mulighed for prøveløsladelse, at udlændinge uden tidligere ophold i Danmark relativt kommer til at fylde mere i fængslerne, fordi de i sagens natur ikke har en bopæl i Danmark, hvor de kan afsone ved brug af en fodlænke eller blive prøveløsladt til. Ser man på alle de ca. 3.500 indsatte og de ca. 8.400 tilsynklienter (fx prøveløsladte), så udgør de ikke-vestlige personer ca. 23 pct. eller tæt ved kun to ud af ti personer.

Skal man kigge på antallet af fængslede i forhold til integrationen, så er det langt mere interessant at kigge på, at både andelen af dømte ikke-vestlige indvandrere og efterkommere procentvis er faldende. Når de udgør en større andel i fængslerne, så er det blandt andet fordi kriminaliteten blandt etniske danskere er faldet endnu mere. Så her bliver den positive udvikling blandt ikke-vestlige, så at sige overhalet af en anden positiv udvikling, som får deres tilstedeværelse til at se ud som om, at den er ude af proportioner.

Endelig skal man ikke glemme, at det kun er ca. 0,2 pct. af ikke-vestlige indvandrere og ca. 0,6 pct. af de ikke-vestlige efterkommere, som sidder i fængsel. Selvom man medregner alle andre, som har siddet i fængsel i de seneste ti år, så kommer man kun op på ca. 2 pct. af alle ikke-vestlige personer. Så at nævne, at fire ud af ti i fængslerne har udenlandsk baggrund som udtryk for en fejlslagen integration, det giver ikke nogen mening.

Kilde: Kriminalforsorgen, Etnicitet og statsborgerskab 2017, juni 2018 samt Integration - her går det godt, oktober 2019. 


2 kommentarer


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 07. november 2019 #4

Et par kommentarer:

"I fængslerne og arresthusene sidder der ca. to-tredjedele dømte og ca. en-tredjedele." jeg gaar ud fra at der skulle staa "uskyldige" eller noget til sidst. denne pointe er dog ikke specielt relevant ift statsministerens kommentar med mindre du mener at indvandrere i faengsler er mindre tilboejelige til at vaere skyldige end andre. Det vil blot mene at der er faerre i faengslerne.

"Der er tale om den ene af de fire ud af ti nævnte i statsministerens tale. Så er der kun tre ud af ti tilbage." --> forkert. Der er 3 ud af 9 tilbage. Dvs et fald fra 40% til 33%, ikke 40% til 30%.

"Så her bliver den positive udvikling blandt ikke-vestlige, så at sige overhalet af en anden positiv udvikling, som får deres tilstedeværelse til at se ud som om, at den er ude af proportioner." Dette er en maerkelig pointe. At den er faldet mindre er vel netop det der bliver sagt. Kriminalitet er faldet siden middelalderen, men det betyder ikke at mere kriminalitet i en gruppe ikke er signifikant.

"Endelig skal man ikke glemme, at det kun er ca. 0,2 pct. af ikke-vestlige indvandrere og ca. 0,6 pct. af de ikke-vestlige efterkommere, som sidder i fængsel. Selvom man medregner alle andre, som har siddet i fængsel i de seneste ti år, så kommer man kun op på ca. 2 pct. af alle ikke-vestlige personer. Så at nævne, at fire ud af ti i fængslerne har udenlandsk baggrund som udtryk for en fejlslagen integration, det giver ikke nogen mening." Hvordan det at der "kun" er 2% der har vaeret i faengsel (det synes jeg er ret hoejt, men jeg har selvf heller aldrig vaeret i faengsel) haenger sammen med din konklusion of at 4/10 ikke giver mening kan jeg overhovedet ikke se.

Dette indlaeg er en ommer.


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 07. november 2019 #5

i foerste kommentar er en bedre formulering nok:
"..... at UDOEMTE indvandrere i faengsler er mindre tilboejelige til at vaere skyldige end andre. Det vil blot mene at der er faerre i faengslerne at bero sin statistik paa."


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Hjarn Von Zernichow Borberg

Hjarn er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og er fortsat tilknyttet Økonomisk Institut som ekstern lektor i Samfundsbeskrivelse. Til daglig er han partner i konsulenthuset Cphfacilitation. Ved siden af dette underviser han indimellem i procesoptimering og forandringsledelse. Endelig er Hjarn forfatter til en række fagbøger og debatbøger.