Hjarn Von Zernichow  Borberg

Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er steget - eller er den?

I slutningen af november 2016 offentliggjorde Danmarks Statistik deres publikation “Indvandrere i Danmark 2016. På baggrund af denne publikation har flere aviser og nyhedsmedier meldt ud, at kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er steget fra 2013 til 2015. 

”Det går den forkerte vej for efterkommere fra ikke-vestlige lande, når det gælder kriminalitet”, blev det annoncerede i programmet Rushys Roulette på radio 24syv, ”Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, hvor den gruppe igen overhaler alle andre grupper”.

Figur 1. Danmarks Statistiks figur i publikationen ”Indvandrere i Danmark 2016

Kilde: Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2016, side 83.

Det er imidlertid tale om en indekseret opgørelsesmetode, som desværre kan give anledning til fejltolkninger. Dertil kommer, at statistikken også indeholder overtrædelser af færdselsloven, som altid har været præget af politikredsenes tid og ressourcer til fx færdselskampagner. 

Mandlige ikke-vestlige efterkommeres kriminalitet er faldet fra 2013 til 2015, men da den er ikke er faldet lige så meget som fx for mandlige ikke-vestlige indvandrere og danskere (alderen 15-39 år), så vil en sådan opgørelsesmetode betyde, at de ikke-vestlige efterkommeres kriminalitet forholdsmæssigt vil stige, selvom der er en mindre andel af efterkommere, som har begået kriminalitet. Andelen af mandlige ikke-vestlige efterkommeres kriminalitet er faldet fra 20 pct. i 2013 til 18,6 pct. i 2015. For ikke-vestlige indvandrere er den faldet fra 12,2 pct. til 10,8 pct. og for danske mænd i samme aldersgruppe er den faldet fra 7,4 pct. til 6,7 pct. 

Kriminalitetstallene er stærkt præget af politiets tid og ressourcer til færdselskampagner

Da overtrædelser af færdselsloven er stærkt påvirket af politiets tid og ressourcer til at foretage færdselskampagner, hvor de ser på mangler på køretøjer og for høj hastighed, hvilket der ikke har været fokus i fx 2015, hvor politiet havde travlt med at håndtere flygtningesituationen samt terrorberedskabet. Bl.a. af den grund bør man se bort fra disse tal i kriminalitetsstatistikken, da der ikke nødvendigvis er tale om en adfærdsændring, blot fordi tallene falder. Dertil kommer, at de fleste af os ikke betragter fx for høj fart som det samme som at være kriminel.  

Kigger man udelukkende på, hvor stor en andel som har begået kriminalitet ekskl. de fleste overtrædelser af færdselsloven (bortset fra fx spiritusdomme), så er kriminaliteten faldet for alle tre grupper fra 2013 til 2015. 

Andelen af mandlige ikke-vestlige efterkommeres kriminalitet er faldet fra 8,4 pct. i 2013 til 8,3 pct. i 2015. For ikke-vestlige indvandrere er den faldet fra 5,4 pct. til 4,5 pct. og for danske mænd i samme aldersgruppe er den faldet fra 3,7 pct. til 3,4 pct. 

Endelig kan man også vende tallene på hovedet og se på, hvor mange som ikke har gjort noget i fx 2015. For ikke-vestlige efterkommermænd var det ca. 92 pct., for ikke-vestlige indvandrermænd ca. 95 pct. og for danske mænd i aldersgruppen 15-39 år var det 97 pct. Så også her minder de store flertal af de forskellige etniske grupper om hinanden.

Figur 2. Kriminalitet (ekskl. Færdselslov): Andel  i pct. 15-39-årige danske og ikke-vestlige mænd

Kilde: Egne beregninger baseret på statistikbanken.dk, STRAFNA1 (30. november 2016) og FOLK2.


2 kommentarer


Nikolaj Holm

Nikolaj Holm @ d. 30. january 2017 #1

med det inhold er indlaeget sikker paa at blive optaget.
den politisk korrekte fortolkning af statistik.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 30. january 2017 #2

Indlægget ligger under "Hjarn Von Zernichow Borbergs blog". De fleste læsere plejer at være i stand til at afkode dette, og det står endda også som det første lige efter menuen. Du kan betragte det som vores "debatsektion" hvis nu vi var en avis.

Jeg foreslår du tager stafetten ud af hånden på Von Zernichow, og starter en fagligt funderet debat. Det er noget mere konstruktivt.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Hjarn Von Zernichow Borberg

Hjarn er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og er fortsat tilknyttet Økonomisk Institut som ekstern lektor i Samfundsbeskrivelse. Til daglig er han partner i konsulenthuset Cphfacilitation. Ved siden af dette underviser han indimellem i procesoptimering og forandringsledelse. Endelig er Hjarn forfatter til en række fagbøger og debatbøger.