Tågesnak fra "en-vis-mand"

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 25. march 2014 | 1 kommentar

I sidste uge barslede Christen Sørensen (CS) med en kronik i Politiken: "Historien om en uproduktiv fejltagelse". Det er ikke kedelig læsning. I kronikken får Produktivitetskommissionen (PK) læst og påskrevet om hvor ufatteligt lidt vi ved om produktivitetsanalyser; særligt af detailhandlen.  Baggrunden for kronikken er en...


Argumentresistens på det humanistiske fakultet?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 27. february 2014 | 3 kommentarer

For nylig gik dekanen på det humanistiske fakultat på KU endnu engang i brechen for de humanistiske uddannelser i et interview gennemført af Universitetsavisen. Udover dekanen deltog også prodekanen (”for omverdens-relationer”). Interviewet kan læses i sin helhed her. I interviewet går de to uddannelses-ledere skarpt i...


DJØF på vildspor

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 20. december 2013 | 4 kommentarer

Forleden udkom Produktivitetskommissionens seneste rapport om uddannelse og innovation.  Rapporten slår bl.a. til lyd for en justering af incitamenterne i uddannelsessystemet; ikke mindst for uddannelsesinstitutionerne. Dette skal bl.a. ses i lyset af det faktum, at optaget på de videregående uddannelser er øget mest...


Kina: Et vækstmirakel?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 16. october 2013 | 9 kommentarer

Den kinesiske vækst har unægteligt være imponerende over de sidste knap fire årtier. Som figuren nedenfor viser er det kinesiske BNP per indbygger gået fra at være omkring 4% af det amerikanske ditto, til i dag at udgøre nær 20% af USA's niveau. Vurderet på de seneste tal for den kinesiske vækst, som er at finde i Penn World Tables...


Humlebien: en god metafor?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 26. may 2013 | 4 kommentarer

Det bliver ofte antaget, at "humlebien" er en fin metafor for den danske økonomi. Men er den nu også det? Facts på bordet. Overfladisk er humlebien et lettere buttet insekt, der angiveligt ikke burde kunne flyve, men altså vælger at gøre det alligevel. Hvori består det betimelige i en sammenligning med Danmark? Jo, det lidt opsvulmede...


Fertiliteten falder: et økonomisk problem?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 05. april 2013 | 9 kommentarer

Forleden kunne man læse på forsiden af Politiken, at Krisen får os til at føde færre børn, hvilket angiveligt skaber allehånde økonomiske problemer. Problemerne er måske ikke blevet hulens meget større siden avisen sidst kørte samme historie (jvf Krisen får fødselstal til at falde), men dårlige nyheder kan jo som bekendt...


Effekten af "kvindekvoter": Norske erfaringer

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 15. march 2013 | 2 kommentarer

I Danmark er der angiveligt ca 30% kvinder i landets bestyrelseslokaler, samlet set. Men hvis man blot betragter børsnoterede selskaber er tallet betydeligt mindre:  ca. 11%. Tal i denne størrelsesorden har affødt en del debat om hvorvidt det bør være lovpligtigt, at en vis procentdel af en virksomheds bestyrelsesmedlemmer skal...


Kan indkomst købe lykke?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 06. february 2013 | 0 kommentarer

Money can't buy you love (love). Men køber det "lykke"? Det er i år næsten 40 år siden, at Richard Easterlin publicerede sin berømmede artikel: "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Hans tentative svar var: Nej. Samme artikel blev arnestedet for det så kaldte ”Easterlin Paradox”. Paradokset bestod i, at mens rigere lande,...


Det er slut med væksten som vi kender den

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 02. january 2013 | 44 kommentarer

Ja, Godt nytår! Så er vi i gang med 13. Information kørte i går en historie under ovennævnte titel, med afsæt i svar fra 20 økonomer (incl undertegnede). Personligt havde jeg set frem til se hvad mine kollegaer havde svaret på journalistens spørgsmål, hvilket også skulle udgives på nettet. Det sidste er imidlertid kun...


Klima og Kointegration

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 05. december 2012 | 1 kommentar

Vil den globale opvarmning betyde, at Venedig ( og Amager) bliver oversvømmet? Mildest talt ikke et uinteressant spørgsmål. Til de der endnu ikke har opdaget det:http://www.dmi.dk/dmi/oekonomernes_statistikmetoder_giver_nyt_syn_paa_globale_stigninger_i_temperatur_og_vandstandSmukt, siger jeg bare. Tak Søren.


Malthus: he's baaaaack!

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 03. october 2012 | 15 kommentarer

Mod slutningen af det 18 århundrede fremlagde Thomas Malthus en teori der i eftertiden ville give økonomi tilnavnet: "the dismal science". Han forudså, at væksten ikke ville kunne vare ved. Knappe naturresourcer i kombination med befolkningsvækst ville føre til prisstigninger på livsfornødenheder og stampe alle muligheder for stigninger i...


Betalingsbalancen: Et paradoks?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 09. july 2012 | 18 kommentarer

Det fremhæves under tiden i den offentlige debat, at det er noget nær et paradoks, at Danmark har store overskud på betalingsbalancen (i.e, de løbende poster) samtidigt med at landet skulle have problemer med konkurrenceevnen. I maj måned androg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster således små 14 mia kroner; angiveligt en...


Service handel og Vækst: Udnytter Danmark Internettet godt nok?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 28. march 2012 | 1 kommentar

Det er efterhånden velkendt, at service sektoren skal i fokus, hvis produktivitetsvæksten i Danmark skal accelereres; se f.eks. Nationalbankens seneste kvartalsoversigt, som Poul Schou omtaler her på bloggen. Når denne sektor er så vigtig, så skal det specielt ses i lyset af: (i) At sektoren udgør langt størstedelen af den danske økonomi...


Kan klimaet tåle mere vækst?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 24. december 2011 | 15 kommentarer

For nyligt afsluttedes klimaforhandlingerne (COP 17) i Mexico. Efter alt at dømme med et forholdsvist pauvert resultat; i al fald nåede man ikke frem til nogen juridisk bindende aftale om  reduktioner i udledningen af CO2. Hvorfor kan politikerne ikke nå til enighed, hvis nu alt hvad der kan krybe og gå af...


Stigende indkomstulighed i Danmark?

Af Carl-Johan Dalgaard | d. 16. november 2011 | 47 kommentarer

Er uligheden voksende? Hvis man fx måler på indkomst andelen der tilfalder den rigeste del af befolkningen i USA er svaret bekræftende. Som Mankiw gør opmærksom på (se her), da ser man en lignende udvikling i en række lande kloden rundt, hvilket kunne tyde på der er en fælles drivkraft bag udviklingen. Men hvad med Danmark? Hvis man...


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard blev Ph.D. i økonomi i 2002, og er i dag Professor ved Økonomisk Institut. Mellem 2002 og 2012 var han adjunkt, lektor og mso professor ved Instituttet. Undervejs har han desuden været kortvarigt ansat ved den Internationale Valutafond, Göteborgs Universiet og Universitat Pompeu Fabra. Han forsker/ underviser fortrinsvis i økonomisk vækst og udvikling og er tilknyttet redaktionen af tidsskrifterne Economica og Journal of Economic Growth.