Henrik Jensen

Jeg er (næsten) Danmarks bedste økonom

Den 12. juni bragte Børsen en liste over ”Danmarks bedste økonomer 2014”. Eller rettere, Børsen viste en udvidet version af den liste, som Christian Bjørnskov (CB) fra Aarhus Universitet offentliggjorde på punditokraterne.dk. Sådanne lister er jo altid interessante, da de pirrer manges indgroede trang til konkurrence og sladder (inklusive min egen). Dog kan sådanne lister også have implikationer der rækker udover det rent ugebladsagtige, da personer og institutioners placering på sådanne lister i visse tilfælde kan være medvirkende i beslutningen om bevillinger m.m. Men som det er enhver intelligent økonom bekendt, så findes der ikke nogen økonomiske sandheder, men kun sammenhængende udsagn betingede af givne forudsætninger.[1] Sådanne lister repræsenterer ingen undtagelse. Dette er såvel CB som Børsen fuldstændig klar over, og førstnævnte er omhyggelig med at beskrive forudsætningerne bag sin liste (sidstnævnte er lidt mindre informativ, men da listen trykkes på bagsiden som del af klummen ”Det sladrer økonomerne om”, så går det nok).

Mit formål her er at være humoristisk of sarkastisk i al venlighed. Undtagen i sidste afsnit, hvor jeg udtrykker, hvad jeg seriøst mener, man kan uddrage af information fra sådanne lister. Men indtil da vil jeg gennem useriøs omgang med ret og rimelighed vise, at alt afhænger af de forudsætninger man opstiller. Ethvert navn jeg nævner i det følgende bruges udelukkende til at bære denne pointe igennem. Der skal på ingen måde opfattes manglende respekt; tværtimod har jeg den dybeste faglige respekt for alle der bliver nævnt. Det må jeg hellere gentage, så det ikke kan misforstås: Jeg har den dybeste faglige respekt for enhver person, jeg nævner i det kommende.

CBs hovedforudsætning er, at man skal levere for at kunne komme på en liste. Helt fint. Man skal også levere i refereeede tidsskrifter. Helt fint. De ting man skriver, skal også citeres af andre. Næsten helt fint, om end man kunne forestille sig, at man fik en masse citationer for at have skrevet noget særligt eksorbitant vrøvl. Men rimeligt nok, at de ting man skriver skal bruges af andre. Men så kommer allerede det punkt i processen, hvor man må tage en masse valg. En rigtig masse. Skal man bare tælle antallet af artikler? Skal man korrigere for sidetal, og hvis jah, hvordan? Skal man korrigere for antal medforfattere? Skal man korrigere for ”kvaliteten” af tidsskriftet? Skal man korrigere værdien af citationerne for hvor de kommer fra? (en citation fra en artikel i f.eks. Journal of Economic Literature vil jeg synes var bedre end en citation fra et arbejdspapir fra ”University-of-Not-So-Prestigeous-Place”). Osv. Osv. Og når man har truffet alle disse valg, hvordan vægter man så tingene sammen? Der er tydeligvis ingen rigtig måde.

Så vidt jeg forstår, korrigerer CB for kvaliteten af en refereeet publikation (idet tidsskrifter har såkaldte ”impact factors” som signalerer deres faglige tyngde gennem hvor meget de bliver citeret). Så vidt jeg forstår, bliver citationer ikke korrigeret. Men en ting er tydeligt, CB betragter kun publikationer for perioden 2005-2014. Det er jo igen et valg. Det udligner måske aldersforskelle? Eller giver det en bias til fordel for de, som ikke publicerede før 2005? Lægger det for meget vægt på modestrømninger og for lidt på virkelig vægtige bidrag? Igen, der er ikke noget der er rigtigt.

Noget mere kontroversielt, så fjerner CB alle, der er økonometrikere. Han vil have listen til at omfatte folk ”der bedriver primær forskning i nationaløkonomi”. Nu er jeg uddannet fra Økonomisk Institut ved Århus Universitet, netop med det der dengang i 1989 hed ”nationaløkonomisk linjebetegnelse” (i modsætning til den driftsøkonomiske linjebetegnelse). Så jeg tænkte, at det er lige min boldgade. Men ak, jeg kom ikke på Top 20 på punditokraterne.dk. CB selv er nummer 9. Han er da også kommet på Økonomisk Institut ved Århus Universitet, ved at det fusionerede med Handelshøjskolen i Århus – det må vel gøre ham til nationaløkonom. Nuvel, CBs konklusion er, at uanset vægtningen af publikationer versus citationer, så er top 3 den samme og som følger: 1. Nicolai Foss; 2. Keld Laursen; 3. David Lando.

Børsen bringer en udvidet version, en top 30, og dér indtager jeg pladsen som nummer 26. Det er jo ikke dårligt når man ser de, som ligger over og under. Sjovt nok betragter Børsen kun to af de 30 økonomer som ”nationaløkonomer”, nemlig Jakob Roland Munch (nummer 24) og Peter Birch Sørensen (nummer 30). Ingen i top 3 er ”nationaløkonomer”. Så allerede her er det jo noget uldent i kanten, når vi åbenbart ikke rigtig ved hvad en nationaløkonom er.

Nåh, men selvom nummer 26 er rigtig fint og indbragte et par lykønskninger (som jeg dog synes kunne virke lidt sarkastiske), så sved det. Hvem vil ikke gerne være nummer et? Men det kan jeg faktisk (næsten) klare. Og jeg behøver endda ikke bruge tid på at indsamle og bearbejde mine egne data. Det kunne også medføre mistanker om at have fiflet med data til min egen fordel. Jeg går derfor til RepEc/IDEAS som er en af de største offentlige databaser over økonomer og institutioner. Og de laver rangeringer. Og de laver en for Danmark (baseret bl.a. på citationer og publikationer for hele livet; og joh, man skal selv have meldt sig til for at blive rangeret, men handler det ikke om, at man gør sig synlig?)

Top 30 ser sådan ud:

Num.

Navn

Affiliation

1

Søren Johansen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

2

Timo Teräsvirta

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

3

Katarina Juselius

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

4

Ole E. Barndorff-Nielsen

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

5

Tim Bollerslev

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi

6

Finn Tarp

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

7

Allan Timmermann

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

8

Asger Lunde

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi

9

Nicolai Foss

Copenhagen Business School

10

Martin Paldam

School of Economics and Management, Institut for Økonomi

11

Søren Bo Nielsen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

12

Ari Kokko

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Copenhagen Business School

13

Henrik Hansen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

14

Henrik Jensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

15

Christian Bjørnskov

Nationaløkonomisk Institut, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

16

Christian Schultz

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

17

Tor Eriksson

Nationaløkonomisk Institut, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

18

Michael Rosholm

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

19

Carl-Johan Dalgaard

Centre for Macroeconomics and the Historical Record (MEHR), Økonomisk Institut, Københavns Universitet

20

Bent Jesper Christensen

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

21

Mirjam Van Praag

Institut for Innovation og Organisations Økonomi, Copenhagen Business School

22

Jan Ernst Fagerberg

IKE Gruppen, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

23

Nina Smith

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

24

David Lando

Copenhagen Business School

25

Niels Haldrup

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

26

Tom Engsted

Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

27

Anders Rahbek

Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

28

Michael Svarer

Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

29

Steffen Andersen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

30

Peter Norman Sørensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Én ting springer umiddelbart i øjnene for selv de uindviede: Økonometrikerne de fylder irriterende meget på denne liste! Og temmelig meget i den øverste del. Ikke overraskende for de fleste i branchen, så toppes listen af Søren Johansen. Det er få forundt, at lave så tunge bidrag, at de bærer ens navn. Dette betyder dog formentlig, at Sørens citationsantal vil dale over tid, da folk på et tidspunkt blot nævner ”Johansen metoden” uden kildeangivelse. Ligesom man nu om dage blot bruger begrebet ”Nash ligevægt”. Man skriver ikke mere ”en ligevægt som formuleret af Nash (1950)”. Så hvis John Nash var dansker, så var CB nok en bedre økonom end ham, da Nash formentlig ikke får mange citationer efter 2005, selvom han nok nævnes lidt mere end CB.

Men pointen her er at få mig placeret højere på listen, så jeg følger CB og ekskluderer økonometrikere og eliminerer dermed den eneste seriøse danske Nobelpriskandidat i senere tid. I den ombæring skal det også bemærkes, at David Lando ryger af listen. Han er jo ellers CB’s sikre nummer 3 (CB’s sikre nummer 2, Keld Laursen, er nummer 37 på listen så han er ingen trussel). Men hvis jeg kan smide f.eks. Anders Rahbek ud, så kan David også ryge. Så bliver det hele også lidt mere overskueligt:

Num.

Navn

Affiliation

1

Finn Tarp

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

2

Nicolai Foss

Copenhagen Business School

3

Martin Paldam

School of Economics and Management, Institut for Økonomi

4

Søren Bo Nielsen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

5

Ari Kokko

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Copenhagen Business School

6

Henrik Hansen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

7

Henrik Jensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

8

Christian Bjørnskov

Nationaløkonomisk Institut, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

9

Christian Schultz

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

10

Tor Eriksson

Nationaløkonomisk Institut, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

11

Michael Rosholm

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

12

Carl-Johan Dalgaard

Centre for Macroeconomics and the Historical Record (MEHR), Økonomisk Institut, Københavns Universitet

13

Mirjam Van Praag

Institut for Innovation og Organisations Økonomi, Copenhagen Business School

14

Jan Ernst Fagerberg

IKE Gruppen, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

15

Nina Smith

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

16

Michael Svarer

Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

17

Steffen Andersen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

18

Peter Norman Sørensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Så kommer vil til en eksklusion af lidt mere betændt karakter: Nationalitet. IDEAS ser på personers nationale tilhørsforhold rent professionelt, og ignorerer dermed en perlerække af danske økonomer med stor succes i udlandet (det gør CB også helt konsekvent). Det gør det jo også meget nemmere at komme op ad rangstigen, da de fleste af disse i sagens natur er ret gode. Men det betyder også, at vi har nogle personer på listen som ikke er danskere (efter mine oplysninger), så de ryger også ud nu. Undskyld til Ari Kokko, Tor Eriksson, Mirjam Van Praag og Jan Ernst Fagerberg. Vi har derfor følgende liste:

Num.

Navn

Affiliation

1

Finn Tarp

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

2

Nicolai Foss

Copenhagen Business School

3

Martin Paldam

School of Economics and Management, Institut for Økonomi

4

Søren Bo Nielsen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

5

Henrik Hansen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

6

Henrik Jensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

7

Christian Bjørnskov

Nationaløkonomisk Institut, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

8

Christian Schultz

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

9

Michael Rosholm

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

10

Carl-Johan Dalgaard

Centre for Macroeconomics and the Historical Record (MEHR), Økonomisk Institut, Københavns Universitet

11

Nina Smith

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

12

Michael Svarer

Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

13

Steffen Andersen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

14

Peter Norman Sørensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Det begynder jo at se bedre ud. Men helt godt er det ikke endnu. Nåh, men da argumentet for at tage økonometrikere ud var at se på folk ”der bedriver primær forskning i nationaløkonomi”, så er jagtsæsonen jo helt åben for kreative fortolkninger. Og da jeg er interesseret i at komme frem i verden, synes jeg, at Nicolai Foss skal ryge ud, da han beskæftiger sig med management og organisationsteori. Det hed driftsøkonomi i gamle dage, og var det stik modsatte af nationaløkonomi (det er så den sikre nummer 1 fra CBs liste, der falder bort). Straks sværere bliver det at skille mig af med min tidligere underviser i ”Nationaløkonomi 2”, Martin Paldam. Men som Børsen anfører, så beskæftiger han sig med politisk økonomi, og det dufter jo lidt af statskundskab. Så ud med ham, og med i faldet tager han med samme argument CB og Christian Schultz. (Sidstnævnte tager et skjult dobbeltfald, da han også beskæftiger sig med industriøkonomi: Det er ikke nationaløkonomi.). Det bliver nu efterhånden rigtig godt:

Num. 

Navn

Affiliation

1

Finn Tarp

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

2

Søren Bo Nielsen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

3

Henrik Hansen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

4

Henrik Jensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

5

Michael Rosholm

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

6

Carl-Johan Dalgaard

Centre for Macroeconomics and the Historical Record (MEHR), Økonomisk Institut, Københavns Universitet

7

Nina Smith

Centre for Research in Social Integration and Marginalization (CIM), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

8

Michael Svarer

Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

9

Steffen Andersen

Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

10

Peter Norman Sørensen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet 

Der skal dog virkelig tænkes kreativt, hvis jeg skal højere op. Meeeen, Finn Tarp er jo noget af tiden direktør for WIDER, så hvis hele præmissen om, at det er danske økonomer tilknyttet en dansk institution, så skulle han måske skaleres lidt ned? Søren Bo bliver sværere at definere sig op over, men jeg er overbevist om, at der findes en metode. Henrik Hansen er nem nok. Dér behøver jeg intet at gøre. Vi bliver alligevel forvekslet hele tiden. Og således bliver jeg, i hvert fald næsten, Danmarks bedste økonom.

Ovenpå dette fjolleri kommer det seriøse afsluttende afsnit. Jeg håber, at have illustreret, at lister af denne art skal læses med yderste varsomhed. Enhver rangering afhænger af forudsætningerne, og disse er meget subjektive. Dette er der ikke noget nyt i, men det kan simpelthen ikke gentages for tit. I relation til CB og Børsens liste, vil jeg især anholde eksklusionen af en hel faggruppe, da det er en glidebane, som vitterlig kan lede til hvad som helst (f.eks. at jeg er Danmarks bedste økonom). Der er dog én banal konklusion man kan drage med rimelig sikkerhed: Leverer man ikke noget, så kommer man ikke på nogen liste. Leverer man meget lidt, så bliver det meget svært at komme særlig højt op på nogen liste. Og det er det sidstnævnte forhold, der nok er det mest informative: Det vi ikke ser.[1] Det er et for mig ubestrideligt faktum, som i den seneste tid er blevet udfordret med stor ihærdighed i den offentlige debat.  


1 kommentar


Jakob Saugbjerg Kristensen

Jakob Saugbjerg Kristensen @ d. 18. june 2014 #5

Tak for endnu et godt indlæg!
Til orientering bliver kritikken taget (delvist) til efterretning på bagsiden af dagens Børsen (torsdag).


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger