Grøn omstilling og diskonteringsrenten: Et umage par

Af Jesper Jespersen | d. 21. may | 1 kommentar

Samfundsøkonomisk tab: Drivhusgas og arbejdsløshedHvad har emission af drivhusgasser til atmosfæren og de timer, der mistes ved ufrivillig arbejdsløshed, til fælles?De er irreversible. Emission af drivhusgas vil forøge den globale temperatur for altid. Ligesom ufrivillig arbejdsløshed indebærer et tab af produktion (og velfærd) for...


Vil krisen skabe opbrud i makroøkonomisk teori?

Af Jesper Jespersen | d. 29. march | 0 kommentarer

Corona-krisen, hvordan kom vi hertil?Så er vi her igen. Det makroøkonomiske establishment er i totalt vildrede med hensyn til, hvad fremtiden vil bringe, og derfor hvilken økonomisk politik, der med fordel kan anbefales.Situationen minder i uhyggelig grad om efteråret 2008, hvor alle økonomer blev taget på sengen efter at have undervist...


Keynes burde være pligtlæsning på økonomistudiet.

Af Jesper Jespersen | d. 18. october 2019 | 25 kommentarer

Keynes var originalDen britiske økonom John Maynard Keynes (1883-1946) var det 20. århundredes mest nyskabende økonom. Han begrundede i sit hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Moneyfra 1936, hvorfor en ureguleret markedsøkonomi vil have en iboende og derfor uundgåelig tendens til ustabilitet. Efterlader politikerne...


En gyser i sommervarmen: Udbudspolitikken har spillet fallit

Af Jesper Jespersen | d. 23. july 2019 | 6 kommentarer

Virkeligheden kalder.Udbuddet af arbejdskraft er igennem de seneste ti år faldet som andel af befolkningen (15-74 år). Men hvad værre er for dansk økonomi, så er beskæftigelsesraten faldet endnu mere. Udbudspolitikken ligger – mildt sagt - i ruiner, se tabel 1.Nu skal man jo altid være forsigtig med at slutte for håndfast om årsagen...


Budgetloven: strukturel budgetbalance, finanspolitisk holdbarhed og asymmetrisk udgiftsloft [1]

Af Jesper Jespersen | d. 06. january 2019 | 1 kommentar

’Budgetloven’ blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i maj 2012 og har i praksis haft virkning fra finansåret 2014.Den skal revideres i Folketingssamlingen 2018/19. Det er der mange gode grunde til ikke mindst, at den destabiliserer den samfundsøkonomiske udvikling i sin nuværende form.Budgetloven har tre/fire overordnede...


Finansministeriets model under belejring

Af Jesper Jespersen | d. 07. august 2018 | 0 kommentarer

Finansministeriet synes ikke længere ganske immunt over for den vedholdende og stigende faglige kritik, som fremføres mod den specielle makroøkonomiske teori og modellering, der benyttes ved rådgivningen af politikerne. Som noget helt usædvanligt følte departementschefen Martin Præstegaard (MP) sig kaldet til at rykke ud med et...


Rethinking Stabilization Policy

Af Jesper Jespersen | d. 10. january 2018 | 0 kommentarer

Vejen til CanossaEfter 10 år med en makroøkonomisk udvikling, der stort set på alle traditionelle parametre har udvist et ringere forløb end forventet, burde tiden være modnet til, at der kunne åbnes for en makroøkonomisk diskussion om ’al det vi ikke ved’, eller sagt lidt mere direkte om ’alle de områder, hvor vi tog fejl’. Og...


Makroøkonomisk Metodologi – ti år efter

Af Jesper Jespersen | d. 22. november 2017 | 2 kommentarer

Forsvaret blev afholdt på Roskilde Universitet, 7. november 2007. Disputatsen kan stadig købes hos forfatteren; men findes og i engelsk paperback udgave, Macroeconomic Methodology: a Post-Keynesian perspective, EdwardElgar, 2009. 10 året markeres med et makroøkonomisk-seminar:Fredag den 24. november kl. 13.30-16.00, Roskilde Universitet,...


Der er et alternativ!

Af Jesper Jespersen | d. 26. april 2017 | 1 kommentar

Man skal vel nærmest have min alder for at kunne genkalde sig den britiske premierminister Margaret Thatcher med fasthed i stemmen udtale: There is no alternative! Det såkaldte 'TINA-princip' i politik, som jeg ikke her skal forholde mig kritisk til. Det gør andre bedre end jeg. Men mine advarselslamper blikkede ret så kraftigt, da...


Hvor stor er den reelle arbejdsløshed?

Af Jesper Jespersen | d. 01. february 2017 | 0 kommentarer

Tre opgørelser af ledigheden fra Danmarks Statistik Opgørelsen af arbejdsløsheden kan tjene mange formål: a) Omfanget af menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, b) vækst-potentialet, c) belastning af de offentlige finanser og/eller presset (eller mangel på samme) på arbejdsmarkedet.Danmarks Statistik har tre...


The Dismal Science

Af Jesper Jespersen | d. 05. december 2016 | 1 kommentar

Når makroøkonomi bliver til ideologi Aldrig har så mange makroøkonomer taget så meget fejl, som det har været tilfældet, siden de generelle ligevægtsmodeller garneret med 'rationelle forventninger' blev den alt dominerende makroøkonomiske teoridannelse. Dog har makroøkonomerne med hensyn til at tage fejl i stigende grad fået...


Vækst i et kritisk perspektiv: Vækstteori i krise

Af Jesper Jespersen | d. 02. may 2016 | 0 kommentarer

'Kritiske politter' stod som initiativtagere til et spændende seminar om 'vækst i et kritisk perspektiv', der blev afholdt lørdag den 30. april. Uanset at det var en rigtig forårsdag, så var mere end 150 forventningsfulde deltagere mødt op; for det er et hot emne: 'hvor bliver væksten af?' Den igennem mere end 50 år aftagende vækst og...


Keynes' vision for i dag: Beskæftigelse, velstand og lighed

Af Jesper Jespersen | d. 08. february 2016 | 0 kommentarer

Refleksion ved 80 årsdagen for udgivelsen af The General Theory of Employment, Interest and Money Hvorfor bør Keynes huskes i dag?Keynes er et af de helt store navne i den økonomiske teoris kongerække. Hvad Adam Smith var for det 18. århundrede, Karl Marx for det 19. århundrede er Keynes for det 20. århundrede. Men i dag er...


Skaber udbud sin egen efterspørgsel?

Af Jesper Jespersen | d. 28. october 2015 | 3 kommentarer

’Udbud skaber sin egen efterspørgsel’Detektor: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen vs. Jesper Jespersen Hatten af for programmet ’Detektor’, der ikke alene undersøger rent faktuelle informationer, som f.eks. hvorvidt antallet af arbejdsløse i Danmark baseret på tilgængelige statistikker er 120.000 (netto), 160.000 (brutto), 200.000...


Velkommen til et nyt akademisk år!

Af Jesper Jespersen | d. 30. august 2015 | 7 kommentarer

Den 1. september begynder et nyt akademisk år, hvilket giver mig anledning til at byde de nye studerende velkommen til økonomistudiet; men ikke kun de nye studerende, for ældre studerende kan også have glæde af at læse med. Det skyldes ikke mindst det beklagelige forhold, at universitetsstudier generelt – herunder økonomistudiet –...


Jesper Jespersen

Jesper Jespersen er professor i økonomi på Institut for Samfund og Globalisering på RUC. Før det underviser i international økonomi på Copenhagen Business School. Blev i januar 2009 udpeget som adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Jesper Jespersen er erklæret tilhænger af John Maynard Keynes’ bidrag til økonomisk teori.. Professor i økonomi på Institut for Samfund og Globalisering på RUC. Tidligere underviser i international økonomi på Copenhagen Business School.