Hvordan man fører Paretoforbedrende klimapolitik

Af Poul Schou | d. 30. september | 1 kommentar

I septemberudgaven af tidsskriftet Environmental and Resource Economics har de tre økonomer Michael Hoel, Sverre Kittelsen og Snorre Kverndokk offentliggjort artiklen Correcting the Climate Externality: Pareto Improvements Across Generations and Regions, som berører en helt central klimaøkonomisk problemstilling. I øjeblikket er der...


10 relevante problemstillinger for Danmarks økonomi

Af Poul Schou | d. 27. june | 0 kommentarer

Når sommerferien nærmer sig, får man overskud til at hæve blikket fra umiddelbare arbejdsopgaver og tænke lidt mere overordnet over samtidsøkonomien og dens udfordringer. Her er en liste over 10 danske økonomiske problemstillinger som jeg personligt tror er vigtige at få en bedre forståelse af for at kunne forbedre økonomiens...


Farvel til Mankiw

Af Poul Schou | d. 12. may | 8 kommentarer

Da jeg allerførste gang underviste i makroøkonomi på 1. årsprøve tilbage i midten af 1990’erne, var den lærebog jeg underviste i, Gregory Mankiws ”Macroeconomics” (dengang i sin 2. udgave – ifølge dette essay udsendte Mankiw sin første version af bogen i 1991). Den er velkendt for rigtig mange politter, for den har vist været...


Miljøøkonomer og økologiske økonomer

Af Poul Schou | d. 24. march | 15 kommentarer

Miljøøkonomi er betegnelsen for den gren af den økonomiske videnskab der anvender den fremherskende videnskabelige økonomiske tankegang og metodik (den såkaldte mainstream-økonomi) på miljøproblemer, herunder klimaet. Til forskel herfor er økologisk økonomi en såkaldt heterodoks gruppering som beskæftiger sig med omtrent de samme...


Rethinking Climate Economics?

Af Poul Schou | d. 28. february | 55 kommentarer

I dagens udgave af Universitetsavisen kan man læse om at ”kritikken af økonomistudierne tager til. Nu også på ministerniveau” og om den kritik af økonomiundervisningen på bl.a. KU som gruppen Rethinking Economics står for. Lignende udsagn støder man jævnligt på i massemedierne og når man snakker med studerende og lægfolk –...


Inflation og skat

Af Poul Schou | d. 13. december 2018 | 0 kommentarer

Hvilken rolle bør inflation spille i indkomstbeskatningen? er et spørgsmål der jævnligt rejses, især i forbindelse med beskatningen af kapitalindkomst. Siden 1987 har man i Danmark beskattet de fleste former for kapitalindkomst anderledes og lavere end arbejdsindkomst. Lignende systemer blev indført i Norge, Sverige og Finland...


National klimapolitik overfor en global problemstilling - i anledning af Nobelprisen

Af Poul Schou | d. 29. october 2018 | 0 kommentarer

Den velfortjente tildeling af årets Nobelpris i økonomi til klimaøkonom-veteranen William Nordhaus (sammen med Paul Romer, en af grundlæggerne af den endogene vækst-litteratur) har været med til at sætte spotlight på den økonomiske forskning i klimaspørgsmål. Klimaproblemet bliver ofte udnævnt til verdens største markedsfejl, og...


Arv og dens beskatning

Af Poul Schou | d. 18. september 2018 | 4 kommentarer

Ændringer i arvebeskatningen og mere generelt de økonomiske perspektiver i at give og beskatte arv i det hele taget er et emne der har været diskuteret en del i 2018. Der er da også en række interessante og vigtige samfundsøkonomiske problemstillinger der relaterer sig til arv, arveladning og beskatning heraf, og der er en omfattende...


Bør andelsboligerne liberaliseres?

Af Poul Schou | d. 14. august 2018 | 4 kommentarer

Den boligform som jeg bor i, en ældre andelsbolig i København, bliver jævnligt genstand for opmærksomhed når nogen foreslår at andelsboligprisen sættes fri. Det skete bl.a. i foråret da en rapport fra ”Udvalg om ejerlejlighedsloven” diskuterede om man burde give andelsboliger mulighed for at lade sig omdanne til ejerlejligheder,...


Sammenhængen mellem offentlig saldo og gæld

Af Poul Schou | d. 06. march 2018 | 2 kommentarer

En klassiker når man underviser i langsigtet finanspolitik eller ØMU-spørgsmål, er sammenhængen mellem den offentlige saldo og den offentlige gæld. Generation efter generation af studerende har lært en steady-state-ligning som b/(g+π) = d, hvor b er underskuddet på den offentlige saldo som andel af BNP, g er BNP’s...


Afkastet af alting - de sidste 150 år

Af Poul Schou | d. 20. december 2017 | 0 kommentarer

Der er noget fascinerende ved meget lange tidsserier – som i datasæt der strækker sig over mere end et århundrede. De sætter forholdene i perspektiv for alvor, og man kan nærmest føle Historien med stort H passere revy mens man studerer tallene. Der ER noget særligt ved titler som This Time Is Different: Eight Centuries of...


Grøde i MAKRO

Af Poul Schou | d. 28. november 2017 | 0 kommentarer

Der er grøde i den makroøkonomiske forskning, modeludvikling og -debat i disse år. Det gælder både internationalt og herhjemme i Danmark. En årsag er finanskrisen, som satte fokus på forskellige svagheder i de hidtidige state-of-the-art-modeller indenfor mainstream-makroøkonomi. En anden årsag er den trend der har været indenfor...


Skatteforvridningsfaktoren skrumper

Af Poul Schou | d. 11. october 2017 | 0 kommentarer

Finansministeriet har i relativ ubemærkethed sendt en ny udgave af sin Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på gaden. Det er ellers en begivenhed af de sjældne – den tidligere udgave som den afløser, var fra 1999. Der er flere væsentlige ændringer i den nye publikation, som er en håndbog i hvordan man bør lave...


Forbrugsskatters fordelingsvirkning

Af Poul Schou | d. 25. august 2017 | 2 kommentarer

Lige da sommerferien startede, sendte Skatteministeriet en ny og fyldig publikation på gaden: Skatteøkonomisk Redegørelse 2017 – som min blog-kollega Nikolaj Hansen allerede har gjort opmærksom på i dette indlæg. Formålet er ifølge forordet at bidrage med nyttig viden om skattesystemet og dets samfundsøkonomiske virkninger, og det...


Børneværelset og aftægtsstuen

Af Poul Schou | d. 01. june 2017 | 0 kommentarer

Finansministeriet udsendte i april en pamflet med titlen ”Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet”. Dens formål er at præsentere en ny indikator og en fremskrivning af en langsigtet finanspolitisk udvikling, der angiveligt er ”generationsmæssigt neutral”, dvs. så vidt muligt ”stiller nutidige og fremtidige generationer...


Poul Schou

Poul Schou er ekstern lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.