Hvordan skal man beskatte kapital?

Af Poul Schou | d. 07. august | 0 kommentarer

Når man kommer tilbage fra sommerferie, ligger der altid en hel bunke mails og venter på én, bl.a. med alerts om nye artikler og rapporter der er kommet i sommerens løb, som man så kan bruge noget tid på at kigge igennem og rydde op i. En af mine mails denne gang var en henvisning til den nyudkomne artikel How To Tax Capital i...


Danske økonomiske modeller - state of the art

Af Poul Schou | d. 24. may | 0 kommentarer

Samfundsøkonomen har her i maj udsendt årets andet temanr. Det handler om Finansministeriets skiftende rolle i centraladministrationens udførelse af den økonomiske politik – som henholdsvis skødehund, vagthund og overhund, som det formuleres i bladet. For økonomer er det interessante sidetema nok ikke mindst en række artikler om de...


Calmfors-rapporten 2.0

Af Poul Schou | d. 08. april | 0 kommentarer

Navnet Lars Calmfors kender de fleste som har fulgt med i svensk samfundsøkonomi de sidste årtier. Tilbage i 1990’erne lagde han navn til Calmfors-rapporten, den store svenske udredning om fordele og ulemper ved svensk indtræden i eurozonen, der anbefalede at vente med en mere definitiv beslutning om spørgsmålet. Rapporten kom også til...


At holde trit med Sørensens

Af Poul Schou | d. 29. october 2019 | 2 kommentarer

I oktobernummeret af Scandinavian Journal of Economics er der en artikel med titlen Social Comparisons and Optimal Taxation in a Small Open Economy. Den handler om et meget interessant emne, nemlig spørgsmålet om hvordan vores sociale præferencer påvirker hvordan det optimale skattesystem bør se ud. Udgangspunktet er den velkendte...


Hvordan man fører Paretoforbedrende klimapolitik

Af Poul Schou | d. 30. september 2019 | 1 kommentar

I septemberudgaven af tidsskriftet Environmental and Resource Economics har de tre økonomer Michael Hoel, Sverre Kittelsen og Snorre Kverndokk offentliggjort artiklen Correcting the Climate Externality: Pareto Improvements Across Generations and Regions, som berører en helt central klimaøkonomisk problemstilling. I øjeblikket er der...


10 relevante problemstillinger for Danmarks økonomi

Af Poul Schou | d. 27. june 2019 | 0 kommentarer

Når sommerferien nærmer sig, får man overskud til at hæve blikket fra umiddelbare arbejdsopgaver og tænke lidt mere overordnet over samtidsøkonomien og dens udfordringer. Her er en liste over 10 danske økonomiske problemstillinger som jeg personligt tror er vigtige at få en bedre forståelse af for at kunne forbedre økonomiens...


Farvel til Mankiw

Af Poul Schou | d. 12. may 2019 | 8 kommentarer

Da jeg allerførste gang underviste i makroøkonomi på 1. årsprøve tilbage i midten af 1990’erne, var den lærebog jeg underviste i, Gregory Mankiws ”Macroeconomics” (dengang i sin 2. udgave – ifølge dette essay udsendte Mankiw sin første version af bogen i 1991). Den er velkendt for rigtig mange politter, for den har vist været...


Miljøøkonomer og økologiske økonomer

Af Poul Schou | d. 24. march 2019 | 15 kommentarer

Miljøøkonomi er betegnelsen for den gren af den økonomiske videnskab der anvender den fremherskende videnskabelige økonomiske tankegang og metodik (den såkaldte mainstream-økonomi) på miljøproblemer, herunder klimaet. Til forskel herfor er økologisk økonomi en såkaldt heterodoks gruppering som beskæftiger sig med omtrent de samme...


Rethinking Climate Economics?

Af Poul Schou | d. 28. february 2019 | 55 kommentarer

I dagens udgave af Universitetsavisen kan man læse om at ”kritikken af økonomistudierne tager til. Nu også på ministerniveau” og om den kritik af økonomiundervisningen på bl.a. KU som gruppen Rethinking Economics står for. Lignende udsagn støder man jævnligt på i massemedierne og når man snakker med studerende og lægfolk –...


Inflation og skat

Af Poul Schou | d. 13. december 2018 | 0 kommentarer

Hvilken rolle bør inflation spille i indkomstbeskatningen? er et spørgsmål der jævnligt rejses, især i forbindelse med beskatningen af kapitalindkomst. Siden 1987 har man i Danmark beskattet de fleste former for kapitalindkomst anderledes og lavere end arbejdsindkomst. Lignende systemer blev indført i Norge, Sverige og Finland...


National klimapolitik overfor en global problemstilling - i anledning af Nobelprisen

Af Poul Schou | d. 29. october 2018 | 0 kommentarer

Den velfortjente tildeling af årets Nobelpris i økonomi til klimaøkonom-veteranen William Nordhaus (sammen med Paul Romer, en af grundlæggerne af den endogene vækst-litteratur) har været med til at sætte spotlight på den økonomiske forskning i klimaspørgsmål. Klimaproblemet bliver ofte udnævnt til verdens største markedsfejl, og...


Arv og dens beskatning

Af Poul Schou | d. 18. september 2018 | 4 kommentarer

Ændringer i arvebeskatningen og mere generelt de økonomiske perspektiver i at give og beskatte arv i det hele taget er et emne der har været diskuteret en del i 2018. Der er da også en række interessante og vigtige samfundsøkonomiske problemstillinger der relaterer sig til arv, arveladning og beskatning heraf, og der er en omfattende...


Bør andelsboligerne liberaliseres?

Af Poul Schou | d. 14. august 2018 | 4 kommentarer

Den boligform som jeg bor i, en ældre andelsbolig i København, bliver jævnligt genstand for opmærksomhed når nogen foreslår at andelsboligprisen sættes fri. Det skete bl.a. i foråret da en rapport fra ”Udvalg om ejerlejlighedsloven” diskuterede om man burde give andelsboliger mulighed for at lade sig omdanne til ejerlejligheder,...


Sammenhængen mellem offentlig saldo og gæld

Af Poul Schou | d. 06. march 2018 | 2 kommentarer

En klassiker når man underviser i langsigtet finanspolitik eller ØMU-spørgsmål, er sammenhængen mellem den offentlige saldo og den offentlige gæld. Generation efter generation af studerende har lært en steady-state-ligning som b/(g+π) = d, hvor b er underskuddet på den offentlige saldo som andel af BNP, g er BNP’s...


Afkastet af alting - de sidste 150 år

Af Poul Schou | d. 20. december 2017 | 0 kommentarer

Der er noget fascinerende ved meget lange tidsserier – som i datasæt der strækker sig over mere end et århundrede. De sætter forholdene i perspektiv for alvor, og man kan nærmest føle Historien med stort H passere revy mens man studerer tallene. Der ER noget særligt ved titler som This Time Is Different: Eight Centuries of...


Poul Schou

Poul Schou er ekstern lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat og fagansvarlig for samfundsøkonomi på Lex.dk. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.