Klimaet, Epstein og Zin

Af Poul Schou | d. 28. may 2015 | 0 kommentarer

Diskontering af fremtiden har altid været en central del af diskussionen om hvor aktiv en klimapolitik der bør føres globalt. Det var bl.a. en hjørnesten i den såkaldte Nordhaus kontra Stern-debat, der delte vandene i såvel fagøkonomiske kredse som den mere almene offentlighed i sidste årti i kølvandet på den britiske...


Hængekøjen - Danmarks finanspolitiske udfordring

Af Poul Schou | d. 09. february 2015 | 4 kommentarer

Dette indlæg handler om Danmarks nok største finanspolitiske udfordring. Men vi starter et andet sted, nemlig med Laurence Kotlikoffs tankevækkende skriv fra sidste måned: What’s the most fiscally responsible country in the developed world? Kotlikoff er professor i Boston og kendt verden over for sit mangeårige pionerarbejde, ikke...


Tre dage i Boston

Af Poul Schou | d. 11. january 2015 | 0 kommentarer

American Economic Association (AEA) afholder hvert år lige efter nytår en af verdens største økonomiske konferencer. I år var seancen henlagt til Boston, hvor tusindvis af forskere har fremlagt deres nyeste resultater og ideer over for kollegaer fra hele verden.Med ca. 50 parallelsessioner i hvert af de mange tidsrum som konferencens tre...


Når r er større end g

Af Poul Schou | d. 31. october 2014 | 0 kommentarer

Den franske økonom Thomas Piketty har vakt usædvanlig stor opmærksomhed i år med sit digre værk om kapitalen i det 21. århundrede – og når Gyldendal udsender en dansk oversættelse her i november, vil udgivelsen nok afføde en ny dosis opmærksomhed herhjemme. Den dominerende opfattelse af bogen i fagkredse har nok været at den først og...


Gensyn med generationsregnskaber

Af Poul Schou | d. 01. june 2014 | 0 kommentarer

Hvordan de forskellige generationer har haft det eller vil få det i forhold til hinanden, er altid et godt samtaleemne. Det er tidligere blevet diskuteret her i bloggen i indlæg om græshopper eller dessertspisere, prisen på en dansker og myten om de stakkels nyfødte. Nu er spørgsmålet aktuelt igen fordi de økonomiske vismænd i deres...


IPCC og den økonomiske vækst

Af Poul Schou | d. 22. april 2014 | 4 kommentarer

FN's klimapanel IPCC har i sidste uge offentliggjort en ny delrapport (arbejdsgruppe III's bidrag til IPCC's femte klimarapport), som handler om mulighederne og omkostningerne ved at imødegå klimaproblemerne.  Konklusionerne er bl.a. interessante fordi de giver et bidrag til den standende diskussion om mulighederne for bæredygtig vækst....


Hvor vigtig er den stigende ulighed?

Af Poul Schou | d. 15. march 2014 | 0 kommentarer

Den stigende økonomiske ulighed i de vestlige lande er et emne, der diskuteres vidt og bredt blandt udenlandske fagøkonomer, og noget tyder på at emnet også er ved at opnå større opmærksomhed i Danmark. OECD kortlagde for nogle år siden udviklingen i rapporten Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, der beskriver hvordan de...


Jesper Jespersens stråmænd

Af Poul Schou | d. 09. january 2014 | 2 kommentarer

Jesper Jespersen har i dag et indlæg i Information, hvor han angriber Velfærdskommissionen, der sad i 2004-05, og dens brug af langfristede fremskrivninger på DREAM-modellen. Desværre er indlægget symptomatisk for at debatten i offentligheden om disse forhold ofte foregår på et ret overfladisk niveau i forhold til de egentlige...


Danmark om 50 år

Af Poul Schou | d. 17. december 2013 | 0 kommentarer

Det er ofte både tankevækkende og inspirerende at løfte blikket fra nuet og den allernærmeste fremtid og overveje de længere linjer ude i den fremtid vi ikke ved så meget om.  Aarhus Universitetsforlag har derfor for nylig udsendt bogen "Fremtiden", hvor en række universitetsansatte fra mange forskellige fagområder har moret sig med...


Fuld grundskyld!

Af Poul Schou | d. 29. october 2013 | 10 kommentarer

”Fuld grundskyld!” Det var kampråbet blandt de gamle retsstatsfolk, og i ældre tider spillede det en prominent rolle i skattedebatten herhjemme. Og grundskylden, som er en årlig skat på værdien af al jord i Danmark, er en rodfæstet del af det danske skattesystem, selvom dens relative betydning efterhånden er faldet kraftigt over...


Håndbog til AGL-modeller

Af Poul Schou | d. 26. september 2013 | 0 kommentarer

Jeg har i tidens løb haft stor glæde af Handbooks in Economics-serien som er en grundig og kompetent samling af oversigter over state-of-the-art inden for diverse økonomiske forskningsområder. Og derfor er det rigtig godt nyt at der nu også eksisterer en Handbook of Computable General Equilibrium Modeling – en ”håndbog” om tingenes...


Hvorfor skal vi arbejde mere?

Af Poul Schou | d. 07. august 2013 | 4 kommentarer

At (eller evt. om) arbejdsudbuddet skal øges, har været et gennemgående tema i den økonomisk-politiske debat herhjemme i mindst et årti. Men interessant nok er begrundelserne for det skiftet undervejs. Det er vigtigt at være opmærksom på, for det er jo afgørende for hvad det præcis er for nogle afvejninger der skal fokuseres på og...


Hvem er fattig?

Af Poul Schou | d. 29. june 2013 | 0 kommentarer

Danmark har her i juni fået en officiel fattigdomsgrænse: Familier der tre år i træk har haft en disponibel indkomst under 50 pct. af medianindkomsten, som har en formue under 100.000 kr. pr. voksen, og som ikke omfatter studerende, betegnes nu officielt som fattige. 50 pct. af medianindkomsten svarer i 2003 til 103.200 kr. I alt godt...


Tal dansk, din sorte hund!

Af Poul Schou | d. 22. may 2013 | 8 kommentarer

Sådan sagde Jeppe på Bjerget til advokaten i Holbergs komedie. Og sådan kan man også somme tider fristes til at sige til mange fagfolk i dag – og ikke mindst kommende fagfolk: studerende, omend opsangen måske mest hensigtsmæssigt kan formuleres lidt anderledes. University Post, den engelske udgave af Universitetsavisen, har netop bragt en...


Giver en selvstændig dansk klimapolitik mening?

Af Poul Schou | d. 08. april 2013 | 28 kommentarer

Drivhusproblemet er efter de flestes opfattelse verdens største miljøproblem. Samtidig er det et klart eksempel på en global eksternalitet. Udledningerne fra ethvert sted på kloden forværrer problemet, og et enkelt eller et mindre antal landes ensidige skridt kan ikke alene løse problemet for de pågældende lande. Der er behov for en...


Poul Schou

Poul Schou er ekstern lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat og fagansvarlig for samfundsøkonomi på Lex.dk. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.