Ægte opsparing

Af Poul Schou | d. 23. february 2013 | 5 kommentarer

Dette indlæg er en reklame for begrebet ægte opsparing. Traditionelt betegnes den nationale opsparing, som den beregnes i nationalregnskabet, som summen af investeringerne i det indenlandske kapitalapparat og nettofordringserhvervelsen i forhold til udlandet. I modsætning hertil inddrager ægte opsparing supplerende også udviklingen i andre...


Hvorfor skal studenter overhovedet have SU?

Af Poul Schou | d. 08. january 2013 | 15 kommentarer

I anledning af det kommende oplæg til SU-reform er det nærliggende at overveje hvorfor vi overhovedet har og skal have et SU-system?Som økonom vil man vel sige at der grundlæggende kun findes to typer argumenter der kan retfærdiggøre offentlige reguleringer som f.eks. uddannelsesstøtte: Enten at de korrigerer for en markedsfejl eller at de...


Et prokuratorkneb

Af Poul Schou | d. 05. december 2012 | 15 kommentarer

Tidligere i år var jeg vejleder på et glimrende speciale om fremrykning af pensionsbeskatningen. Det er en ganske vigtig økonomisk problemstilling som har været vendt i debatten om de langsigtede finanspolitiske udfordringer i flere år – og som i visse kredse uformelt omtales som ”prokuratorknebet”. I år er den blevet yderst aktuel,...


En hædersmand fylder 70

Af Poul Schou | d. 25. october 2012 | 3 kommentarer

I morgen fredag den 26. oktober fylder Niels Kærgård, økonomiprofessor ved Fødevareøkonomisk Institut og tidligere overvismand, 70 år.    Kærgårds faglige interesser og engagement spænder vidt med et udgangspunkt i økonometri og og de lange sigtelinjer i økonomisk historie og teorihistorie. Selv har jeg først og...


Er det slut med økonomisk vækst i USA?

Af Poul Schou | d. 03. october 2012 | 10 kommentarer

Robert Gordon, professor ved Northwestern University i USA, har skrevet en tankevækkende og meget letlæst artikel om fremtidsudsigterne for den langsigtede amerikanske økonomiske vækst. Den er udkommet som arbejdspapir fra National Bureau of Economic Research (NBER) i USA: Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the...


Afvejninger

Af Poul Schou | d. 18. september 2012 | 5 kommentarer

En af de helt store fordele ved den økonomiske videnskab er at den kan bringe klarhed over hvilke vigtige afvejninger det er vi står over for i alle mulige valgsituationer. Det gælder både i privatøkonomien og i den økonomiske politik. I den offentlige debat om skattereformer og alle mulige andre tiltag flyver det rundt med alle former for...


Myten om de stakkels nyfødte

Af Poul Schou | d. 16. june 2012 | 14 kommentarer

Jeg har i et tidligere blog-indlæg beskæftiget mig med det regnestykke man ofte hører, der siger at hver nyfødt dansker er en underskudsforretning for det offentlige i den forstand at det modtager mere fra staten end det vil komme til at betale over livet. Og det gælder ikke bare for de nyfødte lige nu, men for alle kommende generationer af...


Beskatning af olie- og gasforekomster

Af Poul Schou | d. 23. april 2012 | 6 kommentarer

Hvordan beskatter et land som Danmark mest hensigtsmæssigt udvindingen af naturresurserne i Nordsøen? Det spørgsmål er blevet diskuteret en del siden regeringen iværksatte et serviceeftersyn af de nuværende forhold på området. Problemstillingen er også meget interessant ud fra en...


Danmarks produktivitetsudvikling

Af Poul Schou | d. 22. march 2012 | 0 kommentarer

Der er nyt om produktiviteten: Regeringen meddelte i forgårs at den nedsætter en produktivitetskommission med uafhængige eksperter der skal kaste lys over den danske produktivitetsudvikling. Og Asger Lau Andersen og Morten Spange behandler i Nationalbankens nye kvartalsoversigt, der kom i går, hele spørgsmålet...


Hvor vigtige er budgetunderskud egentlig – og hvorfor?

Af Poul Schou | d. 14. february 2012 | 8 kommentarer

Dengang jeg læste økonomi, startede forelæseren en morgen en time med at spørge hele holdet om de mente at det var muligt for et land at køre med et permanent underskud på den offentlige saldo år ud og år ind i al fremtid, uden at det ville ende helt galt på et tidspunkt (f.eks. med en...


Hvor holdbare er EU-landene?

Af Poul Schou | d. 14. december 2011 | 2 kommentarer

I disse tider hvor de finanspolitiske udfordringer i Europa præger debatten, kan det være interessant at sammenligne størrelsen af de langsigtede finanspolitiske holdbarhedsproblemer i de forskellige lande. Sådanne tal beregnes og offentliggøres af EU-Kommissionen, og diagrammet viser en sådan vurdering, hentet fra rapporten ”Public...


Omfordeler skattesystemet overhovedet?

Af Poul Schou | d. 23. november 2011 | 2 kommentarer

Der er meget fokus på skattesystemets omfordelende rolle når folk diskuterer velfærdsstaten. Mange opfatter nok den offentlige sektors skatteopkrævning som et af de vigtigste elementer i den samlede omfordeling af resurserne som den offentlige sektor står for i en velfærdsstat som den danske. Vi har jo et progressivt...


Modelbrug i den offentlige debat

Af Poul Schou | d. 29. october 2011 | 6 kommentarer

I denne uges udgave af Weekendavisen er der en kronik om brugen af økonomiske modeller og specielt DREAM. Kronikken, der er skrevet af cand. polit. Nils Enrum og har titlen ”Regnedrengenes model viser vej til minimalstaten”, er interessant fordi den viser noget om hvordan modelberegninger ofte opfattes i...


Et efterlønseksperiment 2.0

Af Poul Schou | d. 28. september 2011 | 0 kommentarer

Det har tidligere været diskuteret her på bloggen hvordan det vil påvirke ledigheden på kortere og længere sigt at gennemføre ændringer i efterløn og folkepensionsalder – se således indlægget og kommentarerne her. Det kan derfor være illustrativt at betragte et eksperiment fra den seneste vismandsrapport (Dansk Økonomi Forår 2011)....


Hvad kan økonomer sige noget om?

Af Poul Schou | d. 14. july 2011 | 0 kommentarer

En af tidens diskussioner drejer sig om hvad økonomer kan tillade sig at sige i offentligheden når de udtaler sig – og opfattes som – repræsentanter for vores fag. Disse spørgsmål bliver ind imellem berørt i medierne selv, fx her. Et andet eksempel er et indlæg af Hans Aage for nylig i...


Poul Schou

Poul Schou er ekstern lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat og fagansvarlig for samfundsøkonomi på Lex.dk. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.