Hvor stort er Danmarks holdbarhedsproblem?

Af Poul Schou | d. 16. june 2011 | 4 kommentarer

Det centrale tal i debatten om Danmarks langsigtede finanspolitiske udfordringer har traditionelt været holdbarhedsindikatoren, som måler hvor stor en permanent forbedring af den offentlige saldo der skal til før regeringen overholder sin intertemporale budgetrestriktion. Her har vi et godt eksempel på en ligning fra den...


Sådan noget økonom-pis

Af Poul Schou | d. 22. march 2011 | 9 kommentarer

- det var juristen Nick Hækkerups kommentar for et stykke tid siden til forslag om at ændre beskatningen af ejerboliger. Hele interviewet er interessant fordi det udmærket afspejler hvordan det kan være op ad bakke at få en saglig debat om manglerne i den danske beskatning af ejerboliger.  Der er især to...


Et efterlønseksperiment

Af Poul Schou | d. 27. january 2011 | 6 kommentarer

Som underviser er det altid interessant når man oplever hvordan dele af emnerne i faget bliver hyperaktuelle og ligefrem ophøjes til tidens hotte topic. I faget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller er de danske langsigtede finanspolitiske problemer en fast del af undervisningen. Det samme gælder forskellige...


Prisen for en dansker

Af Poul Schou | d. 05. january 2011 | 13 kommentarer

Forleden var der i avisen en artikel som gjorde meget ud af at hver nyfødt dansker vil koste det offentlige 850.000 kr. hen over sit livsforløb. Lignende beregninger møder man jævnligt, og dette tal bliver jævnt hen brugt som et mål for hvor uholdbar den finanspolitiske situation er på længere...


Er verden en Cobb-Douglas-funktion?

Af Poul Schou | d. 19. september 2010 | 4 kommentarer

Kan verdens produktion blive ved med at vokse uden at vi løber ind i en klima- eller anden miljøkatastrofe på et tidspunkt? Eller stopper væksten op en dag fordi vi simpelthen løber tør for olie eller andre råstoffer? Sådanne spørgsmål har vedvarende været på dagsordenen omtrent siden starten af 1970’erne hvor den såkaldte Rom-klub...


Generationernes kamp: Græshopper eller dessertspisere?

Af Poul Schou | d. 17. august 2010 | 14 kommentarer

Hvilke af de forskellige nulevende generationer der i særlig grad har scoret kassen på de andre generationers bekostning, er et spørgsmål som jævnligt optager sindene. Også her i sommer har man kunnet læse debatindlæg i aviserne med udsagn som ”græshoppegenerationen, der konsumerer alt på deres vej og intet lader tilbage” og ”som...


Poul Schou

Poul Schou er ekstern lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat og fagansvarlig for samfundsøkonomi på Lex.dk. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.