Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Lempelse af selskabsskatten fra 22 til 15% kan øge en LO-arbejders løn med fra 2-6.000 kr. årligt

Af Torben Pedersen | d. 08. july 2016 | 0 kommentarer

Efter Breixitafstemningen annoncerede den engelske finansminister, at UK ville sænke selskabsskatten til 15 pct. CEPOS har regnet på, hvad en tilsvarende lettelse af selskabsskatten kan betyde for Danmark. Det er velkendt fra den akademiske litteratur, at kapitalindkomstskatter som selskabsskatten er en af de mest forvridende...


Produktivitetsvækst og offentlige finanser

Af Poul Schou | d. 02. may 2016 | 0 kommentarer

Det er en udbredt opfattelse at produktivitetsvækst styrker de offentlige finanser. Højere produktivitet medfører højere velstand, og en del vil sikkert mene at det virker oplagt at det også må forbedre den offentlige saldo og finanspolitikkens holdbarhed. Senest kan man høre dette synspunkt udtrykt af professor Christian Bjørnskov fra...


Vækst i et kritisk perspektiv: Vækstteori i krise

Af Jesper Jespersen | d. 02. may 2016 | 0 kommentarer

'Kritiske politter' stod som initiativtagere til et spændende seminar om 'vækst i et kritisk perspektiv', der blev afholdt lørdag den 30. april. Uanset at det var en rigtig forårsdag, så var mere end 150 forventningsfulde deltagere mødt op; for det er et hot emne: 'hvor bliver væksten af?' Den igennem mere end 50 år aftagende vækst og...


ADAM nr. 42 – ADAM-modellen på det nye nationalregnskab

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 26. april 2016 | 0 kommentarer

Jeg vil i dette blogindlæg beskrive den seneste ADAM-modelversion, som er den første ADAM-model, hvor elasticiteterne er blevet estimeret på det nye hovedreviderede nationalregnskab fra 2014. Jeg vil dog begynde med at sætte et par ord på, hvor den nuværende ADAM-model kommer fra. ADAM-modellen har en efterhånden lang...


Remouladegate

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 11. april 2016 | 19 kommentarer

Når cyklen er punkteret, væksten udebliver, og køleskabet er tomt, kan det af og til være godt at tænke på, at stort set alt var værre i de gode gamle dage.Vidste I fx, at man i gamle dage ikke kunne få remoulade på sin ristede hotdog, når man besøgte pølsevognen på vej hjem fra arbejde? Det vidste jeg heller ikke, men det blev jeg...


Regressioner i retten

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 22. march 2016 | 3 kommentarer

Det er ikke kun økonomer, der bruger statistik, OLS, proc reg osv. Det bruges også i en af Danmarks største sager for tiden, hvor en sygeplejerske er tiltalt for at slå en række patienter ihjel.Vi økonomer siger gladeligt, at et udsagn er sandt, hvis der er mindre end 5% sandsynlighed for, at det er tilfældigt. I Retten i Nykøbing er...


BNP, velstand og købekraft

Af Poul Schou | d. 18. march 2016 | 0 kommentarer

Nationalbankens kvartalsoversigt er nærmest altid nyttig læsning man kan blive klogere af. Den seneste udgave, der kom i denne uge, var ingen undtagelse – med en opdatering over den økonomiske situation lige nu og et nærmere kig på forskellige interessante problemstillinger. Hovedpointen denne gang var at når man...


Boligprisforventninger, boligmarked og dansk økonomi

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 09. february 2016 | 0 kommentarer

Boligprisforventningerne er vigtige for boligprisen og dermed hele boligmarkedet, som har stor betydning for investeringer og privatforbrug og dermed hele den danske økonomi. Økonomiske institutioner som Nationalbanken [1], Finanstilsynet [2] mv. taler om risikoen for en begyndende boligprisboble og for tiltag, som kan mindske en evt....


Keynes' vision for i dag: Beskæftigelse, velstand og lighed

Af Jesper Jespersen | d. 08. february 2016 | 0 kommentarer

Refleksion ved 80 årsdagen for udgivelsen af The General Theory of Employment, Interest and Money Hvorfor bør Keynes huskes i dag?Keynes er et af de helt store navne i den økonomiske teoris kongerække. Hvad Adam Smith var for det 18. århundrede, Karl Marx for det 19. århundrede er Keynes for det 20. århundrede. Men i dag er...


Er mere pensionsopsparing altid bedre?

Af Poul Schou | d. 06. february 2016 | 0 kommentarer

ATP offentliggjorde for nylig en undersøgelse med overskriften ”Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år”, som blev citeret vidt og bredt i pressen. Læste man nærmere, fremgik det at ”for lidt opsparing” defineres som at man sparer mindre op i pension end ca. 23.000 kr. om året. Men i...