Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Boligbeskatning fra en økonoms synspunkt

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 01. february 2017 | 1 kommentar

Forårets politiske forhandlinger om boligbeskatning har nogle meget interessante økonomiske aspekter. Ofte går debatten på skatteprocenter, skatteknæk, stabilisering af boligmarkedet og den slags. Lige for tiden diskuteres det ivrigt, om der skal være et skatteknæk, og om det skal være ved 3, 5 eller 6 mio. kr., samt om...


Hvor stor er den reelle arbejdsløshed?

Af Jesper Jespersen | d. 01. february 2017 | 0 kommentarer

Tre opgørelser af ledigheden fra Danmarks Statistik Opgørelsen af arbejdsløsheden kan tjene mange formål: a) Omfanget af menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, b) vækst-potentialet, c) belastning af de offentlige finanser og/eller presset (eller mangel på samme) på arbejdsmarkedet.Danmarks Statistik har tre...


Brexit betyder frihandel

Af Torben Pedersen | d. 17. january 2017 | 0 kommentarer

Der var mange forskellige politiske interesser bag UK's Brexit, og man kunne frygte, at UK ville føre en mere protektionistisk politik efter Brexit - for slet ikke at tale om, at EU vil optæde protektionistisk over for UKDet sidste kan ikke udelukkes men Theresa Mays Brexit-tale var særdeles positiv i et frihandelsperspektiv. Hun annoncerede et...


Hvad gør vi? Øget hastighed giver flere dræbte - men får os også hurtigere frem ...

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 11. january 2017 | 0 kommentarer

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet lægger op til at hæve hastigheden på udvalgte strækninger. En udmelding, der har fået kritik fra flere sider, fordi højere hastighed med stor sandsynlighed vil medføre flere uheld og dødsfald i trafikken.Det er ikke en ny problemstilling, at man skal afveje risikoen for uheld med gevinsterne ved at...


Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er steget - eller er den?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 25. december 2016 | 2 kommentarer

I slutningen af november 2016 offentliggjorde Danmarks Statistik deres publikation “Indvandrere i Danmark 2016. På baggrund af denne publikation har flere aviser og nyhedsmedier meldt ud, at kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er steget fra 2013 til 2015. ”Det går den forkerte vej for efterkommere fra ikke-vestlige lande,...


CEPOS i Det økonomiske Råd

Af Torben Pedersen | d. 24. december 2016 | 0 kommentarer

Folketinget vedtog forleden, at CEPOS indtræder i Det Økonomiske Råd, og i den forbindelse har jeg et ønske om, at CEPOS indstiller til formandskabet at sætte mere fokus på den langsigtede velstandsskabelse.I Danmark har vi haft 11 år uden vækst i BNP per capita - selv efter de seneste nationalregnskabsrevisioner, der opjusterede...


Klimaet er blevet mere værd

Af Poul Schou | d. 21. december 2016 | 0 kommentarer

- eller udtrykt mere præcist: De beregnede omkostninger ved udledningen af drivhusgasser er steget væsentligt i år. I hvert fald ifølge William Nordhaus, en grand old man indenfor klimaøkonomien. Som manden bag DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy) er han en pioner indenfor anvendte klimaøkonomiske modeller. Siden...


The Dismal Science

Af Jesper Jespersen | d. 05. december 2016 | 1 kommentar

Når makroøkonomi bliver til ideologi Aldrig har så mange makroøkonomer taget så meget fejl, som det har været tilfældet, siden de generelle ligevægtsmodeller garneret med 'rationelle forventninger' blev den alt dominerende makroøkonomiske teoridannelse. Dog har makroøkonomerne med hensyn til at tage fejl i stigende grad fået...


Free your mind – learn dynamic programming

Af Jeppe Druedahl | d. 26. november 2016 | 0 kommentarer

Economists are often criticized for relying on simplified models with a representative agent and limited or no uncertainty. In reality, households and firms are instead heterogeneous, both ex ante in terms of e.g. preferences and beliefs, and ex post in terms of e.g. savings and portfolio composition. Additionally, they face substantial...


Hvad kan kan egentlig bruge Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelsen til?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 20. november 2016 | 0 kommentarer

I den sidste uges tid har der været en debat i flere aviser om, hvorvidt nydanske (ikke-vestlige indvandrere og efterkommere) føler sig danske eller ej. Berlingske havde fx følgende overskrift: "Føler du dig som dansker? Hver femte nydansker gør", hvor man umiddelbart får den tanke, at man som læser skal foranlediges til at tænke, at...