Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Skatteforvridningsfaktoren skrumper

Af Poul Schou | d. 11. october 2017 | 0 kommentarer

Finansministeriet har i relativ ubemærkethed sendt en ny udgave af sin Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på gaden. Det er ellers en begivenhed af de sjældne – den tidligere udgave som den afløser, var fra 1999. Der er flere væsentlige ændringer i den nye publikation, som er en håndbog i hvordan man bør lave...


"Kapitalen" af Karl Marx: 150 års fejlslagen økonomisk teori

Af Torben Pedersen | d. 14. september 2017 | 1 kommentar

Det er i dag 150-året for udgivelsen af Karl Marx’s økonomiske hovedværk Kapitalen, der lagde det økonomiske og moralske grundlag for Marx’s klassekampteori og for socialismen. Marx’s økonomiske teorier var fra starten fejlbehæftede, og det er historiens ironi, at allerede før første bind af Kapitalen udkon i 1867, var den...


Forbrugsskatters fordelingsvirkning

Af Poul Schou | d. 25. august 2017 | 2 kommentarer

Lige da sommerferien startede, sendte Skatteministeriet en ny og fyldig publikation på gaden: Skatteøkonomisk Redegørelse 2017 – som min blog-kollega Nikolaj Hansen allerede har gjort opmærksom på i dette indlæg. Formålet er ifølge forordet at bidrage med nyttig viden om skattesystemet og dets samfundsøkonomiske virkninger, og det...


Har Danmark verdens højeste skattetryk?

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 06. july 2017 | 5 kommentarer

30. juni udkom Skatteøkonomisk Redegørelse 2017 (SR2017) fra Skatteministeriet. En af pointerne i rapporten er, at skattetrykket i Danmark er verdens højeste. Denne konklusion kommer redegørelsen frem til ved at se på samlede skatter og afgifter over landenes produktion, BNP. Ved at tage gennemsnittet over perioden 2000-15...


Hvem ejer mon Danmark?

Af Jeppe Druedahl | d. 29. june 2017 | 1 kommentar

Danmark er et rigt land. De indenlandske aktiver løber op i knap 600 procent af nettonationalindkomsten:Kilde: Abildgren (2015)Desuden har vi en nettoformue over for udlandet på ca. 50 procent af nettonationalindkomsten:Kilde: Abildgren (2015)Samlet set løber nationalformuen i Danmark op i mindst 10.000 mia. kr.Men hvem ejer så alt...


Hvordan satte kirken prisen på afladsbreve?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 28. june 2017 | 0 kommentarer

Engang kom vi over frokosten i Incentive til at snakke om syndsforladelse, skærsild og deraf følgende afladsbreve. Afladsbreve må være opskriften på noget nær det perfekte produkt! Høj værdi for kunden og stort set ingen produktionsomkostninger. Spørgsmålet ved frokostbordet var: "Hvordan satte kirken egentlig prisen på...


Børneværelset og aftægtsstuen

Af Poul Schou | d. 01. june 2017 | 0 kommentarer

Finansministeriet udsendte i april en pamflet med titlen ”Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet”. Dens formål er at præsentere en ny indikator og en fremskrivning af en langsigtet finanspolitisk udvikling, der angiveligt er ”generationsmæssigt neutral”, dvs. så vidt muligt ”stiller nutidige og fremtidige generationer...


Vinderne af 'Den Økonomiske Udfordring, forår 2017’ er fundet

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 30. may 2017 | 0 kommentarer

I februar udfordrede Incentive de økonomistuderende til at komme med deres bedste argumenter for, hvorfor Danmarks grænser skal være åbne eller lukkede i casen ”Trump vs. frihandel”. Vinderne af konkurrencen er nu fundet. Ved hjælp af økonomisk teori krydret med god formidling skulle de studerende argumentere for en lille,...


Den sociale velfærdsfunktion

Af Jeppe Druedahl | d. 10. may 2017 | 0 kommentarer

Vismændene skrev for nyligt en kronik, hvor de forklarer, at der ikke er en fagøkonomisk konsensus om sammenhængen mellem ulighed og BNP-vækst. Samtidig påpeger de, at øget ulighed alt andet lige typisk må forventes at sænke samfundsvelfærden. Den konklusion følger helt basalt af et utilitarisk framework og af at ekstra forbrug er mere...


What Is Seen and What Is Not Seen

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 08. may 2017 | 2 kommentarer

I 1848 skrev Frédéric Bastiat sit berømte essay "What Is Seen and What Is Not Seen".Selvom læringen var rimelig klar, så går politikerne stadig jævnligt galt i byen, når de med maksimalpriser og anden regulering, forsøger at hjælpe forbrugerne. Men af og til får de en lille reminder fra markedet.Nu har Yousee hævet prisen for 800.000...