Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Er prognoserne over den økonomiske vækst virkelig så temmelig meget forkerte?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 09. october 2016 | 3 kommentarer

I Detektor torsdag d. 22. september 2016 var der et indslag om, at (de økonomiske) "eksperterne altid regner temmelig meget forkert", når det handler om prognoserne over den økonomiske realvækst. Detektor 22. september 2016 (stopper 2. januar 2017) - ca. 13 min inde i udsendelsen. En sådan vurdering handler i høj grad om...


Skal det offentlige "tjene på det"?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 06. october 2016 | 0 kommentarer

I debatten om udlicitering hører man ofte argumentet, at det offentlige kan levere en given service billigere, fordi der ikke er nogen, der skal tjene på det/have en profit. Der er ingen, der skal have hive penge ud af virksomheden, og derfor vil det offentlige alt andet lige kunne levere billigere end det private marked.Men er argumentet...


Fremtidens boligbeskatning

Af Jeppe Druedahl | d. 05. october 2016 | 2 kommentarer

Så kom regeringen med deres bud på fremtidens boligbeskatning. Den første gode nyhed er, at det nominelle skattestop droppes og at ejendomsværdiskatten for fremtiden skal være fastlåst i procent af boligens værdi. Det vil stoppe udhulningen af ejendomsværdiskatten og igen gøre den konjunkturdæmpende. Den anden gode nyhed er, at det...


66439

Af Anders Milhøj | d. 03. october 2016 | 1 kommentar

I en kommentar fra en studerende om de foreslåede SU-forringelser, se http://www.b.dk/kommentarer/kommentar-su-er-et-bevis-paa-vores-vaerdieranfører skribenten følgende: ”66.439. Dette er antallet af unge, der blev optaget på videregående uddannelser ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet. Burde vi ikke hylde dette tal?”Tilsvarende...


Deadline for Den økonomiske udfordring, efteråret 2016, nærmer sig

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 28. september 2016 | 0 kommentarer

Husk, at der er deadline på Den økonomiske udfordring for efteråret 2017 på mandag d. 3. oktober kl. 12.00. Læg hovedet i blød og send os maks. halvanden side, hvor du forklarer, hvilke økonomiske effekter (herunder positive og negative eksternaliteter) man bør medregne, når man prioriterer støtte til kulturarrangementer i det...


The State of Macro

Af Jeppe Druedahl | d. 18. august 2016 | 0 kommentarer

Olivier Blanchard har netop skrevet om makroøkonomisk teoris sundhedstilstand i Do DSGE Models Have a Future?. Paul Krugman svarer, at vi faktisk ikke rigtig har brug for andet en IS-LM...Jeg synes, at Blanchard har mange gode kritiske pointer. Både Krugman og Blanchard ser dog bort fra det, der i mine øjne, er den vigtigste udvikling...


Boligejernes indkomst

Af Poul Schou | d. 17. august 2016 | 4 kommentarer

Boligbeskatningen er i vælten for tiden. Diskussioner om grundskyld, ejendomsværdi, rentefradrag mv. fylder en del i mediernes spalter inden præsentationen af regeringens forslag til et nyt vurderingssystem for ejendomme og evt. justering af beskatningen forventes offentliggjort. Et spørgsmål som somme tider er oppe at vende, er...


Stadig sommerferie? Her er - i al beskedenhed - det, du skal læse...

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 09. august 2016 | 0 kommentarer

Hvis din sommerferie fortsætter længere end min, så spår DMI, at du gerne vil have forslag til aktiviteter, du kan udføre med tag over hovedet (særligt i weekenden) eller et tæppe om benene.Og så er det jo heldigt, at vi i foråret publicerede vores bog, Ny Prissætning, som gør dig klog på, hvordan du sætter priserne, så du tjener...


Dansk skattetryk 1994-2015

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 25. july 2016 | 0 kommentarer

Er skattetrykket faldet, uændret eller sågar steget i Danmark de seneste årtier? Det er åbenbart et godt spørgsmål. Der er over sommeren rapporteret om to analyser om dansk skattetryk: Først kom Dansk Erhverv med en analyse, der sagde, at skattetrykket på trods af skattereformer er uændret. Dernæst svarede LO, at skattetrykket er...


Lempelse af selskabsskatten fra 22 til 15% kan øge en LO-arbejders løn med fra 2-6.000 kr. årligt

Af Torben Pedersen | d. 08. july 2016 | 0 kommentarer

Efter Breixitafstemningen annoncerede den engelske finansminister, at UK ville sænke selskabsskatten til 15 pct. CEPOS har regnet på, hvad en tilsvarende lettelse af selskabsskatten kan betyde for Danmark. Det er velkendt fra den akademiske litteratur, at kapitalindkomstskatter som selskabsskatten er en af de mest forvridende...