Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Subjektiv nytteteori hos Thomas Hobbes?

Af Torben Pedersen | d. 28. august 2015 | 0 kommentarer

Det er velkendt, at arbejdsværdilæren kan spores tilbage til Adam Smith, og før ham var John Locke (1632-1704) inde på, at det er arbejdet, der skaber værdi. Undertegnede har derimod aldrig været klar over, at vi hos den politiske filosof, Thomas Hobbes  (1588-1679), faktisk finder ansatserne til en subjektiv nytteteori. Hobbes er...


Græsk økonomi kvalt i gæld og sparekrav

Af Jesper Jespersen | d. 10. july 2015 | 0 kommentarer

Den i januar 2015 nyvalgte græske regering havde to store økonomiske udfordringer. For det første den enorme gæld, som den tidligere konservative regering (2004-09) havde opbygget, og for det andet de massive sparekrav som Troikaen (EU-kommissionen, Den europæiske Centralbank og EU-kommissionen) stillede som betingelse for at få blot den...


Ejendomsvurderinger - hvor svært kan det være?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 02. july 2015 | 9 kommentarer

Forleden opdagede jeg, at Kong Frederik II i 1500-tallet stod med et problem, som mindede meget om SKATs problemer med ejendomsvurderingerne i dag.Kong Frederik II ville gerne beskatte de skibe, der sejlede igennem Øresund, for at skaffe indtægter til staten. Og han ville gerne lave beskatningen progressiv, så de, der sejlede med...


Nyt billede af konjunkturforløbet siden 2005

Af Torben Pedersen | d. 31. may 2015 | 0 kommentarer

Der er ikke noget nyt i, at revisioner af nationalregnskabet ændrer billedet af konjunkturforløbet bagud i tid, men overgangen til den nye nationalregnskabsopgørelse, ESA 2010, nye fastprisberegninger og almindelige revisioner har ændret så meget på billedet af konjunkturforløbet siden 2005 i forhold til...


Klimaet, Epstein og Zin

Af Poul Schou | d. 28. may 2015 | 0 kommentarer

Diskontering af fremtiden har altid været en central del af diskussionen om hvor aktiv en klimapolitik der bør føres globalt. Det var bl.a. en hjørnesten i den såkaldte Nordhaus kontra Stern-debat, der delte vandene i såvel fagøkonomiske kredse som den mere almene offentlighed i sidste årti i kølvandet på den britiske...


Absalons Hemmelighed

Af Henrik Jensen | d. 22. may 2015 | 14 kommentarer

Indledning D. 1. december 2006 havde Danmarks Radio premiere på sin julekalender ”Absalons Hemmelighed”. Igennem december måned kunne spændte børn, unge og forældre følge Cecilies kamp for at redde julen, og ikke mindst lillesøsterens skrantende helbred. Serien forbandt på fornem vis mystik, realisme, og udforskningen af det...


Skal man lave en ph.d. for at arbejde med felteksperimenter? Psst - og noget om studiejob

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 21. may 2015 | 1 kommentar

Nej, det skal man selvfølgelig ikke. Og du har i øvrigt muligheden allerede nu som polit-studerende (ja, vi snakker studiejob) — det vender jeg tilbage til senere. Hos Incentive dokumenterede vi i foråret 2015, at personer med mellemøstligt klingende navn bliver forskelsbehandlet på det private lejeboligmarked i Danmark. Det gjorde vi...


Nyt valgfag: Social Data Science

Af Sebastian Barfort | d. 19. may 2015 | 4 kommentarer

Vi er meget stolte over at kunne løfte sløret for vores nye valgfag, Social Data Science, der til efteråret debuterer på listen over spændende fag man kan følge allerede fra sidste del af bacheloren på Økonomi. Hvert minut - døgnet rundt, året rundt - søger verdens over 2,5 milliarder mennesker med internetadgang over 4...


Rules vs. discretion – om optimalitet og frihed

Af Torben Pedersen | d. 14. may 2015 | 2 kommentarer

Da Kydland og Prescott (1977) opfandt begrebet om en tidskonsistent økonomisk politik, afgjorde de en gammel diskussion om, hvorvidt det er optimalt, at den økonomiske politik føres diskretionært eller er bundet af en regel, men oprindelig handlede den diskussion ikke om kun om optimalitet, men også om...


Histogram Misbrug

Af Rud Faden | d. 08. april 2015 | 7 kommentarer

Da jeg læste økonomi, brugte vi hele tiden histogrammer til at vurdere om fejlleddet på en regression var normalfordelt. Måske fordi SAS, som var standard programmet dengang, spyttede dem ud automatisk. I dag bliver histogrammer stadigt hyppigt brugt til at vurdere fordelingen af observationer. Men fredag aften sad jeg, som man jo så...