Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Er stud.polit'en ikke nyttemaksimerende?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 30. march 2015 | 0 kommentarer

Som stud.polit er man en perfekt, fuldt informeret, nyttemaksimerende maskine. På ethvert givet tidspunkt vælger man netop det bundt af goder, der er bedst for én selv. På spørgsmålet "Hvordan går det", er stud.polit'ens eneste, mulige svar: "Optimalt!". Thi stud.polit'en kender ikke til dårlige valg eller fejl. Kun uheld og...


A Game of Trophies

Af Anders Munk-Nielsen | d. 28. march 2015 | 1 kommentar

This blog co-written with Valeria Zhavoronkina, Alessandro Martinello and Daniel Safai. That special time of year draws near, where children huddle close to their parents by the fire and where virtuous, respectable econ students sleep with their copy of Wooldridge under their pillow. This week, the Econometric Game is held in...


SAS-U Introduktioner til sommerskolen

Af Anders Milhøj | d. 26. march 2015 | 0 kommentarer

Dette indlæg er tænkt som annoncering og ikke som et oplæg til debat. SAS på sommerskolen i "Videregående Statistik" SAS er nu ikke længere er obligatorisk på politstudiets andet år og SAS indgår heller ikke obligatorisk på de andre uddannelser, hvorfra deltagere til  Økonomisk Instituts statistikfag...


Keynes og de makroøkonomiske lærebøger

Af Jesper Jespersen | d. 16. march 2015 | 1 kommentar

Jeg udgav kort før jul en stærkt revideret udgave af min lille Keynes biografi, der er en del af serien 'Økonomiens Konger [1]. Heri vil der bl.a. være et  nyskrevet kapitel med titlen’Keynes i dag’, hvilket har givet mig anledning til nedenstående refleksioner over Keynes, de makroøkonomiske lærebøger, der anvendes på...


Piketty overblik - i slides

Af Jeppe Druedahl | d. 13. march 2015 | 0 kommentarer

Debatten om Piketty, hans bog og udviklingen i både indkomst- og formueulighed lader ikke til at stoppe lige foreløbigt. Kritiske Politter havde i går inviteret mig til at holde et overbliksoplæg om Pikettys empiriske og teoretiske forskning. Det blev til et sæt slides med en masse figurer, en lang referenceliste, og lidt kritiske...


Skal jeg differentiere for at kunne sige noget klogt?

Af Rud Faden | d. 26. february 2015 | 0 kommentarer

I økonomi antager vi ofte differentiabilitet og konveksitet når vi skal løse et optimeringsproblem. Det er ingen økonomiske argumenter for at lave disse antagelser. De laves udelukkende for at vi kan løse vores problem. Her er et alternativ.I økonomi er vi ofte interesseret i at kunne fastslå korrelation mellem variable. Topkis 1998[1] har...


Giver den nye færdselslov uventede incitamenter?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 16. february 2015 | 2 kommentarer

Forleden kørte politiets nye fotovogne ud på vejene, og samtidig ændrede man færdselsloven, så det fremover er ejeren - og ikke føreren - af bilen, der er ansvarlig for at få betalt en eventuel fartbøde.De nye fotovogne vil naturligvis få de fleste til at køre langsommere, når risikoen for at blive opdaget og modtage sin straf...


Hængekøjen - Danmarks finanspolitiske udfordring

Af Poul Schou | d. 09. february 2015 | 4 kommentarer

Dette indlæg handler om Danmarks nok største finanspolitiske udfordring. Men vi starter et andet sted, nemlig med Laurence Kotlikoffs tankevækkende skriv fra sidste måned: What’s the most fiscally responsible country in the developed world? Kotlikoff er professor i Boston og kendt verden over for sit mangeårige pionerarbejde, ikke...


Vi slider og slæber!

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 05. february 2015 | 4 kommentarer

Politikerne vil gerne have danskerne til at arbejde mere, så vi kan finansiere velfærdsstaten i fremtiden. Men danskernes opbakning til politikernes ønsker kan ligge på et relativt lille sted, og hverken S+SF’s 12 minutter eller planen om færre helligdage blev til noget. For folk fra andre lande kan det måske virke pudsigt, at vi...


Tre dage i Boston

Af Poul Schou | d. 11. january 2015 | 0 kommentarer

American Economic Association (AEA) afholder hvert år lige efter nytår en af verdens største økonomiske konferencer. I år var seancen henlagt til Boston, hvor tusindvis af forskere har fremlagt deres nyeste resultater og ideer over for kollegaer fra hele verden.Med ca. 50 parallelsessioner i hvert af de mange tidsrum som konferencens tre...