Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Skal man lave en ph.d. for at arbejde med felteksperimenter? Psst - og noget om studiejob

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 21. may 2015 | 1 kommentar

Nej, det skal man selvfølgelig ikke. Og du har i øvrigt muligheden allerede nu som polit-studerende (ja, vi snakker studiejob) — det vender jeg tilbage til senere. Hos Incentive dokumenterede vi i foråret 2015, at personer med mellemøstligt klingende navn bliver forskelsbehandlet på det private lejeboligmarked i Danmark. Det gjorde vi...


Nyt valgfag: Social Data Science

Af Sebastian Barfort | d. 19. may 2015 | 4 kommentarer

Vi er meget stolte over at kunne løfte sløret for vores nye valgfag, Social Data Science, der til efteråret debuterer på listen over spændende fag man kan følge allerede fra sidste del af bacheloren på Økonomi. Hvert minut - døgnet rundt, året rundt - søger verdens over 2,5 milliarder mennesker med internetadgang over 4...


Rules vs. discretion – om optimalitet og frihed

Af Torben Pedersen | d. 14. may 2015 | 2 kommentarer

Da Kydland og Prescott (1977) opfandt begrebet om en tidskonsistent økonomisk politik, afgjorde de en gammel diskussion om, hvorvidt det er optimalt, at den økonomiske politik føres diskretionært eller er bundet af en regel, men oprindelig handlede den diskussion ikke om kun om optimalitet, men også om...


Histogram Misbrug

Af Rud Faden | d. 08. april 2015 | 7 kommentarer

Da jeg læste økonomi, brugte vi hele tiden histogrammer til at vurdere om fejlleddet på en regression var normalfordelt. Måske fordi SAS, som var standard programmet dengang, spyttede dem ud automatisk. I dag bliver histogrammer stadigt hyppigt brugt til at vurdere fordelingen af observationer. Men fredag aften sad jeg, som man jo så...


Er stud.polit'en ikke nyttemaksimerende?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 30. march 2015 | 0 kommentarer

Som stud.polit er man en perfekt, fuldt informeret, nyttemaksimerende maskine. På ethvert givet tidspunkt vælger man netop det bundt af goder, der er bedst for én selv. På spørgsmålet "Hvordan går det", er stud.polit'ens eneste, mulige svar: "Optimalt!". Thi stud.polit'en kender ikke til dårlige valg eller fejl. Kun uheld og...


A Game of Trophies

Af Anders Munk-Nielsen | d. 28. march 2015 | 1 kommentar

This blog co-written with Valeria Zhavoronkina, Alessandro Martinello and Daniel Safai. That special time of year draws near, where children huddle close to their parents by the fire and where virtuous, respectable econ students sleep with their copy of Wooldridge under their pillow. This week, the Econometric Game is held in...


SAS-U Introduktioner til sommerskolen

Af Anders Milhøj | d. 26. march 2015 | 0 kommentarer

Dette indlæg er tænkt som annoncering og ikke som et oplæg til debat. SAS på sommerskolen i "Videregående Statistik" SAS er nu ikke længere er obligatorisk på politstudiets andet år og SAS indgår heller ikke obligatorisk på de andre uddannelser, hvorfra deltagere til  Økonomisk Instituts statistikfag...


Keynes og de makroøkonomiske lærebøger

Af Jesper Jespersen | d. 16. march 2015 | 1 kommentar

Jeg udgav kort før jul en stærkt revideret udgave af min lille Keynes biografi, der er en del af serien 'Økonomiens Konger [1]. Heri vil der bl.a. være et  nyskrevet kapitel med titlen’Keynes i dag’, hvilket har givet mig anledning til nedenstående refleksioner over Keynes, de makroøkonomiske lærebøger, der anvendes på...


Piketty overblik - i slides

Af Jeppe Druedahl | d. 13. march 2015 | 0 kommentarer

Debatten om Piketty, hans bog og udviklingen i både indkomst- og formueulighed lader ikke til at stoppe lige foreløbigt. Kritiske Politter havde i går inviteret mig til at holde et overbliksoplæg om Pikettys empiriske og teoretiske forskning. Det blev til et sæt slides med en masse figurer, en lang referenceliste, og lidt kritiske...


Skal jeg differentiere for at kunne sige noget klogt?

Af Rud Faden | d. 26. february 2015 | 0 kommentarer

I økonomi antager vi ofte differentiabilitet og konveksitet når vi skal løse et optimeringsproblem. Det er ingen økonomiske argumenter for at lave disse antagelser. De laves udelukkende for at vi kan løse vores problem. Her er et alternativ.I økonomi er vi ofte interesseret i at kunne fastslå korrelation mellem variable. Topkis 1998[1] har...