Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Hvordan regulerer man en pandemi?

Af Jonas Herby | d. 17. august | 2 kommentarer

I mandagens afsnit af podcastet Regelstaten, snakkede jeg med sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra SDU og min kollega Otto Brøns-Petersen om, hvordan man regulerer en pandemi. Mit take - som jeg snart uddyber i en kronik i Politiken - er, at politikerne– i stedet for at lukke brancher, lave opholdsforbud, lukke hjemmesider og dele...


Hvad betyder tilskuerne for hjemmebanefordelen?

Af Jonas Herby | d. 13. august | 0 kommentarer

Da fodboldligaerne begyndte at lukke ned pga. COVID-19 rundt om i Europa, var min første tanke, at nu kunne man endelig få adskilt tilskuerne fra øvrige aspekter omkring hjemmebanefordelene. Hvor vigtig er 12. mand i forhold til at undgå transport osv.Og nu begynder resultaterne så småt at komme. Her fra The Covid-19 pandemic has...


Hvordan skal man beskatte kapital?

Af Poul Schou | d. 07. august | 0 kommentarer

Når man kommer tilbage fra sommerferie, ligger der altid en hel bunke mails og venter på én, bl.a. med alerts om nye artikler og rapporter der er kommet i sommerens løb, som man så kan bruge noget tid på at kigge igennem og rydde op i. En af mine mails denne gang var en henvisning til den nyudkomne artikel How To Tax Capital i...


Danske økonomiske modeller - state of the art

Af Poul Schou | d. 24. may | 0 kommentarer

Samfundsøkonomen har her i maj udsendt årets andet temanr. Det handler om Finansministeriets skiftende rolle i centraladministrationens udførelse af den økonomiske politik – som henholdsvis skødehund, vagthund og overhund, som det formuleres i bladet. For økonomer er det interessante sidetema nok ikke mindst en række artikler om de...


Grøn omstilling og diskonteringsrenten: Et umage par

Af Jesper Jespersen | d. 21. may | 1 kommentar

Samfundsøkonomisk tab: Drivhusgas og arbejdsløshedHvad har emission af drivhusgasser til atmosfæren og de timer, der mistes ved ufrivillig arbejdsløshed, til fælles?De er irreversible. Emission af drivhusgas vil forøge den globale temperatur for altid. Ligesom ufrivillig arbejdsløshed indebærer et tab af produktion (og velfærd) for...


Covid-19 og minoriteter: Et stort ståhej for ingenting

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 18. may | 0 kommentarer

I en landsdækkende avis kan man læse, at »Den københavnske vestegn er hårdt ramt af Coronavirus: »Krisen har afsløret et stort integrationsproblem««, og avisen har sendt en journalist til Vestegnen for at tale med en række eksperter i forsøget på at finde en forklaring på den store smitte blandt ikke-vestlige indvandrere. I...


Paul Romer fokuserer på det forkerte. Problemet er ikke testkapacitet, men testdeltagelse

Af Jonas Herby | d. 04. may | 0 kommentarer

I et webinar, som jeg har set omtalt flere steder – senest af en læge på TV2 News - viser Paul Romer, at man ved at teste 7% af befolkningen hver dag kan bringe smittetrykket (også kendt som R, hvilket udtrykker, hvor mange personer en smittet selv smitter) ned under 1 og derved kvæle COVID-19, mens vi venter på en vaccine. Men...


Betydningen af at vi alle kender COVID-19-strategien

Af Jonas Herby | d. 27. april | 0 kommentarer

Der har været – og er vel stadig – stor forvirring om, hvad regeringens politik ift. COVID-19 egentlig er. Men meget tyder på, at den gode strategi er én af følgende: ”Den grønne kurve”-strategien, hvor COVID-19 får lov til at udvikle sig, indtil tilpas mange har været smittet og flokimmunitet indtræder, men spredningen...


Calmfors-rapporten 2.0

Af Poul Schou | d. 08. april | 0 kommentarer

Navnet Lars Calmfors kender de fleste som har fulgt med i svensk samfundsøkonomi de sidste årtier. Tilbage i 1990’erne lagde han navn til Calmfors-rapporten, den store svenske udredning om fordele og ulemper ved svensk indtræden i eurozonen, der anbefalede at vente med en mere definitiv beslutning om spørgsmålet. Rapporten kom også til...


Vil krisen skabe opbrud i makroøkonomisk teori?

Af Jesper Jespersen | d. 29. march | 0 kommentarer

Corona-krisen, hvordan kom vi hertil?Så er vi her igen. Det makroøkonomiske establishment er i totalt vildrede med hensyn til, hvad fremtiden vil bringe, og derfor hvilken økonomisk politik, der med fordel kan anbefales.Situationen minder i uhyggelig grad om efteråret 2008, hvor alle økonomer blev taget på sengen efter at have undervist...