Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Kan vi overhovedet forestille os ulige løn på et frit marked?

Af Jonas Herby | d. 29. march 2019 | 16 kommentarer

Hvis kvinder får lave løn end mænd, vil virksomhederne på et frit marked så ikke hyre billig arbejdskraft (kvinder) for at øge deres profit? Og vil markedskræfterne så ikke trække i retning af ligeløn? Kan vi overhovedet forestille os uligeløn på et frit marked?Hvert år omkring 8. marts (kvindernes internationale kampdag) bliver der...


Miljøøkonomer og økologiske økonomer

Af Poul Schou | d. 24. march 2019 | 15 kommentarer

Miljøøkonomi er betegnelsen for den gren af den økonomiske videnskab der anvender den fremherskende videnskabelige økonomiske tankegang og metodik (den såkaldte mainstream-økonomi) på miljøproblemer, herunder klimaet. Til forskel herfor er økologisk økonomi en såkaldt heterodoks gruppering som beskæftiger sig med omtrent de samme...


Modern Monetary Theory (MMT)

Af Jeppe Druedahl | d. 20. march 2019 | 4 kommentarer

I aftes debatterede jeg Modern Monetary Theory (MMT) med Asker Voldsgaard fra Rethinking Economics Danmark. Mine forvoksede noter med referencer til videre læsning af MMT og mainstream litteraturen kan downloades her: http://web.econ.ku.dk/druedahl/miscfiles/MMT_kinderegg.pdf


Rethinking Climate Economics?

Af Poul Schou | d. 28. february 2019 | 55 kommentarer

I dagens udgave af Universitetsavisen kan man læse om at ”kritikken af økonomistudierne tager til. Nu også på ministerniveau” og om den kritik af økonomiundervisningen på bl.a. KU som gruppen Rethinking Economics står for. Lignende udsagn støder man jævnligt på i massemedierne og når man snakker med studerende og lægfolk –...


Pas på med håndfaste konklusioner om reformers effekt på ledigheden

Af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd | d. 19. february 2019 | 1 kommentar

”Den strukturelle ledighed” er ikke en størrelse, man kan slå op i Danmarks Statistiks registre. Det er en beregnet størrelse, som angiver ledighedens ligevægts- niveau – altså det niveau, som ledigheden svinger omkring, når opgangstider og kriser påvirker den faktiske ledighed. Den strukturelle ledighed er ikke desto mindre...


Burde arveafgiften afløses at et arvetilskud?

Af Jonas Herby | d. 17. january 2019 | 1 kommentar

I denne tid buldrer debatten om arveafgiften afsted i medierne. Følelser og enkelte analyser (vidste du fx, at arv reducerer uligheden i formue, fordi den spreder formuerne?) bliver brugt flittigt fra alle fløje i mediekrigen. Men midt i larmen har vi vist glemt de økonomiske argumenter. For hvad er arv egentlig? Arv kan...


Budgetloven: strukturel budgetbalance, finanspolitisk holdbarhed og asymmetrisk udgiftsloft [1]

Af Jesper Jespersen | d. 06. january 2019 | 1 kommentar

’Budgetloven’ blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i maj 2012 og har i praksis haft virkning fra finansåret 2014.Den skal revideres i Folketingssamlingen 2018/19. Det er der mange gode grunde til ikke mindst, at den destabiliserer den samfundsøkonomiske udvikling i sin nuværende form.Budgetloven har tre/fire overordnede...


Presset på den offentlige service bør være et hovedtema under valget

Af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd | d. 04. january 2019 | 0 kommentarer

Vi er nu trådt ind i 2019, og det betyder, at vi inden for et halvt år skal til stemmeurnerne. Folketingsvalg og ikke mindst valgkampe handler i høj grad om, hvordan vi skal prioritere vores fælles offentlige midler. Skal vi investere i fx sygehuse, plejehjem, børnehaver? Skal vi sænke afgifter, give skattelettelser? Eller hvordan...


Indvandrerne fik børn, der fik børn og de halter stadig efter eller gør de?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 18. december 2018 | 0 kommentarer

I Berlingske Tidende mandag d. 17. december 2018 kan man bl.a. læse følgende overskrift: ”Indvandrerne fik børn, der fik børn – og de halter stadig efter”. Artiklen slår bl.a. fast, at en ”ny undersøgelse viser for første gang, at tredjegenerationsindvandrere ikke klarer sig bedre end andengeneration i skolen og på...


Inflation og skat

Af Poul Schou | d. 13. december 2018 | 0 kommentarer

Hvilken rolle bør inflation spille i indkomstbeskatningen? er et spørgsmål der jævnligt rejses, især i forbindelse med beskatningen af kapitalindkomst. Siden 1987 har man i Danmark beskattet de fleste former for kapitalindkomst anderledes og lavere end arbejdsindkomst. Lignende systemer blev indført i Norge, Sverige og Finland...