Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Dynamiske effekter af skatter og offentligt forbrug med ADAM

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 17. september 2019 | 0 kommentarer

Der er ifølge Finansministeriets regneregler tradition for at indregne dynamiske arbejdsudbudseffekter af skatter, offentlige overførsler og uddannelse. Der er derimod ikke tradition for at indregne dynamiske arbejdsudbudseffekter af offentligt forbrug udover det, der vedrører uddannelse. Arbejdsudbudseffekter er et omdiskuteret emne....


Udbudsreformer og arbejdsløshed med ADAM

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 20. august 2019 | 4 kommentarer

Udbudsreformers virkning på dansk økonomi bliver ofte diskuteret. Jeg vil her lave en øvelse med ADAM, hvor antallet af efterlønsmodtagere vha. en regelændring reduceres med 7.000 personer (det er nogenlunde effekten, hvis regelændringen hæver efterlønsalderen med et halvt år). De 7000 antages at forblive i arbejdsstyrken, så...


En gyser i sommervarmen: Udbudspolitikken har spillet fallit

Af Jesper Jespersen | d. 23. july 2019 | 6 kommentarer

Virkeligheden kalder.Udbuddet af arbejdskraft er igennem de seneste ti år faldet som andel af befolkningen (15-74 år). Men hvad værre er for dansk økonomi, så er beskæftigelsesraten faldet endnu mere. Udbudspolitikken ligger – mildt sagt - i ruiner, se tabel 1.Nu skal man jo altid være forsigtig med at slutte for håndfast om årsagen...


Gode Penge og Lenins teori om økonomiens kommandohøje

Af Torben Pedersen | d. 05. july 2019 | 6 kommentarer

"Gode Penge" er både navnet på en forening[1] og titlen på en bog af sociologen Ole Bjerg, og foreningen Gode Penge har gennem talrige indlæg i dagspressen kritiseret bankernes pengeskabelse, som de mener er hovedårsagen til alt, hvad de mener, er galt med kapitalistiske markedsøkonomier, lige fra økonomiske kriser og spekulative...


Gæsteindlæg: Det offentlige Danmark i en nøddeskal? Eller ”Historien om, hvor svært det kan være at købe en bil”

Af Jonas Herby | d. 05. july 2019 | 0 kommentarer

Gæsteindlæg af Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol., Ph.D.Jeg har lige investeret i en ny bil. Det er der sådan set intet spændende i - og historien om mit bilkøb burde ikke interessere ret mange andre mennesker end mig selv, min bank og så naturligvis bilforhandleren. Hvis altså ikke historien om mit bilkøb på smukkeste...


10 relevante problemstillinger for Danmarks økonomi

Af Poul Schou | d. 27. june 2019 | 0 kommentarer

Når sommerferien nærmer sig, får man overskud til at hæve blikket fra umiddelbare arbejdsopgaver og tænke lidt mere overordnet over samtidsøkonomien og dens udfordringer. Her er en liste over 10 danske økonomiske problemstillinger som jeg personligt tror er vigtige at få en bedre forståelse af for at kunne forbedre økonomiens...


Ingen tegn på at kortere dagpengeperiode fører til krav om mere jobbeskyttelse

Af Jonas Herby | d. 25. june 2019 | 0 kommentarer

I debatten om dagpengesatsen fremfører fagbevægelsen ofte argumentet om, at hvis man forringer lønmodtagernes sikkerhed gennem lavere dagpenge (mindre security), vil lønmodtagerne reagere ved at kræve fx længere opsigelsesvarsler (mindre fleksibilitet). Og at den samlede effekt på arbejdsudbuddet derfor vil være begrænset. Men holder...


Lavere dagpenge og dårligere beskæftigelsesindsats kan mindske beskæftigelsen

Af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd | d. 25. june 2019 | 0 kommentarer

Kombinationen af høje overførsler og høje krav til ledige har sikret lav ledighed, høj fleksibilitet og høj lighed på det danske arbejdsmarked. De seneste år er dagpengene forringet, og VLAK-regeringen besluttede at skære markant i den aktive beskæftigelsesindsats. Det risikerer at gå ud over fleksibiliteten, indkomstsikkerheden,...


Unintended Consequences: Medførte forbuddet mod sovebusser reelt en forværring af trafiksikkerheden?

Af Jonas Herby | d. 11. june 2019 | 0 kommentarer

Dette er femte indlæg i min artikelserie under fællesnævneren ”Unintended Consequences”. Jeg vil med artikelserien vise, hvor utroligt svært det er at designe økonomien fra centralt hold. Og hvor nemt overskrifterne kunne have været helt anderledes, hvis den intention, politikerne havde meldt ud, havde været i tråd med de utilsigtede...


Det giver god mening ikke at betale statens regninger med dynamiske effekter

Af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd | d. 30. may 2019 | 0 kommentarer

Socialdemokratiet har foreslået, at økonomiske ministerier stopper med at tage forskud på indtægter fra dynamiske effekter af skattelettelser ved finansieringen af politiske tiltag. Der er gode, faglige argumenter for at tage usikkerheden ved beregnede effekter alvorligt og ikke at bruge forventede indtægter, før vi ved, de er i...