Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Hvem vinder på protektionisme?

Af Jonas Herby | d. 26. july 2018 | 7 kommentarer

Det er et klassisk synspunkt, at protektionisme er med til at berige særinteresser (fx landbruget) på bekostning af forbrugerne. Argumentet er, at når staten indfører told eller kvoter på udvalgte varer (fx landbrugsvarer) så stiger de indenlandske priser, hvilket er til gavn for landbruget, men skader forbrugerne.Synspunktet er som sådan...


Unintended Consequences: Var EU's prisregulering af dataroaming en god idé?

Af Jonas Herby | d. 02. july 2018 | 8 kommentarer

Dette er tredje indlæg i min artikelserie under fællesnævneren ”Unintended Consequences”. Jeg vil med artikelserien vise, hvor utroligt svært det er at designe økonomien fra centralt hold. Og hvor nemt overskrifterne kunne have været helt anderledes, hvis den intention, politikerne havde meldt ud, havde været i tråd med...


Hvor kommer lovene fra?

Af Jonas Herby | d. 26. june 2018 | 1 kommentar

 NB: CEPOS søger en ny student til at hjælpe med at opgøre konsekvenserne af regulering. Læs mere her.For nylig offentliggjorde jeg et notat, som viser, at mængden af love og regler er tredoblet på 28 år (se figur). I gennemsnit er antallet af ord vokset med 4% om året  - hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 23 gange...


Betyder de lave renter, at boligprisstigningerne er holdbare?

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 30. may 2018 | 3 kommentarer

Konjunkturudviklingen på boligmarkedet får ofte opmærksomhed. Både hos økonomer, fx kommenteres boligmarkedet fast i regeringens Økonomisk Redegørelse og i vismændenes Dansk Økonomi, og hos medierne. Opmærksomheden er berettiget: Går det godt på boligmarkedet, går det godt med konjunkturudviklingen – nogle vil endda...


Er den offentlige sektor vokset med 136 mia.kr. siden 2000, som finansministeren skriver?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 16. may 2018 | 0 kommentarer

Den 7. maj 2018 kom Finansministeriet med en Økonomisk Analyse: Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017.  Samme dag skrev finansministeren på Twitter, at ”På trods af de mange myter om nedskæringer, så er den offentlige sektor vokset med 136 mia.kr. siden 2000”. Er man til ordkløveri så er det forkert at bruge...


Hvem går op i indkomst? Gini i indkomst og forbrug

Af Jonas Herby | d. 16. april 2018 | 4 kommentarer

Når vi i Danmark debatterer ulighed, så er det ofte med udgangspunkt i den disponible indkomst målt ved Gini-koefficienten. Hvis alle havde præcis samme indkomst, ville Gini-koefficienten være 0, mens den ville være 1, hvis én person havde al indkomst, og resten af befolkningen dermed ikke havde nogen indkomst. Målt på...


Her er det nye sort i den økonomiske politik

Af Katrine Graabæk Mogensen | d. 11. april 2018 | 0 kommentarer

Makroprudentiel politik er siden den finansielle krise i 00'erne rykket op på dagsordenen hos mange centralbanker og regeringer. Politikområdet er blevet tildelt en vigtigere rolle i arbejdet med at sikre finansiel stabilitet. Makroprudentiel politik skal adressere risici i det finansielle system som helhed og skal ses som komplement til...


Danske unge koster staten mange penge - ligesom ikke-vestlige efterkommere gør

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 12. march 2018 | 0 kommentarer

I februar 2018 udgav Finansministeriet for anden gang en publikation om indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, denne gang omhandlende året 2015 (Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser).Blandt hovedresultaterne nævnes, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør en nettoudgift på 36 mia.kr....


Obamas dæktold i 2009 reducerede beskæftigelsen i USA

Af Torben Pedersen | d. 12. march 2018 | 1 kommentar

Præsident Trump har annonceret indførelsen af en told på stål og aluminium for at beskytte amerikanske stålproducenter og i håbet om at forbedre handelsbalancen. Alle økonomer ved, at det vil skade amerikanske forbrugere, men det er vanskeligt at få ikke-økonomer - herunder mange politikere - til at forstå, at protektionisme ikke...


Biospande og affaldssortering: The power of “opt out”!

Af Jonas Herby | d. 07. march 2018 | 0 kommentarer

Inden for adfærdsøkonomi har man interesseret sig meget for status quo bias og muligheden for at designe politikker som ”opt in” (du skal aktivt tilmelde dig) eller ”opt out” (du skal aktivt framelde dig). Fordelen ved ”opt out” er, at man nemmere kan nå sine målsætninger. Mangler der organer, kan det (måske) løses ved at...