Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Er den offentlige sektor vokset med 136 mia.kr. siden 2000, som finansministeren skriver?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 16. may 2018 | 0 kommentarer

Den 7. maj 2018 kom Finansministeriet med en Økonomisk Analyse: Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017.  Samme dag skrev finansministeren på Twitter, at ”På trods af de mange myter om nedskæringer, så er den offentlige sektor vokset med 136 mia.kr. siden 2000”. Er man til ordkløveri så er det forkert at bruge...


Hvem går op i indkomst? Gini i indkomst og forbrug

Af Jonas Herby | d. 16. april 2018 | 4 kommentarer

Når vi i Danmark debatterer ulighed, så er det ofte med udgangspunkt i den disponible indkomst målt ved Gini-koefficienten. Hvis alle havde præcis samme indkomst, ville Gini-koefficienten være 0, mens den ville være 1, hvis én person havde al indkomst, og resten af befolkningen dermed ikke havde nogen indkomst. Målt på...


Her er det nye sort i den økonomiske politik

Af Katrine Graabæk Mogensen | d. 11. april 2018 | 0 kommentarer

Makroprudentiel politik er siden den finansielle krise i 00'erne rykket op på dagsordenen hos mange centralbanker og regeringer. Politikområdet er blevet tildelt en vigtigere rolle i arbejdet med at sikre finansiel stabilitet. Makroprudentiel politik skal adressere risici i det finansielle system som helhed og skal ses som komplement til...


Danske unge koster staten mange penge - ligesom ikke-vestlige efterkommere gør

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 12. march 2018 | 0 kommentarer

I februar 2018 udgav Finansministeriet for anden gang en publikation om indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, denne gang omhandlende året 2015 (Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser).Blandt hovedresultaterne nævnes, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør en nettoudgift på 36 mia.kr....


Obamas dæktold i 2009 reducerede beskæftigelsen i USA

Af Torben Pedersen | d. 12. march 2018 | 1 kommentar

Præsident Trump har annonceret indførelsen af en told på stål og aluminium for at beskytte amerikanske stålproducenter og i håbet om at forbedre handelsbalancen. Alle økonomer ved, at det vil skade amerikanske forbrugere, men det er vanskeligt at få ikke-økonomer - herunder mange politikere - til at forstå, at protektionisme ikke...


Biospande og affaldssortering: The power of “opt out”!

Af Jonas Herby | d. 07. march 2018 | 0 kommentarer

Inden for adfærdsøkonomi har man interesseret sig meget for status quo bias og muligheden for at designe politikker som ”opt in” (du skal aktivt tilmelde dig) eller ”opt out” (du skal aktivt framelde dig). Fordelen ved ”opt out” er, at man nemmere kan nå sine målsætninger. Mangler der organer, kan det (måske) løses ved at...


Sammenhængen mellem offentlig saldo og gæld

Af Poul Schou | d. 06. march 2018 | 2 kommentarer

En klassiker når man underviser i langsigtet finanspolitik eller ØMU-spørgsmål, er sammenhængen mellem den offentlige saldo og den offentlige gæld. Generation efter generation af studerende har lært en steady-state-ligning som b/(g+π) = d, hvor b er underskuddet på den offentlige saldo som andel af BNP, g er BNP’s...


Gæsteindlæg: Om arbejdsudbud, beskæftigelse og realløn

Af Jonas Herby | d. 02. march 2018 | 4 kommentarer

Af Søren Havn Gjedsted, specialkonsulent, CEPOSDer har i de seneste 10 år været gennemført mange reformer, der har øget det danske arbejdsudbud i håb om, at beskæftigelsen også ville blive øget på længere sigt. Herved er spørgsmålet om, hvorvidt ”arbejdsudbud skabe sin egen efterspørgsel” (og derved øger beskæftigelsen)...


Videnskabsteori og teorihistorie

Af Jeppe Druedahl | d. 28. february 2018 | 4 kommentarer

Politrådet og Kritiske Politter arrangerer for tiden en kursusrække om videnskabsteori. I mine øjne er teorihistorie en afgørende, men ofte glemt, del af videnskabsteori. Ved at kende til økonomisk teoris historie, lærer man, at de centrale begreber i økonomisk teori konstant ændrer og udvikler sig. Heller ikke de modelrammer vi har...


Råderummet og overophedning

Af Jeppe Druedahl | d. 23. february 2018 | 1 kommentar

Hvor stor skal den offentlige sektor være? Skal der føres ekspansiv eller kontraktiv finanspolitik? Det er to vigtige økonomisk-politiske spørgsmål. Det er dog meget problematisk, at de tit blandes sammen i den offentlige debat.Eksempelvis er det i den seneste tid blevet fremført, at der skal være et stop i de offentlige udgifter af...