Cand.polit. i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kathrine  Aaby Lorentzen

Hvordan er det at arbejde i en økonomisk-politisk tænketank med en klar politisk agenda? Sune Caspersen er uddannet cand.polit. og analytiker i AE's mikroøkonomiske gruppe. Han fortæller her om sin stilling og vejen dertil.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank samt analyseinstitut. Vi har fået æren af at stille cand.polit. fra år 2017, Sune Caspersen, et par spørgsmål om det at være økonom i AE.  

Hvilken stilling i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd besidder du, og hvordan fik du denne?

Jeg er analytiker med hovedansvar for analyser om ulighed og social arv. På baggrund af registerdata undersøger jeg udviklingen i indkomster og formuer, og hvad der driver dem, kortlægger omfanget af fattigdom og ser på, hvordan social arv spiller ind i børns opvækst og ungdom. Derudover beskæftiger jeg mig også med fordelingsvirkninger af politiske tiltag på fx skatteområdet.

Stillingen fik jeg kort inden sommerferien sidste år efter et telefonopkald fra og efterfølgende samtale med direktøren, Lars Andersen.

Hvor arbejdede du før du fik stillingen hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og hvilken betydning havde denne erhvervserfaring for, at du fik din nuværende stilling?

Da jeg blev færdiguddannet i 2017, startede jeg som fuldmægtig i Skatteministeriet. Her beskæftigede jeg mig med skattepolitik og økonomiske analyser på flere områder, som fx omlægningen af medielicensen til personskattefinansiering og implementeringen af de nye boligskatter, der træder i kraft i 2021. Kendskab til og forståelse for centraladministrationens regnemetoder har stor betydning, når man be- finder sig ”uden for murene”, så der er rigtig meget, jeg har kunnet tage med i min nuværende stilling.

Under studiet var jeg studentermedarbejder hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvilket gjorde, at jeg i forvejen havde et indgående kendskab til AE som organisation og erfaring med nogle af de områder, som min nuværende stilling favner om. Det har været afgørende for, at jeg fik tilbudt stillingen.

Hvorfor valgte du netop at arbejde i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og hvad var dine tanker om at arbejde i en økonomisk-politisk tænketank?

Da jeg startede i AE som student, var det primært en interesse for at kunne arbejde med en masse spændende data på kryds og tværs, der drev mig. Jeg har altid været noget af en computernørd, så forestillingen om at skulle kode og grave i omfattende registerdata, det lød bare fantastisk.

I AE er en vigtig og stor del af analyseprocessen, at analyserne kommer ud over rampen. Det, lærte jeg ret hurtigt, tiltaler mig mindst lige så meget som at nørde med data. Det er bare fedt, når man kan se, at ens eget og kollegernes arbejde er med til at sætte dagsordenen og påvirke den offentlige debat.

Jeg synes også, at den dagsorden, AE sætter omkring ulighed og uddannelsespolitik, er vigtig. Disse spørgsmål handler i høj grad også om økonomi, og netop derfor kan AE bidrage med at nuancere debatten og dermed udgøre en modvægt til de økonomiske ministeriers regnestykker og andre aktørers udspil.

Derfor var jeg heller ikke i tvivl om at vende tilbage til AE, da jeg fik muligheden.

Hvordan kommer Arbejderbevægelsens Erhvervsråds værdigrundlag og vision til udtryk i dit daglige arbejde?

AE’s værdigrundlag præger selvfølgelig de analyseområder, jeg beskæftiger mig med. Det er derfor, jeg laver analyser om den stigende ulighed og om de politiske tiltag, der øger fattigdommen, da AE kæmper for at Danmark skal forblive et lige samfund, hvor forskellen på top og bund ikke bliver så stor, at vi ikke kan genkende hinanden på tværs af samfundet. Samtidig bidrager mit arbejde til at sikre den almindelige lønmodtagers interesser, når der diskuteres skattepolitiske tiltag.

Hvorfor er det spændende at arbejde i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og hvad sætter du størst pris på ved dit arbejde?

Jeg synes, det er spændende at arbejde med aktuelle problemstillinger, hvor produktet af ens arbejde ender i medierne, bliver diskuteret og præger debatten. Man skal heller ikke underkende værdien af, at det giver nogen gode samtaleemner rundt om middagsbordet.

Jeg har stor frihed i mit arbejde, både når det kommer til tilrettelæggelsen af opgaver, og hvordan jeg udarbejder analyserne. Det giver mig et stort ansvar, men jeg føler aldrig, jeg står alene, da vi har en god kultur for at hjælpe hinanden igennem hele analyseprocessen. Det drejer sig om alt fra at tage en snak om de indledende tanker, man har gjort sig, tjekke noget kode igennem, til korrekturlæsning af den endelige analyse. Det sætter jeg særligt stor pris på som relativt ny i faget. 

Samtidig er jeg rigtig glad for det sociale miljø i AE, som er en relativt lille arbejdsplads, hvor alle kender hinanden. Der er en god stemning, alle døre er åbne, og så har vi det også sjovt sammen uden for arbejdstiden til forskellige sociale arrangementer i løbet af året.

Hvornår på studiet blev du bevidst om, hvordan du ønskede at forme din akademiske profil, og hvordan kom dette til udtryk i form af fx valg af fag og specialeemne?

Det var nok omkring det tidspunkt, jeg skrev bacheloropgave, hvor jeg for alvor fik øjnene op for mikroøkonometri og registerdata. Det var i forlængelse heraf, at jeg søgte og fik stillingen som studentermedarbejder i AE. De fag, jeg har taget, har overvejende understøttet min interesse for policy-udvikling og samfundsøkonomi inden for uddannelse, arbejdsmarked og skattepolitik. Derudover har jeg selvfølgelig ikke kunnet dy mig for at tage nogle mikroøkonometriske og modeltunge kurser undervejs.

Jeg er ikke i tvivl om, at det også har givet mig et ekstra udbytte fra fagene på kandidaten, når jeg har haft mulighed for at sætte teorier, metode og forskningsresultater i sammenhæng gennem studiejobbet.

Hvilke fag eller kompetencer fra din uddannelse anvender du i dit arbejde?

En stor del af mit arbejde består i at formidle vores analyseresultater på skrift, i figurer og i tabeller til en sammenhængende fremstilling. Der vil jeg mene, at de store skriftlige opgaver på studiet, som bacheloropgaven, de økonomiske øvelser på kandidaten og specialet, i høj grad giver én muligheden for at øve denne kompetence.

Men selvfølgelig skal værktøjskassen også være i orden, hvor det især er Samfundsbeskrivelse på første årsprøve og økonometrifagene, der finder direkte anvendelse i mit daglige arbejde. Desuden bidrager de forskningstunge fag på kandidaten også til, at jeg har en solid forståelse for økonomisk metode i praksis og den etablerede empiri på en række relevante områder.

Hvilke medarbejderudviklingstiltag har I hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og hvad betyder dette for dig som økonom?

Da AE ofte har analyser i medierne og udtaler sig i den løbende økonomiske debat, har vi nogle dygtige kommunikationsfolk, som bistår med medietræning af medarbejderne. Det kan være alt fra at blive klædt på til at svare på spørgsmål fra en journalist i forbindelse med publiceringen af en analyse, sparring inden et interview i radioen eller træning med video før en optræden på tv.

Der er også gode muligheder for at tage kurser og efteruddannelse, hvis man fx vil styrke sine kompetencer inden for projektarbejde og -ledelse, som er vores primære arbejdsform.

Hvilke områder ser du frem til at fordybe dig i her i 2019?

Jeg ser faktisk frem til at fordybe mig i en masse områder i 2019, da jeg kun fik de sidste par måneder af 2018 med hos AE. Så man kan jo næsten ikke sige, at jeg rigtig har nået at fordybe mig endnu. Et område, som jeg særligt ser frem til at grave dybere i, er social arv, hvor jeg også lærer meget i analyseprocessen.

Hvis du skulle give et råd til studerende og nyuddannede, hvad skulle det så være?

Man lærer mindst lige så meget nyt, når man kommer ud i job, som man gør under studiet. Når man nu allerede har truffet det fortræffelige valg at læse økonomi, så synes jeg, at man blot skal huske på at forblive åben og nysgerrig og vælge fag og søge job på baggrund af, hvad der interesserer én i øjeblikket. Noget man i hvert fald kan tage med fra studiet er, at det ikke er så nemt endda at spå om fremtiden. 

Er du ligesom Sune interesseret i økonomisk politik og vil du vide mere om arbejdet i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd? Så følg linket her hvor du kan finde AE's samfundsøkonomiske analyser. 

Tags: #AE-Rådet  #AE  #cand.polit. 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om