Cand.polit i Landbrug & Fødevarer

Anna Cecilie Friis Bach

5/6 af Danmarks produktion af fødevarer bliver eksporteret. Det overraskede alligevel Oliver, da han startede som analytiker hos Landbrug & Fødevarer. Idag laver han analyser - af handelspolitik, eksportmakeder, politiske udsving og vækst.

Den politiske dagsorden fylder i hver dag hos Oliver Bentsen, som er cand.polit og analytiker hos Landbrug & Fødevarer. På hans kontor handler det om alt fra Brexit til nøddeafgiften. Det handler om skarpe analyser til medierne og om faglig stolthed. Idag fortæller han om sin hverdag, og om hvorfor det landbrugs- og fødevarerområdet er spændende som cand.polit. 

Hvor lang tid har du været hos Landbrug & Fødevarer, og hvad er din stilling?

Jeg har været ansat siden 1. februar, direkte efter at have afleveret mit speciale. Jeg er ansat som analytiker i L&F's Analyse og Statistik afdeling.

Hvordan er Landbrug & Fødevarer som arbejdsplads?

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Det gør at der er en bred medlemsskare som består af både landmænd, fødevarevirksomheder som Arla, samt ingrediensvirksomheder som Novozymes.

I Analyse og Statistik beskæftiger vi os med samfundsøkonomiske analyser inden for en række aktuelle temaer i den politiske debat. Det handler eksempelvis om Brexit, eksportmarkeders udvikling og vækst-, arbejdsmarkeds- og handelspolitik. I hele organisationen er der en rigtigt god stemning og faglig stolthed. Derudover er der enormt kort fra analysen er færdig på skrivebordet, til man kan læse den om den i avisen dagen efter. Det er rigtig tilfredsstillende at man kan se betydningen af ens arbejde.

Hvorfor valgte du at søge arbejde hos Landbrug & Fødevarer? Og hvad var dine tanker omkring at arbejde i en politisk organisation?

Jeg havde selv, og møder af og til, en forestilling om, at hvis man arbejder i Landbrug & Fødevarer, må det være noget med praktisk landbrug eller fødevareindustri. Men stillingsopslaget lød enormt spændende og havde fokus på samfundsøkonomiske analyser for vækst, arbejdsmarkeds- og handelspolitik, som jeg har en stor interesse for. Derudover synes jeg generelt at fødevare er spændende, så det kunne være et godt interesseområde at bruge sine økonom-evner. Derfor sagde jeg ja til jobbet, hvilket jeg er utroligt glad for.

I Landbrug & Fødevarer er det politiske landskab utroligt bredt, da medlemmer spænder over alt fra almindelig til økologiske produktion. Derudover er Landbrug & Fødevarer konstrueret med to bestyrelser - en for primær produktionen og en for virksomhederne. Det gør at man har en organisation som skal favne flere led i værdikæden. Det betyder at der er mange interessenter der skal tages højde for, hvilket gør dagligdagen spændende og udfordrende.

Hvad har overrasket dig mest ved at arbejde som økonom på landbrug og fødevarer området?

Min nok største overraskelse er at arbejdet i så høj grad handle om den nationale og globale økonomi og ikke om grisepriser og randzoner. Derudover vidste jeg ikke, hvor stor en betydning fødevareproduktionen i Danmark reelt har for eksporten. Inden jeg startede tænker jeg - måske lidt naivt - landbruget som en lille landmand med et par grise og køer gående i stalden. Jeg havde aldrig overvejet at vi faktiske eksporterer 5/6 af vores produktion af fødevare i Danmark.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud for dig? 

Mine opgaver spænder bredt. Det kan være alt fra analyser af vækst, arbejdsmarkeds- og handelspolitik, eksportmarkeders udvikling, fødevareerhvervets konjunkturbarometer og den internationale konkurrenceevne. Derudover kan arbejdsdagen byde på udtagelser til journalister og oplæg for studerende på landbrugsskolerne, som vil vide mere om samfundsøkonomien. Arbejdsopgavernes fokus rykker hele tiden, alt efter hvor den politiske dagsorden er ved at flytte sig hen. To af de seneste eksempler er analyser om nedsættelse af afgiften på Storebæltsbroen eller nøddeafgiften, som blot er en af mange analyser vi spiller ind med i den politiske debat.

Hvornår er der rigtig travlt på kontoret?

Vi har enormt travlt omkring finanslovsudspil, DØRS-rapporter og generelt når vores politiske afdeling har brug for at påvirke de politiske forhandlinger. Derudover har jeg selv travlt her i oktober, hvor jeg er projektleder på vores årlige publikation "Fakta om Erhvervet".

Hvad kan man bruge fra sine polit-studier, når man er analytiker hos Landbrug & Fødevarer?

Overordnet set er den analytiske forståelse det jeg bruger mest i det daglige. Hvis jeg skal pege på enkelte fag, vil jeg klart sige, at jeg trækker på de makro- og samfundsøkonomiske grund- og valgfag. Derudover bruger jeg også økonometrifagene i enkelte analyser.

Hvorfor skal man som økonom søge job i landbrugs og/eller fødevaresektoren?

Jeg kan kun udtale mig om hvorfor man skal søge i Landbrug & Fødevarer, da økonomer i landbrugs og/eller fødevaresektoren nok nærmere laver opgaver, som man kender det fra div. større danske virksomheder.

Men Landbrug & Fødevarer er en arbejdsplads som giver mulighed for både at udvikle sine faglige kompetencer og give en et godt indblik i den politiske beslutningsproces. Man kommer utrolig tæt på den politiske dagsorden og beskæftiger sig i rigtigt mange økonomiske fagområder.

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger