Digitalisering af FN's 4. verdensmål

Anna Cecilie Friis Bach

D. 28 November sætter studenterorganisationen Digi-Talks fokus på hvordan digitale muligheder kan anvendes til at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Kom forbi bygning 35 og vær med til at forme Danmarks digitale fremtid!

FN vedtog i år 2015 17 verdensmål, der skal sikre, at vi oplever en bæredygtig udvikling for både mennesker og for vores planet. Med FN’s verdensmål har alle 193 medlemslande forpligtet sig til at udforme initiativer, der kan afhjælpe fattigdom, sult, ulighed, samt skabe muligheder for bedre uddannelse og sundhed. Digi-Talks vil ved dette arrangement sætte fokus på verdensmål nr. 4. Mål nr. 4 handler om kvalitetsuddannelse, uddannelse til alle - og hvordan digitalisering er en vigtig byggesten for at opnå dette verdensmål. Netop dette emne sætter Digi-Talks i fokus og præsenterer perspektiver fra tre sektorer - politisk, organisatorisk og erhvervsrettet.

Oplægsholdere som dækker tre forskellige brancher

  • Ida Auken, MF Radikale Venstre og formand for SIRI-kommissionen 
    Ida Auken er medlem af Folketinget for Radikale Venstre, og formand for SIRI-kommissionen. SIRI-kommissionen har til formål er at kigge nærmere på, hvad digitalisering og kunstig intelligens har af betydning for Danmark og i den forlængelse at komme med anbefalinger til politikerne om, hvordan Danmark bliver bedst rustet til en digital fremtid. I samarbejde med eksperter fra en række forskellige brancher udarbejder SIRI-kommissionen halvårligt rapporter om, hvordan forskellige sektorer i Danmark kan få glæde af digitaliseringens muligheder. I forlængelse heraf vil Ida Auken holde et oplæg om digitaliseringens globale muligheder og komme med hendes bud på, hvordan digitalisering kan spille ind i løsningen af FN’s verdensmål, samt hvilke politiske tiltag der er nødvendige.

  • Maiken D. Rasmussen, UNDP Nordic Representation Office in Denmark
    For at forstå verdensmål nr. 4 er det afgørende at forstå grundlaget for og de grundlæggende elementer i 2030 Agendaen. Maiken Rasmussen vil præsentere de 17 verdensmål, for at give forståelsen for, hvor målene kommer fra, de nye forståelser denne agenda rummer og hvilken rolle FN spiller i opnåelsen af. Maiken arbejder med kommunikation og partnerskaber i FN’s Udviklingsprograms Nordiske Repræsentationskontor.

  • Kim Jørgensen, Senior Learning Consultant, CanopyLAB 
    FN’s verdensmål om bedre uddannelse, omhandler blandt andet lige adgang til uddannelse. Endvidere skal adgangen til uddannelse være gratis. Hvordan kan digitale løsninger sikre mere lige adgang til gratis uddannelse? CanopyLAB, der er en dansk startup med base i København, tilbyder digitale uddannelsesmuligheder, med visionen om at skabe demokratisk uddannelse - uddannelse for alle. For nylig har CanopyLAB været i Seoul for at præsentere deres perspektiver på FN’s verdensmål. De vil give deres perspektiv på, hvordan digitale værktøjer kan skabe lige uddannelsesmuligheder, og hvilke implikationer de ser for at opnå FN’s verdensmål om kvalitetsuddannelse. 

Praktisk information
Fordraget er åbne for alle og tilmelding sker gennem facebook på dette event, hvor du også kan læse mere. Eventet går igang klokken 17, i lokale 35.01.44 d. 28 November. 

Program: 
17.00 - 17.10 Velkomst v/Digi-Talks
17.10 - 17.40 Ida Auken, MF Radikale Venstre og formand for SIRI-kommissionen 
17.45 - 18.15 Maiken D. Rasmussen, UNDP Nordic Representation Office in Denmark
18.20 - 18.55 Kim Jørgensen, Senior Learning Consultant, CanopyLAB 
18.55 - 19.00 Tak for i dag

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger