Guide: Litteratursøgning for polit'er

Bella Vinzents

Vi er vist alle sammen enige om at en tur på Google eller Wiki ikke er helt tilstrækkeligt, når det gælder en grundig informationssøgning. Men hvor skal man egentlig starte? Vi har snakket med informationsspecialist, Rune Kurdahl, for at få svaret.

Rune Kurdahl er Informationsspicialist tilknyttet Økonomisk Institut. Det betyder, han ved, hvordan man finder alt den information man mangler. Den nyeste økonomiske forskning og de gamle klassikere. Data til din bachelor, modeller til din øvelse og analyser til dit speciale. Idag fortæller han  hvordan, hvorhenne og hvorfor. 

Hvad består din stilling i ?
Jeg er ansat som informationsspecialist på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek.  Min stilling består primært i servicering af forskere og vejledning af studerende. Jeg arbejder med forskningsregistrering og bibliometriske analyser, dvs. citations- og impactanalyser og undervisning og vejledning i informationssøgning og databehandling.

Hvilke artikeldatabaser bør alle stud. politer kende og bruge? 
Alle stud. politer bør kende til EconLit, Business Source Complete, Web of Science og/eller Scopus. EconLit er den helt centrale database inden for økonomi. Den indeholder den videnskabelige akademiske litteratur og dækker tilbage til 1969. EconLit er produceret af American Economic Association. Business Source Complete er en anden vigtig database, der er bredere og mere business-orienteret. Den dækker emneområder inden for blandt andet finansiering, bankvæsen og forsikring og indeholder desuden virksomhedsprofiler. Web of Science og Scopus er citationsdatabaser og tværfaglige og indeholder videnskabelig litteratur. Begge er stærke inden for økonomi. Citationsdatabaser gør det muligt at søge på referencer for- og bagud i tid. Det vil sige, at du, hvis du sidder med en central artikel, kan søge artikler frem, der har citeret denne.

Du kan finde en liste over de væsentlige artikeldatabaser via fagsiden for økonomi.

Husk også at den nyeste forskning inden for faget ofte er at finde i working papers inden den publiceres i tidsskrifterne. Et godt sted at søge efter working papers er i RePEc (Research Papers in Economics)

Er der også mulighed for at få data gennem Rex?
Ja, Rex giver også adgang til data. Rex indeholder rigtig mange forskellige typer data og litteratur. Du har mulighed for at søge efter forskningsdata, datasæt og statistiske databaser. Ofte indeholder forskningspublikationer også et link til det anvendte data. En søgning i Rex kan dog hurtigt give meget støj, hvis man søger for bredt og det kan være problematisk at finde de rigtige søgeord. Derfor vil jeg anbefale at man, når man søger, afgrænser til databaser via materialetype eller går ud fra oversigten over statistikdatabaser på fagsiden for økonomi.

Hvordan sikrer man, at man har lavet en tilstrækkelig litteratursøgning i forbindelse med en opgave eller speciale?
Det gør man ved at man sikrer sig, at man har søgt alle relevante steder, det vil sige i de databaser, der er relevante (dækkende) for ens emne, og at man har søgt udtømmende, hvilket vil sige, at man har søgt på alle de relevante emneord og begreber og kombinationer af disse. Start med at lave en begrebsafklaring og en søgestrategi. Begrebsafklaring sker ved at undersøge hvilke søgeord, der er de rigtige og dækkende for emnet. Overvej også begrebshierarkiet, det vil sige, om der er mere specifikke eller bredere definerende ord for emnet. Ved søgestrategi, overvej hvilke databaser, der er de dækkende og hvilken periode, geografi og sproglig afgrænsning du skal anvende og om du skal foretage en emnesøgning med booleske operatorer (AND, OR, NOT), citationssøgning eller kædesøgning (ud fra referencer i en litteraturliste).

Er det helt forkert at "google"?
Nej, det er ikke forkert at google sig frem. Problemet ved at basere dine søgninger på Google er, at du ikke kan gøre det systematisk og at det kan være svært at sikre sig at litteraturen er kvalitetsbedømt og vigtigst, at du ikke kan være sikker på at du har været hele vejen rundt, det vil sige at din søgning er udtømmende og dækkende. Ofte har du i øvrigt kun adgang til artikler via Google, fordi biblioteket betaler licens til tidsskrifterne.

Hvad bliver du oftest spurgt om?
Om hvorfor ingen har fortalt dem om alle de søgeværktøjer og -muligheder biblioteket stiller til rådighed før nu, hvor de skal til at skrive speciale. Og om biblioteket kan skaffe adgang til noget helt specifik data. Det kan vi sjældent, da det for det meste er meget dyrt.

Har du et godt råd, som du typisk giver de studerende som henvender sig? 
Sørg for at lave dit forarbejde godt. Undersøg dit emne og hvilke søgeord, der er de rigtige, fx ved at bruge Palgrave Dictionary of Economics (via fagsiden) og søg i de fagrelevante databaser. Afsæt tid til søgning – ligesom du fx gør til databehandling og analyse. Og brug fagsiden! – her er alle relevante værktøjer.


FaktaboksRune Kurdahl
Informationsspecialist (Økonomi)
Telefon 91 32 43 25
E-mail rupk@kb.dk

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
FaktaboksRune Kurdahl
Informationsspecialist (Økonomi)
Telefon 91 32 43 25
E-mail rupk@kb.dk