Den store motor i dansk økonomi

Altandetlige.dk - Polit Portal

Danmark er en lille åben økonomi, der er dybt afhængig af udlandet. Eksporten er den store motor bag væksten i dansk økonomi, og den stigende eksport får flere og flere danskere i beskæftigelse som følge af salg til udlandet.

Af: Chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri

Danmark er en lille åben økonomi, der er dybt afhængig af udlandet. Eksporten er den store motor bag væksten i dansk økonomi, og den stigende eksport af varer og tjenester betyder, at flere og flere danskere er beskæftiget som følge af salg til udlandet - 775.000 danske jobs afhænger af eksporten, og danske virksomheder har over 1,3 millioner ansatte i resten af verden.

Virksomhedernes internationale orientering er naturligvis drevet af de enorme muligheder i et potentielt marked på over syv milliarder mennesker sammenlignet med et hjemmemarked på blot 5,8 millioner. De internationale markedsmuligheder er nærmest ubegrænsede. Det handler alene om, hvor konkurrencedygtige vi er, hvor god adgang vi kan sikre os til de udenlandske markeder og naturligvis, hvor høj vækst vi kan forvente at finde i udlandet.

Hvor er væksten? I DI følger vi udviklingen i de internationale konjunkturer nøje. Hvad viser de aktuelle nøgletal, og hvad er prognoserne for de kommende år. 

2017 var for alvor et vendepunkt for verdensøkonomien. Væksten bredte sig til alle regioner i verden, og for første gang i ti år oplevede samtlige OECD-lande økonomisk fremgang. Optimismen bobler og fremgangen ventes at vare ved i de kommende år.

Det er fortsat de asiatiske lande, der vil opleve den højeste vækst og vokse i et langt hurtigere tempo end resten af verdensøkonomien. De østeuropæiske lande ventes at opnå en vækst på ca. tre procent. Mens der i både eurolandene og USA ventes en vækst på et godt stykke over to procent i 2018.

Dansk eksport, og dermed også væksten og jobskabelsen i Danmark, afhænger af, hvad fremtiden byder af muligheder. Prognoserne er solide bud på udviklingen i de kommende år, men vi kan blive overrasket i både positiv og negativ retning. Eksempelvis hvis kronen pludselig styrkes, hvis olieprisen stiger, eller hvis opsvinget i Europa og USA får mere fart end ventet.


DI regner på scenarier. I DI laver vi scenarieberegninger på eksempelvis Oxford Economics Global Model. Vi har blandt andet analyseret andre landes betydning for dansk økonomi. Tyskland og USA er de to lande, der har suverænt størst indflydelse på væksten i Danmark. Et procentpoint højere vækst i Tyskland kan øge beskæftigelsen i Danmark med lidt over 6.000 personer, mens en tilsvarende højere vækst i USA vil give ca. 4.000 flere i beskæftigelse. Mens en nedgang i væksten i Kina ikke bare vil svække eksporten til Kina, men give lavere vækst i hele verdensøkonomien og samlet set medføre et jobtab på ca. 5.000 personer i Danmark.

Andre af vores beregninger viser, at en stigning i olieprisen på ti dollars per tønde vil svække dansk BNP med næsten fem mia. kr. og koste ca. 5.000 danske arbejdspladser.

Kronen blev styrket med tre procent i 2017 over for et sammenvejet udland. DI beregninger på ADAM-modellen viser, at en styrkelse af den effektive kronekurs med tre procent isoleret set vil give en svækkelse i eksporten på ca. én procent efter tre år, og resultere i ca. 12.000 færre arbejdspladser.

Prognoserne og scenarieberegningerne er vigtige for danske eksportvirksomheder, fordi de viser udviklingen i international økonomi, og samtidig er de med til at illustrere den usikkerhed, der er knyttet dertil. Ud over at kende til de globale markedsmuligheder, så er det også afgørende, at vi har produkter, som omverden efterspørger.

Danske produkter er eftertragtede. Danmark har hundredvis af virksomheder, der formår at skabe produkter, som i voksende hast efterspørges og købes af de øvrige 99,9 pct. af verdens befolkning. Danske virksomheder eksporterede sidste år varer og tjenester for næsten 1.200 mia. kr., hvilket svarer til mere end tre mia. kr. i døgnet hele året rundt. Vores vareeksport er spredt ud på mere end 8.000 forskellige produkter, og ifølge IMD har vi verdens næstmest diversificerede eksport.

Made in Denmark har høj værdi. En udpræget dansk styrke er vores virksomheders evne til at gøre deres produkter særlige. Danske virksomheder formår at tilføre deres varer og services noget særligt, som kunderne værdsætter. Danske virksomheder er helt i top internationalt, når det kommer til at udvikle og producere up-market produkter – dvs. produkter øverst i prishierarkiet. Hemmeligheden bag dansk erhvervslivs ”koncept” er svært at kopiere. For der er ikke bare en enkelt årsag til vores placering, men mange årsager. Vores undersøgelser blandt DI’s medlemmer viser en stor mangfoldighed. Nogle gange er det den fysiske kvalitet, andre gange design, muligheden for skræddersyede løsninger, bæredygtighed, CSR eller en helt særlig evne til at kunne levere fleksibelt og lige, når kunden har behov for det. Og ganske ofte er det en kombination af årsagerne.

Forskning og produktudvikling er afgørende for at fastholde en stor eksport af danske kvalitetsprodukter. Netop disse varer med et højt værdiindhold kan være nemmere at eksportere over store afstande, da transportomkostningerne typisk betyder mindre for denne type produkter. De kræver dog ofte et mere købedygtigt publikum, men dette findes også i stigende omfang på de nye vækstmarkeder.

Vi sælger mest til nærmarkederne. Dansk eksport er koncentreret til relativt få markeder. Vores fem største eksportmarkeder (Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien og Norge) aftager næsten halvdelen af Danmarks samlede eksport.

IfølgeDI’s eksportmodel så har afstanden til markederne negativ effekt på eksporten, mens velstandsniveau, antal indbyggere og åbenhed for handel øger vores eksport. Derfor er det naturligt, at vi eksporterer mest til de nære eksportmarkeder, hvor velstanden er høj og efterspørgslen stor. Men selv om vi sælger meget til nærmarkederne, så er der stadig et betydeligt potentiale for mere, særligt i Frankrig, Schweiz, Holland, Italien, Canada og Sydtyskland.

Siden finanskrisen har danske virksomheder søgt længere og længere ud i verden for at finde afsætning til deres produkter. Danske eksportvarer sendes i dag i gennemsnit 2.900 km. ud i verden, det er 500 km. længere end i årene før finanskrisen. Men danske virksomheder er fortsat ikke særligt godt repræsenteret i eksempelvis Asien og Afrika, hvor en meget stor del af befolkningstilvæksten og væksten i velstanden vil finde sted i fremtiden. OECD-landene aftager således 80 pct. af vores samlede eksport.

I DI arbejder vi for, at eksporten skal øges. Dette skal blandt andet opnås gennem forbedrede internationale handelsaftaler, et bedre fungerende og udvidet indre marked, en forbedret konkurrenceevne og øget dansk tilstedeværelse på højvækstmarkederne.


Tags: #DI  #eksport  #motor 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om