Struensee & Co. Challenge: Universiteter, kvalitet & nudging

Anna Cecilie Friis Bach

Dette års Case Challenge hos Struensee & Co. bød de studerende på en udfordrende case på deres eget teritorium. Omdrejningspunktet var nemlig bedre styring af de danske universiteter.

I slutningen af oktober samles 38 studerende til dette års Struensee & Co. Case Challenge i de gamle bygninger på Magstræde. De ansatte bliver forvist til kantinen, mens de studerende overtager det gamle bindingsværk – hvor selve Struensee har boet og arbejdet.  


De studerende er primært kandidatstuderende. Økonomer, statskundskabere og CBS’ere fra København og Århus. De er fordelt på 11 hold, hvor de fleste har tilmeldt sig sammen, men tre af holdende er sammensat af enkeltpersoner. Efter en kop kaffe, morgenmad og afsløring af dette års case, bliver de studerende sendt ud og i gang.  Der er mange sider at læse og meget materiale at finde. Kort efter sidder alle dybt begravet i opgaven. Første del-opgave skal afleveres allerede 12.30, så der er en del at tænke over inden da.

”Bedre styring af danske universiteter”
Casen til årets challenge omhandler et område, som ligger de studerende nært: Universiteterne. De studerende skal udarbejde en analyse, som belyser fordele og ulemper ved den nuværende taxameterordning, samt identificere nye fremtidige modeller for styring af de danske universiteter. Så det er ikke umiddelbart en let opgave, de studerende har fået.

Departementschefen fortæller
Torsdag eftermiddag får de studerende en pause. Der er oplæg med cand.polit og departementschef for Uddannelses- og Forskningsministeriet Agnete Gersing. Gersing giver de studerende et indblik i, hvordan det er at sidde og følge med fra den anden side. Det en kompleks sektor, og værdiskabelse er ikke på samme måde målbart, som vi ellers normalt er vant til.  Hun giver lidt stof til eftertanke. Hvordan måles kvalitet i undervisningen? Hvordan opnås forskning på det højeste internationale niveau? Og kan der laves en ny model for taxameter-finansieringen? Men hun ligger især vægt på, at i hendes dagligdag, er den politiske virkelighed omdrejningspunktet. 

Netop det politiske element har dette års case også med. Løsningen skal leve op til de uddannelsespolitiske målsætninger. Men herudover skal der som minimum, identificeres et potentiale i økonomien svarende til 10 pct. i 2020. Og løsningen skal sikre et bedre match mellem uddannelser og arbejdsmarkedet. Så de studerende har travlt. Næste deadline er 23:45 torsdag aften, så de kan alle nå lidt arbejde både før og efter aftensmaden.

Otte slides og ti minutter
Næste morgen starter ud med feedback til de 11 hold af deres foreløbige indsendte materiale. Herefter overtager de igen de mange kontorer i den gamle bygning. Deres endelig produkt skal være klar efter frokost. Produktet er en kort præsentation på ti minutter med cirka otte slides. Det skal være hurtigt, skarpt og klart. Tobias Kragh-Vodstrup, der er Senior Consultant hos Struensee & Co., fortæller om de imponerende præsentationer og det virkelig høje niveau på tværs af alle hold. Men der skal findes finalister, og de bedste hold er lige er 5 centimeter foran med den rigtige fortælling, løsningsorienterede forslag og kort format. 

Konsulenterne vælger fire finalister, som uden yderligere forberedelse skal præsentere i plenum for dommerpanelet. Udover Struensee & Co.'s  egne folk, sidder der i dommerpanelet i den grad en ekspert på uddannelsesområdet, Københavns Universitets direktør, Jesper Olesen. 

Brugerbetaling, tvungen praktik  og nudging 
I finalen er niveauet højt, og alle holdene har forslag til en ny betalingsstruktur til universiteterne. De fire hold vil lade betalingen afhænge af kvaliteten af uddannelsen, men hvordan kvalitet måles, er holdene ikke enige om.  Er det mængden af undervisning og feedback, beskæftigelse og løn eller noget helt tredje? 

Alle holdene præsenterer også yderligere forslag til, hvordan et bedre match med arbejdsmarkedet skal sikres og økonomien forbedres. Blandt foreslagene er blandt andet brugerbetaling, social impact bonds, nudging, tvungen praktik og en helt ny type af kandidatuddannelse.

Vinderholdet, der består af Bo Brændgaard, som er stud.polit, samt Laura Have Hoffmann, Laura Elgaard og Amalie Bækbo alle fra statskundskab. De præsenterer flere ideer til at ændre de danske studerendes incitamenter og valg. Præsentationen indeholder blandt andet brugerbetaling på 4000 kr. pr. år,  brug af nudging, samt kvalitetsbetaling til universiteterne. Kvalitetsbetaling, der skal afhænge af både input i form af undervisning og feedback samt de studerendes tvivsel. Dommerne fremhæver at foreslaget om brugerbetaling fra de studerende er forfriskende og roser løsningen for at være realistisk, hvilket resulterer i førstepræmien. 

Højt tempo, meget information og kort tid
Efter to dage med højt tempo, kan de studerende gå trætte og inspirede hjem med en ordentlig læringsoplevelse i bagagen. De har begravet sig i emnet - diskuteret og analyseret intents i to hele dage. Programmet slutter derfor af med fredagshygge efter finalen inden deltagerne skal hjem på weekend. Det har været hårdt - men lærerigt. 


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger