Stud. polit i Zangenberg Analytics

Emma Bang Frich

Læs med i denne udgave af stud.polit i, hvor Albert Nygård fortæller om sit arbejde i it-konsulentvirksomheden Zangenberg Analytics og en hverdag i krydsfeltet mellem it og økonomi.

Hvad er din funktion hos Zangenberg Analytics?

I Zangenberg Analytics arbejder vi med datadreven it-rådgivning til større virksomheder og offentlige organisationer. Arbejdet spænder bredt fra benchmarking af it- og sourcingaftaler til effektivitetsmålinger og hjælp til udarbejdelse af overordnede it-strategier. Fælles for projekterne er samspillet mellem it og økonomi samt en tæt kontakt med både ledelse og teknikere.

Hvornår startede du hos Zangenberg Analytics? 

Jeg fik jobbet i forbindelse med, at jeg var med til at afholde Polit Case Competition. Her blev jeg kontaktet af en nuværende kollega i Zangenberg Analytics. Han forklarede mig om stedet og bad mig anbefale nogle af de studerende, der deltog i konkurrencen. Jeg vendte tilbage med en liste af kandidater til en studenterstilling, og jeg var ved samme lejlighed ikke for fin til selv at spørge, om de manglede en praktikant. Jeg havde herefter en frokost med en af partnerne, og blev så inviteret til et reelt jobinterview, hvor jeg blandt andet skulle løse en case.

Hvor arbejdede du før?

Jeg kommer fra ca. 2 1/2 år som student i det samfundsøkonomiske konsulenthus Copenhagen Economics. Tidligere har jeg blandt andet arbejdet kort i det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium og undervist i makroøkonomi på CBS.

Hvordan er det at arbejde hos Zangenberg Analytics? 

Zangenberg er et lille sted med en høj faglighed og fladt hierarki. Det giver en kæmpe værdi, at man har tæt kontakt med alle på en uformel måde. Ikke mindst fagligt, hvor det daglige arbejde sker i tæt samarbejde med seniorerne.

Den lille bemanding og store projektportefølje skaber samtidig et behov for, at alle løfter deres del og tager ansvar. Det betyder, at man hurtigt får en central rolle i projekterne på lige fod med de andre fastansatte konsulenter. Det betyder også, at afstanden fra skrivebordsarbejde til kontakt med kunden eller endelig levering er meget kort, hvilket sætter store krav til kvaliteten af ens arbejde.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos Zangenberg Analytics? 

Foruden politter tæller teamet også flere konsulenter, der er velbevandrede inden for teknologiske trends, datalogi og it-infrastruktur. Snitfladen mellem it og økonomi eksisterer i bedste velgående, og den ekstra viden er god at trække på, når man skal forholde sig til ting som selvkørende traktorer eller en kommunes ønske om brug af maskinlæring.

I projektarbejdet kommer man helt ind i maskinrummet hos mange større organisationer og C20 virksomheder. It er ikke længere bare en hygiejnefaktor, men en central del af kerneforretningen i de virksomheder, vi besøger. Der er derfor en høj integration mellem virksomhedernes it-strategi og deres overordnede forretningsstrategi, og man bliver hurtigt en del af nogle centrale beslutningsprocesser.

Sidst skal nævnes, at Zangenberg Analytics er den virksomhed, der sidder med mest data på det danske it-outsourcing marked. Det skaber en høj efterspørgsel efter projekter, hvoraf de fleste er for kunder i den større ende. Man kommer på den måde ud og rådgiver om forhold, der kan dreje sig om ret væsentlige beløb, og det er sjovt at lave arbejde, der virkelig rykker noget.

Hvad er det mest udfordrende? 

Jeg kom udelukkende med en økonomisk værktøjskasse, og vidste ikke meget om it. Skønt det ikke har været en forudsætning, har det ført til nogle sene timer, hvor jeg har måttet læse op på emnet. Kulturen, og det at få hænderne ned i forskellige projekter, har dog bidraget til, at det går hurtigt med at få opbygget den nødvendige viden.

Da man både arbejder med ledere og teknikere, og gerne på samme tid, stiller det samtidig høje krav til ens evne til at formidle og arbejde på tværs af organisatoriske niveauer. Den ene dag præsenterer man resultater til ledelsen, mens man næste dag snakker et datasæt igennem med en teknisk fagperson.

Hvordan kan en arbejdsuge se ud? 

Arbejdet er meget varierende alt efter hvilke projekter, man bliver en del af. Fælles er den tætte kontakt til kunderne, og jeg har ikke oplevet en arbejdsuge, hvor jeg ikke har været ude af huset eller har haft kundekontakt. Det kan være i forbindelse med at interviewe og indsamle data til en analyse, præsentere resultater eller planlægge et strategiforløb med ledelsen.

Som hovedprincip sælger Zangenberg ikke ”arme og ben”. Det vil sige, at jeg sjældent sidder hos en kunde en hel dag. Kernen af arbejdet bliver til på kontoret, hvor man kan trække på fagligheden blandt de andre i huset og virkelig komme i dybden med materialet.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?

Overordnet er det klart den analytiske tilgang til problemløsning der kan tages med fra studiet. Derudover er it en væsentlig del af kundernes overordnede forretningsstrategi, så det er essentielt at have en forståelse for de centrale mekanismer og incitamenter som virksomheden – og eventuelt virksomhedens ejere – er underlagt.

På et mindre abstrakt plan bruger jeg kompetencer fra basal erhvervsøkonomi og erfaringer fra arbejdet med dataanalyse på studiet. Blandt andet har jeg lavet en række projekter der omhandler strategisk brug af data, hvor jeg heftigt har trukket på erfaringer fra studiet omkring mulighederne inden for dataanalyse.

Hvad har overrasket dig mest?

Hvor stor en teknisk barriere, som it udgør for mange folk – inklusive beslutningstagere. Man skal være forberedt på at blive stillet overfor en god håndfuld buzzwords og tekniske problemstillinger. Til gengæld vil kombinationen af it-faglig viden og kompetencerne fra politstudiet gøre, at man er i en særlig interessant situation som bindeled mellem teknikere og ledere.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

Virksomheden er lille, hvilket gør at man får et tæt forhold til samtlige kollegaer – eksempelvis spiser vi alle frokost ved det samme bord. Der er generelt en hyggelig og uformel tone, og højt til loftet i forhold til afholdelse af diverse arrangementer, fredagsbarer mm.


Lige nu søger Zangenberg Analytics en juniorkonsulent til deres team. Læs opslaget og ansøg jobbet her.

Tags: ##zangenberg#analytics#polit#stud.polit.i 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger