Stud.polit i Dansk Industri

Altandetlige.dk - Polit Portal

Hvordan er det at være student i Dansk Industri? Altandetlige.dk har talt med Anne Tiedemann, som læser Polit og er student i Dansk Industris afdeling for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed om hendes job.

Hvad består dit arbejde i?
Jeg er ansat som studentermedhjælper i Dansk Industris afdeling for forskning, videregående uddannelse og mangfoldighed. Jeg bidrager med statistik og analyser til afdelingens politikudvikling og interessevaretagelse. Jeg bruger blandt andet Danmarks Statistiks forskeradgang til at undersøge brede samfundstendenser som studerendes uddannelsesvalg eller virksomheders forskningsinvesteringer. 

Hvilke typer af projekter har du arbejdet med hos DI?
De seneste uger har jeg beskæftiget mig med DIs 2030-plan, projekt omkring virksomheders efterspørgsel efter digitale kompetencer, og hvordan uddannelsesinstitutionerne kan tilpasse uddannelserne efter dette. Derudover har jeg beskæftiget mig med analyse af kønsfordelingen på universiteternes it-uddannelser og hvordan den har udviklet sig. 

Hvordan bruger du polit-uddannelsen i dit job?
Polit-studiet giver en solid værktøjskasse, der kan bruges til at løse komplekse problemstillinger. Jeg synes, at studiet har lært mig at gribe problemer an på en struktureret og analytisk måde, der gør det nemmere at løse komplekse opgaver og spørgsmål. Selvom mine arbejdsopgaver hverken handler om Solow-modellen eller Nash equilibria, så har studiet klædt mig godt på til at bidrage til afdelingens arbejde. 

Hvad har overrasket dig mest?
Det har været en positiv overraskelse, at studentermedhjælperne i Dansk Industri får meget medindflydelse og et stort ansvar for, hvordan analyserne bliver formet. Jeg kan mærke, at det motiverer mig, at mine idéer får en betydning for det endelig resultat.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg arbejder i gennemsnit 15 timer om ugen, som er spredt ud på 2-3 dage. Vi er i studenter-teamet meget selvkørende, og jeg er ofte knyttet på mere end ét projekt eller analyse, hvorfor det også kræver overblik at kunne prioritere i opgaverne. Udover arbejdet med de analyser vi er koblet på, kommer der også ofte ad hoc opgaver. Det er ofte i forbindelse med udtalelse til medierne, hvor der hurtigt skal findes nogle specifikke tal frem. Jeg har ingen rutineopgaver, så jeg oplever stor afveksling i mit arbejde, da afdelingens analyser rummer mange forskellige emner. 

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?
Det sociale fylder rigtig meget. Jeg har fire søde studenterkollegaer, der rummer vidt forskellige fagligheder og kompetencer. Vi er et team med to statskundskabere, en matematik-økonom, en datalog og mig selv. Det er fedt, at vi både hygger os meget og kan lære af hinandens forskellige fagligheder. Vi sparrer meget med hinanden, og på større projekter er vi ofte knyttet flere studentermedhjælper på, og sætter vores forskellige kompetencer i spil. Vi går ofte ud og drikker en øl sammen efter arbejde, og derudover er der er også godt fællesskab i hele afdelingen.

Hvad synes du, at arbejdet i DI kan tilbyde som studiejob?
Studiejobbet giver først og fremmest et stort ansvar og en mulighed for at sætte et præg på de mange analyser, der er med til at sætte en politisk dagsorden. Hvis man har mod på at arbejde med store datamængder og gøre dem forståelige, så de kan bruges til at udvikle og kommunikere politik, så er min afdeling det rigtige sted at være. 

Hvad er det bedste ved jobbet?
Jeg får lov til at bruge min viden og kompetencer til at lave analyser om samfundsøkonomiske emner, der interesser mig. Jeg interesser mig meget for uddannelse, og hvordan menneskers valg af uddannelser har en afgørende indflydelse på samfundsudviklingen og den danske velfærdsstat. Og så fejler det heller ikke noget, at kantinen er rigtig god!

Lyder et job hos DI som noget for det? Så opret en jobagent her.

Tags: #Dansk Industri  #student  #Stud. polit 

Faktaboks

Om Dansk Industri
Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Vi repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Vi varetager vores medlemmers arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt ved hjælp af hundredvis af aktive medlemmers opbakning og engagement.

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Faktaboks

Om Dansk Industri
Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Vi repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Vi varetager vores medlemmers arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt ved hjælp af hundredvis af aktive medlemmers opbakning og engagement.

Du vil måske også synes om