Tanker om samfundsefficiens og birketræer.

Lars Hvelplund

Hvad ville du sige, hvis jeg nu fortalte dig, at der for tiden huserede en bakterie, som gør at 1 million danskere hvert år har ca. 3 måneder, hvori de var berørt af dens infektion. Ville du da ikke forsøge at stoppe dens udbredning hurtigst muligt?

Hvad ville du sige, hvis jeg nu fortalte dig, at der for tiden huserede en bakterie, som gør at 1 million danskere hvert år har ca. 3 måneder, hvori de var berørt af dens infektion. Symptomerne er relativt overfladiske, men kan i slemme tilfælde resultere i sygedage og fravær fra arbejdspladsen. Dertil kan sygdommen udvikle sig således at patienten bliver begrænset fysisk resten af livet og skal tilmed altid bære et medikament der - hvis uheldet er ude - kan hjælpe dem med at trække vejret. Hvis en sådan bakterie eksisterede, ville du da ikke forsøge at stoppe dens udbredning hurtigst muligt?

Jeg taler – hvis du ikke skulle have gættet det - om allergi, og indrømmet, jeg er selv allergisk både for græs- og birkepollen. Vi har i dag en situation, hvor ca. 1/5 af den danske befolkning er allergisk overfor pollen, som især stammer fra birketræer og græssorten eng-rottehale. Hvert år får flere og flere konstateret allergi og det er i dag Danmarks største folkesygdom.

På politstudiet lærer vi om, at øge efficiensen i samfundet og vi stiler efter at maksimere den samlede nytte. I Mikro prædiker Michael Teit om eksternaliteter og om hvordan man kan paretoforbedre forskellige situationer, således at agenter i økonomien stilles bedre uden at andre stilles værre. Med alle disse værktøjer der stille og roligt er ved at implementere sig i min lille polit-værktøjskasse, kan jeg ikke lade være med at undres over at allergiproblemet ikke er mere synligt i den generelle debat. Det virker til at fokus er på, at konstatere hvor slemt og udbredt det er, men aldrig på hvordan man kan søge at løse problemet.

Lad os tage økonom-brillerne på og starte ved udgangspunktet: Overstiger danskernes nytte ved at have birketræer i haverne, den disnytte 1 mio. allergikere får ved at have kløe i øjnene, nyse ofte og leve med risikoen for at udvikle astma? For slet ikke at tale om den spildte arbejdskraft, der består i at folk med allergi besværes i deres arbejde og i slemme tilfælde er nødsaget til at blive hjemme. Kunne det omvendt tænkes at birketræer har andre positive effekter - end selvfølgelig at være knaldflotte - som er vitale for samfundet (økosystemer mv.)? Måske, men mit umiddelbare gæt er, at birketræernes positive effekt ikke opvejer den negative.   

Hvis mit gæt er rigtigt, står vi altså i en situation hvor birketræsejerne udøver en negativ eksternalitet på allergikerne. Ifølge den teori jeg indtil videre har igennem, tænker jeg, at man kunne eksperimentere med følgende:

-        Man kunne skabe et marked for eksternaliteten, ved fx at lave omsættelige kvoter. Derved sikrer man at den handlede mængde bliver begrænset til et givet niveau. Dette kræver dog, at man undersøger hvad den samfundsefficiente mængde pollen er.

-        Man kunne indføre en Pigou-skat. Herved påføres agenten, der skaber eksternaliteten, en ekstra omkostning ved at udøve eksternaliteten. Det vil sige at græs- og birkefrø pålægges en ekstra skat, således at prisen stiger. Det vil få folk til at substituere væk fra produkterne med de uheldige bivirkninger til andre harmløse produkter, som fx Bøg og Eg. Personligt er jeg ikke allergisk for de græssorter, de har i mange asiatiske lande, Australien og steder i USA, kunne det være at en af disse var ligeså pæn som eng-rottehale? Ved en indførelse af en Pigou-skat vil det dog være omstændigt at estimere agenternes priselasticitet således at den efficiente mængde nås.

Denne artikel er ment som en provokation. Antallet af allergikere stiger og stiger, samtidigt med at ingen (så vidt jeg har kunnet undersøge det) leder efter en løsning. Faktisk valgte regeringen at afskaffe specialet allergolog for fire år siden, hvilket har medført at der kun er 12 specialister tilbage i Danmark (jf. ”En mio. allergikere må deles om 12 specialister” fra dagensmedicin.dk). Jeg håber at debatten om Danmarks største folkesygdom i fremtiden vil handle om at løse problemet i stedet for at konstatere det.

Kilder:

http://www.astma-allergi.dk/

http://www.dagensmedicin.dk/

http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6s-familien

 

Tags: #efficiens allergi eksternalitet paretoforbedring 

10 kommentarer


Gæst

Anders (gæst) @ d. 12. may 2011 #1

Hvad foreslår du så bliver det næste? At alle strande skal lukkes ned i DK, da de skaber en negativ eksternalitet i form af potentiel hudkræft?


Lars Hvelplund

Lars Hvelplund @ d. 12. may 2011 #2

Jeg synes at der er en ret stor forskel idet, at det er jo folks eget valg, om de vælger at solbade på stranden...


Gæst

Kristian (gæst) @ d. 13. may 2011 #3

@Lars
Nu vil jeg ikke anfægte validiteten i din opstillede hypotese om de samfundsmæssige allergirelaterede omkostninger. Til gengæld vil jeg sætte spørgsmålstegn ved kreativiteten i dine løsningsforslag. Et kvotemarked eller en agent-beskatning?! Det virker udemærket at bede økonomer beregne omfanget af problemerne, men lad os finde nogle andre til at komme med løsningerne :)
(læs min kommentar som et drillende svar til dit provokerende indlæg)


Gæst

Kasper (gæst) @ d. 13. may 2011 #4

Enig! Flere penge til at få den pollenallergi udryddet:)


Gæst

Sune (gæst) @ d. 13. may 2011 #5

Det er altid en fornøjelse at se mikro overført til alternative problemstillinger :D
Jeg er selv katteallergiker så glæder mig til at få lagt en skat på de små krapyler...


Gæst

Jonas Herby (gæst) @ d. 13. may 2011 #6

Hmmm.... En skat på birketræer og græs i (tæt) befolkede områder er måske ikke helt umulig. Men man kan vel diskutere, hvem der har ejendomsretten til luften - og om pollen kan betegnes som en forurening. Det kunne vel lige så godt være allergikerne, der betalte deres naboer for ikke at have birk og græs?


Gæst

John (gæst) @ d. 14. may 2011 #7

Ja, så længe der er et marked er det jo pareto-bomben!


Gæst

BNP (gæst) @ d. 14. may 2011 #8

Kampen mod birk er allerede i gang:
http://ing.dk/artikel/118592-koebenhavn-er-danmarks-vaerste-sted-for-pollenallergikere


Gæst

Duffau (gæst) @ d. 16. may 2011 #9

En mulighed for at estimerer en nedre grænse for disnytten ved birke allergi, kunne være at finde statistik for salg af præparater imod pollenallergi. Nu kender jeg ikke markedet for høfebermedicin, men jeg kunne forestille mig Benadryl og andre antihistaminer kan bruges imod flere lidelser. Man kunne undersøge sammenhængen mellem pollental for birk og salg af høfebermedicin. På den måde kunne man afdække hvor stor en andel af medicinen bliver købt af birkeallergikere og derved finde en nedre grænse for disnytten (målt i kroner) af birkepollen for birkeallergikere.


Johan C. Gamst-Andersen

Johan C. Gamst-Andersen @ d. 01. june 2011 #10

Sjovt indlæg, og lige en lille kommentar:

Jeg husker noget om et Coase-teorem fra ØP1 der sagde at private forhandlere selv kan løse problemet med eksternaliteter hvis det er omkostningsfrit at forhandle og ejendomsretten er ordentligt defineret.
Astma Allergi Forbundet kan jo gå ud og forhandle med birketræsejerne om en fældning af birketræerne – man kan jo som du selv inde på tilbyde andre træer i stedet. Du kan jo opfordre dem til at starte en indsamling blandt allergikerne, så der er penge til formålet ;)

Bortset fra det læste jeg i artiklen fra Ingenøren (http://bit.ly/kw3cUw) der blev henvist til ovenfor at:
»Studier viser, at træer, der vokser i områder med stor luftforurening, danner mere allergipollen. De bliver ganske enkelt mere aggressive«
Så måske man i en by som København skulle kigge lidt mere på at begrænse luftforureningen. Det er nok også lidt nemmere for politikerne at gå ud med det budskab, fremfor et forslag om skat på birketræer, hehe.

Og så er det tilsyneladende (igen jf. http://bit.ly/kw3cUw) ikke fordi man er helt uopmærksom på problemet:
"Københavns Kommune og Astma-Allergi Danmark arbejder sammen om at undgå, at København får endnu flere birketræer. På Vartov har kommunen plantet omkring 300 kirsebærtræer, hvor der oprindeligt skulle have været birketræer. Kommunen vil plante 100.000 nye træer inden 2025, og den lover, at allergikerne ikke skal frygte nye birketræer."


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger