Akademiker til Økonomistyring i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Har du flair for tal, er du god til at formidle, og kan du lide at samarbejde på tværs? Vil du være en del af et dynamisk økonomikontor, som holder styr på både driftsøkonomien og styrelsens tilskud til forskning, uddannelse og innovation i tæt samarbejde med styrelsens fagkontorer? Og har du lyst til at udvikle dig både fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi leder efter, til at blive vores nye kollega i Kontoret for Økonomistyring

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Din hverdag i Kontoret for Økonomistyrings budgetteam
Kontoret for Økonomistyring tæller i alt 27 medarbejdere. Vi har ansvar for både styrelsens egen driftsøkonomi og for tilskudsbevillinger til forskning, uddannelse og innovation. Vores kerneopgave er at udarbejde bidrag til finanslov, budgettering og økonomiopfølgning, samt at sikre en pålidelig regnskabsaflæggelse. Vi stræber altid efter at forbedre vores styring og gøre vores processer mere effektive og digitale, så vi kan levere økonomidata og rådgivning på et højt niveau. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med fagkontorerne i styrelsen og departementet, og vi har derfor en bred kontaktflade i organisationen.

Som medarbejder i kontorets budgetteam får du 9 dedikerede kollegaer, som beskæftiger sig med følgende områder:

  • Bevilling og budget: Finanslov, budgettering og løbende økonomiopfølgning.
  • Økonomistyring og analyser: Udvikling af bedre datagrundlag og ledelsesinformation og oplæg til direktionen om økonomistatus og prioriteringer.
  • Tværgående opgaver: Implementering af nye regler og vejledninger om økonomistyring i staten, sparring med fagkontorer om rammer og regler for f.eks. anvendelse af tilskudsmidler, anvendelse af nye it-systemer mv.

Vi søger lige nu en ny kollega, som har lyst til at arbejde med styrelsens driftsøkonomi herunder den komplekse økonomi på de institutionsfinansierede It-systemer. Du skal bidrage til de løbende budgetrevisioner og udgiftsopfølgninger i tæt samarbejde med kolleger og budgetansvarlige chefer i styrelsen. Du skal derfor have lyst til at arbejde med databehandling fx i form af at foretage diverse dataudtræk, indtastninger, sammenstillinger mv. samt arbejde med udvikling af vores data- og systemanvendelse. Afhængigt af dine kompetencer og interesser vil du desuden få mulighed for at løse opgaver i relation til styrelsens tilskudsbevillinger til forskning, uddannelse og innovation.

Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring, meget gerne fra en statslig stilling, hvor du har arbejdet med enten tilskuds- eller driftsøkonomi. Hvis du er nyuddannet eller ikke tidligere har arbejdet med statslig økonomistyring og finanslov kan du få mulighed for at deltage i Økonomistyrelsens grunduddannelse i økonomistyring. Du vil desuden få rig mulighed for sparring og sidemandsoplæring fra dine erfarne kolleger.

Er du vores nye kollega?
Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund inden for samfundsvidenskab eller økonomi. Vi forestiller os desuden at du:  

  • har mod på et udfordrende job, hvor der ofte er mange bolde i luften, og opgaverne skal løses med høj kvalitet
  • har stærke faglige og analytiske kompetencer
  • har talent for og lyst til at arbejde i Excel og statens økonomisystemer 
  • er god til at formulere dig enkelt, kort og præcist
  • er nysgerrig og god til at tænke i nye løsninger, som kan udvikle vores økonomistyring
  • er struktureret, vedholdende og initiativrig samt synes, at det er spændende at koordinere større opgaver på tværs af organisation og faggrupper
  • er åben, god til at samarbejde og har et godt humør

En ambitiøs og social arbejdsplads 
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Stina Nordsborg på telefonnummer 7231 8222 eller på e-mail sno@ufm.dk.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

Udbyder

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

10. august 2022

Ansøgning

Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning, CV og kopi af uddannelsesbevis senest onsdag den 10. august 2022 kl. 12.00. Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 33 og anden samtalerunde i starten af uge 34. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.   Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.