Ambitiøs medarbejder til Finansministeriets kontor for Transportministeriets, Kulturministeriets, Økonomiministeriets, Erhvervsministeriets, Kirkeministeriets og Udenrigsministeriets områder

Er du interesseret i samfundet og ønsker at være med til at forbedre samt effektivisere den offentlige sektor? Kan du overskue komplekse problemstillinger, og er du i stand til omsætte dem til letforståelige beslutningsoplæg? Og vil du have en af Danmarks bedste embedsmandsuddannelser centralt placeret på Slotsholmen? Så er det måske dig, vi søger i Finansministeriets 3. kontor.

Om stillingen

I 3. kontor har vi ansvaret for at understøtte regeringens policyudvikling, økonomisk politik og budgetstyring på Transportministeriets, Kulturministeriets, Økonomiministeriets, Erhvervsministeriets, Kirkeministeriets og Udenrigsministeriets områder.

Vores opgaver er centreret omkring udarbejdelsen af finansloven og den dertilhørende økonomistyring på kontorets politikområder. Som en del af opgaverne udarbejder vi bl.a. løbende regeringsoplæg og bidrager til forberedelse af større politiske udspil og forlig, fx ved udarbejdelse af større analyser på vores politikområder. Der er tale om meget forskelligartede opgaver med en bred kontaktflade, både internt i Finansministeriet og eksternt, herunder til øvrige ministerier mv.

Vi søger en paragrafredaktør til at varetage opgaver til et af kontorets ministerområder. Du vil komme til at arbejde med højaktuelle politikområder og løsninger, som har stor betydning for det danske samfund. Du vil i den løbende opgavevaretagelse få styrket din politiske forståelse og dine kompetencer inden for bl.a. økonomistyring, problemløsning samt mundtlig og skriftlig formidling.

Du vil blive en del af et ambitiøst, men uformelt hold, hvor vi har stort fokus på at skabe resultater i fællesskab. Vores arbejdsdag er varieret med opgaver med både korte og lange frister. Vi lægger vægt på at sikre, at du får en stejl læringskurve fra dag ét med fokus på sparring i det daglige.

Kontoret består aktuelt af 7 AC-medarbejdere, 3 studenter, en souschef og en kontorchef.

Om dig

  • Har en relevant akademisk uddannelse - fx cand.scient.pol., cand.polit el. lign. samfundsvidenskabelig uddannelse
  • Er fagligt stærk og kan hurtigt tilegne dig ny viden og omsætte det i praksis
  • Tager initiativ og arbejder selvstændigt med opgaver og udfordringer
  • Er interesseret i at arbejde tæt på de politiske processer
  • Har flair for tal og gode analytiske kompetencer, som du formår at anvende i praksis
  • Kan formidle komplekse problemstillinger – både mundtligt og skriftligt
  • Er ambitiøs, flittig og initiativrig samt trives i en afvekslende og travl hverdag.

Herudover sætter vi stor pris på de gode relationer og samarbejde på tværs af kontoret. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at opbygge gode og konstruktive samarbejdsrelationer med dine kolleger i kontoret og i andre ministerier samt kan bidrage til den gode stemning i kontoret.

Både nyuddannede og kandidater med få års arbejdserfaring tages i betragtning.

Finansministeriet som arbejdsplads 

Finansministeriet indtager en central rolle som leverandør af beslutningsoplæg og analyser til brug for fastlæggelse af den økonomiske politik samt udgiftspolitikken i Danmark.

Finansministeriet tilbyder et job, hvor du arbejder med fagligt komplekse og udfordrende problemstillinger tæt på den politiske beslutningsproces. Du får gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk samt uformelt arbejdsklima.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne samt motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd, samarbejde med kolleger og en god relation til vores eksterne parter en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet FM KickStart. Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.

Se mere om at arbejde i Finansministeriet www.fm.dk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes på rette niveau og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Du skal som led i en eventuel samtale være forberedt på at gennemføre en kort skriftlig test med faglige spørgsmål.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Gustav Nedergaard på tlf. nr. 2485 6787 / e-mail gudne@fm.dk eller souschef Kristine Buus Nielsen på tlf. nr. 2159 0325 / e-mail krbun@fm.dk.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

27. januar 2023

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den den 27. januar 2023. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.