Engagerede og nysgerrige kolleger til regnskabskontrol

Har du lyst til at udvikle dig til faglig ekspert i årsregnskabsloven og regnskabskontrol, og vil du have faglig fordybelse og arbejde bredt inden for dit fagområde, herunder med digitale processer? Så har du muligheden nu. Regnskabskontrollen i Erhvervsstyrelsen søger kontrolmedarbejdere, der har lyst til at arbejde i et knivskarpt fagligt miljø med gode kolleger, der gerne vil sparre og hjælpe på vej med at løse opgaverne.

”Jeg synes, at det, vi laver, på mange måder er unikt. Vi er dagligt i kontakt med alle dele af erhvervslivet, fra den lille erhvervsdrivende til de store virksomheder, og får dermed en rigtig god indsigt i, hvad der rør sig”, fortæller cand.merc.aud., Mark, der har været ansat i 7 år.

Hverdagen i regnskabskontrollen
I regnskabskontrollen sagsbehandles flere forskelligartede kontrolsager. Gennem kontrolsagerne vurderes regnskabsmæssige problemstillinger, herunder hvorvidt de enkelte forhold, der er afspejlet i årsrapporten, kan rummes inden for lovens rammer.  Du vil komme til at arbejde med mange fagligt spændende og forskelligartede kontrolsager, ligesom du vil komme tæt på beslutningsprocesserne bag udformningen af lovgivningen og reglerne på området.

Størstedelen af kontrolsagerne løses ved skriftlig kommunikation med ledelse og/eller revisor, hvorfor det er vigtigt at kunne ”skrive godt”, ligesom der er gode muligheder for at styrke dine kompetencer inden for skriftlig kommunikation.

Vi arbejder både selvstændigt, men også sammen med dygtige kolleger i mindre teams.

I Erhvervsstyrelsen har vi fokus på fagligheden og giver dig gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling. Derudover tilbydes du gode arbejdsvilkår, herunder flekstid, pension og en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det er vigtigt for os, at den enkelte medarbejder mærker fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen og muligheden for medindflydelse på, hvad man gerne vil prøve at arbejde med. 

Hvad kan en stilling i regnskabskontrollen tilbyde dig?
Din primære opgave vil bestå i risikobaseret og datadrevet kontrol af virksomhedernes årsrapporter og omfatter både fagligt komplekse sager, men også mere hyppige overtrædelser af lovgivningen. Det er årsregnskabsloven, der er den overordnede ramme for vores kontrol og du vil derfor i forbindelse med kontrolarbejdet, opnå en grundlæggende forståelse for regnskab, regnskabets opbygning samt sammenhængen i en virksomheds årsrapport. Vi foretager dog også kontrol med bogføringsloven og udvalgte bestemmelser i selskabsloven.

Vi har således et bredt spektrum af kontrolopgaver med virksomhedens årsrapporter, der udføres i mindre teams.

Formålet med kontrollen er bl.a. at højne kvaliteten af virksomheders årsrapporter, således at de offentliggjorte årsrapporter ikke er fejlbehæftede. Vi har desuden fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, der begås af virksomheder ved anvendelse af årsrapporten, herunder har vi særligt fokus på mulige fiktive regnskaber, der indberettes til styrelsen, og hvor der ikke er realitet bag de angivne tal og oplysninger i årsrapporten.

En anden vigtig arbejdsopgave er planlægning og gennemførelse af de forskellige kontrolindsatser, herunder afrapportering om disse. Der er er også mulighed for at deltage i tilrettelæggelse af nye/ændrede kontrolindsatser ved ændret lovgivning.

Teamet yder også vejledning af virksomheder, revisorer og andre myndigheder om fortolkning af årsregnskabslovens regler, ligesom vi bidrager til udviklingen af området inden for både kontrol og digitale løsninger, således at vi kan optimere og automatisere kontrolopgaven.

Som en del af teamet er der ligeledes mulighed for at få kendskab til styrelsens mange andre kontrolområder, da der er fokus på at samarbejde på tværs, eksempelvis mellem hvidvask, revisorområdet, selskabsområdet m.fl.

Der er stor mulighed for fleksibilitet i dine arbejdsopgaver, idet du selv i vidt omfang tilrettelægger arbejdsdagen, ligesom der er mulighed for hjemmearbejde, i det omfang det passer ind i opgavevaretagelsen. Vi har et læringsrigt arbejdsmiljø, hvor der altid er mulighed for at hente faglig sparring hos de øvrige kolleger i teamet. Faktisk mener vi, at der er mulighed for at opnå en stejl læringskurve, og at det kun er dig selv, der sætter begrænsningen på, hvor langt op af den, du kan nå.

Vi kan desuden bidrage med et aldersbalanceret, kollegialt fællesskab med omkring 30 positive kollegaer, der tilsammen bidrager både fagligt og socialt til, at hverdagen ofte er uforudsigelig, og ikke to dage er ens. Størstedelen af kollegaerne er uddannet cand.merc.aud’er, men en del af os har også andre baggrunde, fx cand.jur.

Faglig stærk profil med ambitioner  
Din uddannelsesmæssige baggrund kan fx være cand.merc.aud. eller HD i regnskab. Du kan også have en anden uddannelsesmæssig baggrund suppleret med relevant erhvervserfaring, fx at du har arbejdet med kontrol og tilsyn i det private eller offentlige. Herudover lægger vi vægt på følgende:

  • Du er kendetegnet ved at have en høj faglighed, og du formår at bringe denne i anvendelse – uanset i hvilken kontekst fagligheden indgår
  • Kendskab til årsregnskabsloven - og evt. til de internationale regnskabsstander, IFRS - er en fordel. Kendskab til kontrolprocesser kan ligeledes være en fordel
  • Du har interesse for den digitale udvikling og har øje for de muligheder, den kan bringe  
  • Du kommunikerer tydeligt – skriftligt såvel som mundtligt – til mange forskellige målgrupper, både faglige eksperter, virksomheder og borgere
  • Du har stærke it-kompetencer
  • Du skal kunne levere til aftalt tid og i høj kvalitet med styr på detaljerne – også hvis der er ekstra fart på i en periode

Vi forestiller os, at du enten har nogle års erfaring fra eksempelvis revisionsbranchen eller med andre former for kontrol. Du kan også være nyuddannet. Det vigtigste er, at du brænder for at arbejde med regnskaber og for at blive en del af Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol.  

Om os 
Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1100 medarbejdere, som arbejder på fire forskellige lokationer i landet. Denne stilling er placeret på Langelinie i København.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.   

Om ansættelsen
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for forhandling af tillæg. Indplacering vil være som fuldmægtig eller specialkonsulent. Der er tale om faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om et genopslag.

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til kontorchef Lykke Skødt på tlf. +45 35 29 13 76  eller teamleder Mia Simonsen Villendrup på tlf. +45 35 29 13 97. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Iben Rolsted Schulin-Zeuthen på tlf. +45 91 33 70 80.

Interesseret? 
Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling eller søg via vores hjemmeside på https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen.

Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest søndag d. 2. oktober 2022.  
Vi forventer at holde samtaler i uge 40-41  Vi anvender test i rekrutteringsprocessen.

Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

2. oktober 2022

Ansøgning

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling eller søg via vores hjemmeside på https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest søndag d. 2. oktober 2022.   Vi forventer at holde samtaler i uge 40-41  Vi anvender test i rekrutteringsprocessen.