Erhvervsministeriet søger en kollega med stor interesse for den finansielle sektor

Vil du arbejde med analyse og regulering af den finansielle sektor både på nationalt og EU-niveau? Så søg jobbet i Erhvervsministeriets kontor for finansielle økonomiske forhold!

Om jobbet

Vi søger en dygtig kollega i Kontor for finansielle økonomiske forhold. Her kommer du til at indgå i et team, hvor vi beskæftiger os med samspillet mellem den finansielle sektor og samfundsøkonomien.                  
 

Mere konkret arbejder vi blandt andet med:

 • Overvågning af boligmarkedet og adgang til finansiering af boligkøb i hele landet
 • Kapital- og likviditetskrav til penge- og realkreditinstitutter, herunder anbefalingerne fra Basel-komitéen
 • Konkurrence i den finansielle sektor
 • Betalingsformidling og betalingsforhold
 • Bæredygtig finansiering og den finansielle sektors rolle i den grønne omstilling
 • Risici i den finansielle sektor, makroprudentiel politik og Det Systemiske Risikoråd
 • Dansk interessevaretagelse på det finansielle område i EU

 

 

Vi løser mange af vores opgaver i samarbejde med andre aktører på det finansielle område. Det gælder fx Finanstilsynet, Nationalbanken, andre ministerier og den finansielle sektor. Du vil derfor få en bred kontaktflade uden for Departementet.

 

De præcise opgaver vil blive fastlagt efter dine interesser og kvalifikationer, men jobbet kan fx indeholde:

 • Analyser og formidling af problemstillinger på det finansielle område. Hvor du efterfølgende omsætter analyserne til den konkrete regulering af og rammevilkår for den finansielle sektor.
 • Ansvaret for egne sager og EU-forslag. Det vil bl.a. indebære forberedelse og evt. deltagelse i møder i Rådets arbejdsgrupper i Bruxelles.
 • Ministerbetjening i form af udarbejdelse af notater til erhvervsministeren, udarbejdelse af regeringssager og svar til Folketinget, mødeforberedelse mm.

 

Om dig

Vi ser for os, at du har:

 • En relevant samfundsvidenskabelig uddannelse som f. eks. cand. oecon., cand.polit., cand.scient.pol. med en stærk faglig profil.
 • Erfaring fra et ministerium, en styrelse eller den finansielle sektor, men du kan også være nyuddannet.
 • Viden om og interesse for den finansielle sektor.
 • Evne til hurtigt at sætte dig ind i nye og ofte komplekse problemstillinger, men at du samtidig formår at bevare overblikket og godt humør i en travl hverdag i et politisk miljø.
 • Interesse for EU og EU-processer og lyst til at arbejde for at danske interesser på det finansielle område varetages i EU.
 • Gode samarbejdsevner og evne til at skabe og fastholde gode relationer.
 • Evne til at formidle budskaber klart og præcist, både på engelsk og dansk.

 

 

Om os

I Erhvervsministeriets område for Finansielle forhold og Vækstkapital arbejder vi for en sund og robust finansiel sektor i Danmark og for bedre adgang til vækstkapital for danske virksomheder. Vi beskæftiger os med rammerne for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsforhold, værdipapirhandel, finansiering til vækstvirksomheder og meget mere.  En stor del af den finansielle regulering udvikles og forhandles på EU-niveau, hvorfor EU-koordination og international interessevaretagelse er afgørende for, at vi lykkes med vores arbejde.

Vi er godt 20 kollegaer fordelt i tre kontorer. Vi løser vores opgaver i et tæt samarbejde med vores faglige netværk, der bl.a. omfatter Finanstilsynet, andre ministerier og interesseorganisationer.

 

Om ansættelsen

Du vil blive ansat efter overenskomsten for akademikere i staten.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

 

Er du interesseret?

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest d. 4.december 2022. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.

Samtaler vil blive afholdt i uge 49, og tiltrædelsesdatoen er 1.februar 2023. Der vil blive brugt case samt personligheds- og logikanalyse i forbindelse med 2. samtalen.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Niels Kofoed på telefon 91 33 73 19 eller nkf@em.dk                                       

Stillingen er et genopslag.                                                    

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?

I Erhvervsministeriet ønsker vi at skabe gode og konkurrencedygtige rammebetingelser, så dansk erhvervsliv også i fremtiden er i stand til at skabe solid vækst og velstand. Vi vil medvirke til at gøre det attraktivt at investere og udvikle virksomhed i Danmark.

På en bred vifte af ressortområder - fra boligfinansiering og forbrugerforhold til life science og digitalisering af erhvervslivet samt rammevilkår for finansielle virksomheder - er vi med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem.

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for. Og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og vi lægger vægt på faglig nysgerrighed, som skal gøre os i stand til at have blik for fremtidige forretningsmodeller. Samtidig er det en central kernekompetence hos os at have en forståelse for de muligheder den digitale udvikling i og uden for ministeriet åbner for.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

4. december 2022

Ansøgning

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest d. 4.december 2022. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.