ESG MANAGER TIL BANK OG MARKED I NATIONALBANKEN

Vil du være med til at sætte retningen for ansvarlige investeringer i forbindelse med forvaltningen af Nationalbankens valutareserve? Kan du se dig selv i et job, som taler direkte ind i et af bankens strategiske fokusområder? Hvis ja, så søger vi netop nu en ESG manager til Risk Management.

Jobbet
Sektionen Risk Management er en del af afdelingen Bank og Marked. Vi har ansvaret for risikostyring af valutareserven og statens gæld. Vi understøtter Nationalbankens kerneområder med at sikre fastkurspolitikken og give staten de bedst mulige finansieringsvilkår.

I sektionen Risk Management er vi opdelt i to teams: Risk Modelling og Risk Control. Du vil i denne stilling blive en del af førstnævnte team, som har det overordnede ansvar for investeringerne af valutareserven på ca. 540 mia. kr., men også ansvaret for modellering og risikostyring af statens gæld. En hovedopgave er at lægge strategien for valutareservens investeringer, som sikrer tilstrækkelig likviditet til at kunne understøtte fastkurspolitikken. Ud over hensynet til likviditet søger vi at opnå det bedst mulige afkast til gavn for samfundet. Som en vigtig del af strategien for valutareserven indgår også hensynet til ansvarlige investeringer.

Som ESG manager i Risk Management vil du have ansvaret for at analysere nuværende og nye investeringer af valutareserven inden for Nationalbankens retningslinjer om ansvarlige investeringer under særligt hensyn til valutareservens formål. Du vil få ansvaret for at videreudvikle vores ESG-overvågning og -rapportering. Jobbet indebærer også løbende screening af valutareservens placeringer og opfølgning, hvis investeringerne ikke lever op til Nationalbankens retningslinjer for ansvarlig investering. Derudover vil du have et stort ansvar for at følge udviklingen i ESG-markedet og sikre, at Nationalbankens valutareserveforvaltning følger gældende markedsstandarder. Udover ansvaret for de ansvarlige investeringer vil du også indgå i tværfagligt arbejde med andre afdelinger i Nationalbanken, som arbejder med at analysere og rapportere forskellige risici relateret til ESG og bæredygtighed. Du vil i denne stilling have stor frihed og mulighed for at koordinere din opgaver.

Vi tilbyder 
Du bliver en del af en sektion på 15 personer, som vægter samarbejde og fællesskab højt. For at sikre det tætte samarbejde sidder vi i et åbent kontormiljø med mulighed for løbende at støtte og sparre med hinanden. Her lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone med fokus på feedback og din personlige udvikling. Vores opgaver kræver, at vi arbejder sammen, at alle tager et stort ansvar, og at vi har tillid til hinanden.  

Du får også færdigheder inden for risikostyring og en spændende mulighed for at kombinere teori med praktik. Du vil få et bredt netværk internt med andre afdelinger i Nationalbanken og med eksterne samarbejdspartnere i både ind- og udland.  

Hvis du er nyuddannet, bliver du en del af Nationalbankens Economist Programme, som du kan læse mere om her. 

Din profil 
Vi forestiller os, at du enten er nyuddannet eller har et par års erfaring. Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse (eksempelvis cand.scient.pol, cand.merc, cand.polit/oecon eller lignende). Det vigtigste er, at du har en stor interesse for ESG-området og har drive til at sikre Nationalbankens investeringer er ansvarlige. Da investeringer og fokus på ESG-området stadigvæk er under udvikling, er det vigtigt, at du har interesse for at udforske og vurdere, hvordan nye standarder påvirker Nationalbankens investeringer. Derudover er du er god til at formidle faglige problemstillinger til både interne og eksterne samarbejdspartnere. 

Som person trives du med at tage ansvar, og en af dine kvalifikationer er dine gode samarbejdsevner, som kommer til udtryk i din relation til dine kolleger i teamet samt i samarbejdet med de eksterne modparter. Du formår at skifte mellem flere forskellige opgaver, da hverdagen er omskiftelig, og opgavernes prioritering løbende kan ændre sig. 

Banken som arbejdsplads
Arbejdstiden deler vi mellem et åbent kontorlandskab på Langelinie Allé med muligheder for at arbejde hjemmefra. Vi ønsker at understøtte en arbejdskultur med en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Det er vigtigt for os, at vi har en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivslen er høj. Der er et solidt fagligt miljø og imødekommende kolleger, der giver sig tid til at dele deres viden.

Vi lægger stor vægt på læring og løbende udvikling af vores evner. Vi tilbyder gode vilkår: sundheds- og tandforsikring, indretning af hjemmearbejdspladsen, gratis parkering og en god kantineordning.

Det sociale liv i banken vægtes højt. Du kan fx blive en del af vores foreningsliv, hvor du bl.a. kan løbe, dyrke yoga, synge i kor eller eventuelt dele din interesse for kunst med kolleger.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thusjanthan Gunapalasingham, Head of Risk Management (tlf. 3363 6075 / 6011 7129 eller e-mail tgu@nationalbanken.dk). Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Dorte Kvisgaard (tlf. 3363 6511 eller e-mail dkv@nationalbanken.dk).

Ansøgning
Ansøg med dit CV senest onsdag den 5. oktober 2022. Det er en betingelse for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.  

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

5. oktober 2022

Ansøgning

Ansøg med dit CV senest onsdag den 5. oktober 2022. Det er en betingelse for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.