Finansministeriet søger økonomer til arbejdet med grønne statsobligationer og grøn skattereform

Har du interesse for finansielle og skattemæssige spørgsmål? Og drømmer du om at komme helt tæt på den politiske agenda? Så søger vi lige nu to nye medarbejdere til Finansministeriets kontor for skat og kapitalmarkeder.

Om stillingerne

Vi søger en økonom til arbejdet med kapitalmarkedsforhold og statsgældspolitik og en økonom til arbejdet med skattepolitik.

På kapitalmarkedsområdet omfatter opgaverne forvaltning af statens gæld i nært samarbejde med Nationalbanken og rådgivning af finansministeren om den finansielle regulering og finansiel stabilitet.

Du kan forvente at skulle bruge en betydelig del af din tid på at være med til at udvikle et dansk program for udstedelse af grønne statsobligationer.

Hertil kommer den løbende behandling af budgetsager i staten med finansielle aspekter samt spørgsmål i forbindelse med kapitalmarkedsforhold i øvrigt.

Vi har også ansvaret for den del af finanslovprocessen, der vedrører statens renter og udbytter samt statens gæld.

På skatteområdet omfatter opgaverne skattepolitik i bred forstand. Du vil komme til at bidrage til politikudviklingen og økonomiske analyser med fokus på provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger.

I det kommende år vil vi bl.a. have fokus på, hvordan skattepolitikken kan bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål. Du kan således forvente at skulle være en del sekretariatet, der betjener ekspertgruppen for en grøn skattereform.

Hertil kommer tværgående udvalgsarbejde samt ansvaret for en del af finanslovprocessen og budgettering af statens indtægter fra skatteområdet.

Stillingerne indebærer en forskelligartet opgavesammensætning og mulighed for en stejl læringskurve, hvor du uanset baggrund vil blive udfordret fagligt og få et unikt indblik i politiske beslutningsprocesser. 

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med udvalgte opgaveområder, men oftest vil du skulle finde løsninger i tæt samarbejde med dygtige kolleger i Finansministeriet, Nationalbanken, Skatteministeriet; Erhvervsministeriet og de andre ministerier mv.

Stillingerne vil give dig indsigt i de finansielle markeder, skattepolitik, dansk og international økonomi, finanspolitikkens tilrettelæggelse og samspillet mellem politik og økonomi.  

Om dig

Vi forestiller os, at den rette kandidat har en objektiv analytisk tilgang, kan arbejde selvstændigt og tage ejerskab på opgaver.

Det er ikke vigtigt, om du er nyuddannet eller erfaren på arbejdsmarkedet, men det vigtigste er, at du har lyst til nye udfordringer.

Det er en fordel – men ikke et krav – hvis du har erfaring med kapitalmarkedsforhold eller skattepolitik fra tidligere beskæftigelse eller fra studierne.

 Derudover lægger vi konkret vægt på, at du har/er:

  • en stærk økonomfaglig profil
  • analytisk sans og gode formuleringsevner
  • interesse for finansielle eller skattepolitiske problemstillinger og samfundsøkonomi generelt
  • gode samarbejdsevner og kan bringe dem aktivt i spil
  • drive og gennemslagskraft
  • lyst til at udvikle dig fagligt og personligt
  • ambitiøs, målrettet og initiativrig samt trives med en travl og afvekslende hverdag
  • en relevant uddannelse som eksempelvis cand.oecon., cand.polit., cand.merc. eller lignende.

Om os

Kontoret for skat og kapitalmarkeder består af syv AC-medarbejdere med økonomisk baggrund, fire studentermedhjælpere og en kontorchef. Kontoret er opdelt i faglige områder, således at fem AC-medarbejdere og to studentermedhjælpere er tilknyttet skatteafdelingen, mens to AC-medarbejdere og to studentermedhjælpere er tilknyttet kapitalmarkedsafdelingen.

Vi tilbyder et job, hvor du sammen med engagerede og dygtige kolleger er med til at præge dine egne arbejdsopgaver i et miljø med frihed under ansvar, og hvor et godt socialt miljø vægtes højt.  

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorchef Thomas Larsen på tlf.: 40 11 87 74 eller mail: thlar@fm.dk.

Ansøgning

Hvis stillingerne har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 20. september 2021.

Angiv gerne hvilken af de to stillinger, du søger.

Vi forventer at holde samtaler i uge 38 og 39.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

20. september 2021

Ansøgning

Hvis stillingerne har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 20. september 2021. Angiv gerne hvilken af de to stillinger, du søger. Vi forventer at holde samtaler i uge 38 og 39.