Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning (KSF) søger to studenter til arbejdet med REFORM-modellen og erhvervs- og strukturpolitiske analyser

Interesserer du dig for analyser af struktur- og erhvervspolitiske problemstillinger, så er et job som student i Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning måske noget for dig.

Om stillingen

I KSF arbejder vi for, at Danmark har konkurrencedygtige og produktive virksomheder og velfungerende markeder, som bidrager til vækst og velstand. Konkret arbejder centeret med strukturpolitik og erhvervsrettet regulering, økonomisk regulering af forsyningsområdet og med aktivt ejerskab af statslige selskaber. Ud over dette har KSF også ansvaret for regneprincipper og løbende metodeudvikling inden for samfundsøkonomiske analyser. Dette omfatter bl.a. arbejdet med den generelle ligevægtsmodel REFORM, som anvendes til at vurdere effekten på strukturelt BNP af politiske initiativer med konsekvenser for produktiviteten i erhvervslivet.

Vi ønsker at besætte to studenterstillinger. Den ene stilling vil primært omhandle bidrag til konkrete modelberegninger i REFORM-modellen samt til udvikling og vedligeholdelse af modellen. Den anden stilling vil primært omhandle bidrag til samfundsøkonomiske og strukturpolitiske analyser af særligt erhvervsøkonomiske og reguleringsmæssige problemstillinger.

Herudover kan der – for begge stillinger - i perioder også skulle løses opgaver knyttet til fx statens ejerskabsvaretagelse af statslige selskaber samt andre af kontorets løbende opgaver.

Som student i KSF vil du komme helt tæt på de politiske processer og få et særligt kendskab til centraladministrationen og erhvervs- og selskabsområdet.

Om dig

Som student i KSF forventer vi overordnet, at du har:

  • en stærk samfundsfaglig profil (stud.polit., stud.oecon., stud.scient.pol. e.l.)
  • er skarp analytisk og har interesse for samfundsøkonomiske problemstillinger
  • gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • gode samarbejdsevner og evnen til at tage selvstændigt ansvar for dine opgaver

For studenterstillingen knyttet til REFORM-modellen vil det være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til kodning (særligt i GAMS). Det vil også være en fordel hvis du har fulgt – eller fremadrettet ønsker at følge – faget ”Anvendt økonomisk modellering” på Økonomisk Institut eller lignende modelfag øvrige steder.

For den anden studenterstilling vil det være en fordel, hvis du har kendskab til - eller interesse for - analyser på mikrodata.

For begge stillinger gælder det, at du skal have lyst til at arbejde med tal og udarbejdelse af notater, masser af gå-på-mod i forhold til nye opgaver og interesse for kontorets arbejdsområder. Godt kendskab til Office-pakken, herunder særligt Excel, er en fordel. Samtidig lægger vi vægt på godt humør og et godt samarbejde i kontoret.

Om os

Du kommer til at arbejde i Center for konkurrence, selskaber og forsyning (KSF), der består af to kontorchefer, 15 AC’ere og fire studenter. I KSF arbejder vi konkret med strukturpolitik og erhvervsrettet regulering, med økonomisk regulering af forsyningsområdet og med aktivt ejerskab af statslige selskaber. Herudover har vi også ansvaret for regneprincipper og løbende metodeudvikling inden for samfundsøkonomiske analyser.

Finansministeriet som organisation er præget af stor faglighed og højt tempo. Vi har fokus på, at du udvikler dig fagligt og lærer at vurdere og formidle komplekse problemstillinger i praksis.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten.

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, mens vi samtidig forventer, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge fordelt over et år.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Maria Junker Nielsen (majni@fm.dk / 33 92 40 77) eller fuldmægtig Carl Risby Nielsen (carni@fm.dk / 23 32 18 84).

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

6. december 2021

Ansøgning

Ansøgning Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest den 6. december 2021. Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 49 og 2. samtale i uge 50, og håber at kunne byde vores nye kollega velkommen senest den 1. februar 2022. I Finansministeriet opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.