Finansministeriets departement søger ambitiøse medarbejdere til arbejdet med at modernisere og effektivisere den offentlige sektor

Har du ambitioner for dig selv og det danske samfund, og vil du være med til at stå i spidsen for udviklingen af den offentlige sektor? Finansministeriet søger to medarbejdere til arbejdet med at drive og understøtte regeringens politik i forbindelse med modernisering og fornyelse af den offentlige sektor i Velfærdspolitisk Center (VPC). Som medarbejder i VPC kommer du således helt ind i maskinrummet i arbejdet med at omsætte vigtige politiske dagsordener til virkelighed, ligesom du får konkret erfaring med budget- og bevillingsarbejdet i Finansministeriet.

Om stillingerne

Du vil blive ansat i moderniseringsdelen af VPC, hvor vi arbejder med at drive og understøtte regeringens ambitioner i forhold til udviklingen af den offentlige sektor - i tæt samarbejde med kolleger i departementet, Finansministeriets koncern, andre ministerier samt øvrige interessenter.

Vi søger to nye kollegaer, der vil med på holdet og være med til at løfte regeringens moderniserings- og effektiviseringspolitik samt understøtte effektiv drift og udvikling af den offentlige sektor.

VPC arbejder både med politikudvikling og implementering af moderniseringspolitiske dagsordener. Opgaverne vil således være mange og forskelligartede og vil eksempelvis inkludere betjening af finansministeren, koordinering med Finansministeriets styrelser og andre ministerier, inddragelse af interessenter samt gennemførelse af en række politiske initiativer og projekter. Konkret arbejder kontoret bl.a. med konsulentbesparelser og fællesstatslige løsninger, digitalisering og udarbejdelse af en ny digitaliseringsstrategi for Danmark, initiativer i regi af Nærhedsreformen, indsatser på ledelsesområdet og budget- og bevillingsarbejde på § 7. Finansministeriet. VPC er endvidere departementalt brohoved for Digitaliseringsstyrelsen og Økonomistyrelsen, som mange opgaver udføres i tæt samarbejde med.

Den ene ledige stilling er som ny §-redaktør for § 7. Finansministeriet, hvor du vil få ansvaret for at koordinere finanslovsarbejdet i Finansministeriets koncern og håndtere alle budget- og bevillingssager med bevillingsmæssige konsekvenser på Finansministeriets område i tæt samarbejde med Økonomistyrelsen. Du vil således få konkret erfaring med finanslovarbejdet og med det generelle budget- og bevillingsarbejde.

Den anden ledige stilling er rollen som brohoved for sager fra Økonomistyrelsen. Det indebærer en tæt og løbende dialog med Økonomistyrelsen om bl.a. regeringssager og andre sager af politisk karakter. Konkret kan det være sager vedr. fællesstatslige løsninger, grønne indkøb, udvikling af systemløsninger mv. Du vil derudover få andre opgaver i din portefølje, som fastlægges ud fra dine konkrete kompetencer og interesser.

Om dig

Det er vigtigt, at du trives i en til tider uforudsigelig og travl hverdag, som både indeholder arbejde på længerevarende projekter/initiativer og udarbejdelse af leverancer med kort frist. Du vil til gengæld blive en del af et hold, der sætter stærk faglighed, engagement, godt humør og samarbejde højt. 

Konkret lægger vi vægt på, at du har/er:

  • en fagligt stærk profil inden for samfundsvidenskab, fx cand.scient.pol., cand.oecon., cand.polit., el.lign.
  • gode analytiske kompetencer og formår at anvende dem i praksis
  • lyst til, i tæt samarbejde med kolleger i departementet og koncernen, at arbejde med fornyelse af den offentlige sektor og moderniseringspolitiske tiltag
  • stærke samarbejdsevner samt engagement og gennemslagskraft til at varetage en udadvendt rolle
  • processtærk og har flair for tal
  • ambitiøs, målrettet og initiativrig samt trives med en travl og afvekslende hverdag.

Til stillingen som §-redaktør på § 7. Finansministeriet er du enten nyuddannet eller har et par års erfaring.

Til stillingen som brohoved for sager fra Økonomistyrelsen har du nogle års erfaring fra enten et departement eller en styrelse.

Om os

VPC arbejder med udvikling, styring og modernisering af den offentlige sektor. Det omfatter eksempelvis digitalisering, ledelse i den offentlige sektor samt gennemførelse af regeringens Nærhedsreform. Derudover har centeret en central rolle i koordineringen af større velfærdspolitiske indsatser. Dette indebærer eksempelvis de økonomiske aftaler med kommunerne og regionerne samt arbejdet med den primære sundhedssektor. Endvidere varetager centeret opgaver i relation til finanslovsarbejdet for Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet og Finansministeriet i tæt samarbejde med de enkelte ressortministerier og koncernens styrelser.

I alt består centeret af tre kontorchefer, 23 akademiske medarbejdere og syv studentermedhjælpere. De opslåede stillinger er i enheden for arbejdet med modernisering og fornyelse af den offentlige sektor.

Finansministeriet som arbejdsplads

Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik.

Finansministeriet kan tilbyde et job, hvor du kommer tæt på den politiske beslutningsproces, hvor du har gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet "FM KickStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes som fuldmægtig eller konsulent efter overenskomst for akademikere i staten.

Tiltrædelse sker hurtigst muligt.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Trine Elmelund Christensen på telefon 61 26 64 68 / e-mail trchr@fm.dk eller souschef Jeppe Berg Jensen på telefon 33 92 38 14 / e-mail jejen@fm.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag den 21. september 2021.

Vi forventer at holde samtaler i uge 38.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

21. september 2021

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag den 21. september 2021. Vi forventer at holde samtaler i uge 38.