Fuldmægtig til Finansministeriets Koncernøkonomi

Vil du være med til at præge og udvikle finanslovsbudgetteringen på bl.a. pensionsområdet i Finansministeriets koncern? Finansministeriets Koncernøkonomi søger en ambitiøs medarbejder med solide analytiske kompetencer og en god talforståelse. Du kommer til at indgå i Koncernøkonomis pensions- og regnskabsteam, som består af 10-11 medarbejdere.

Om stillingen

Du vil blive en del af et fagligt stærkt team, hvor du kommer til at bidrage til et af de mest udgiftstunge områder på finansloven. Du vil i den forbindelse være med til at udarbejde budgetanalyser, og sætte retning i forskellige pensionshenseende. Det kan være ved at udarbejde styringsrelevant ledelsesinformation, eller følge op på budget og bevilling i forbindelse med kvartalsvise udgiftsopfølgninger.

Pensionsområdet i koncernøkonomi omfatter pensionsudgifter, bidragsindtægter og governance for tjenestemandspensioner på finanslovens § 36. Teamet skønner, ved hjælp af en budgetmodel, udgifterne og indtægterne i finanslovsperioden. Budgetmodellen er bygget i SQL og teamet tilpasser løbende budgetforudsætningerne, eksempelvis når der er en opdatering af tjenestemandslovgivningen eller på baggrund af konklusioner fra nye fremskrivninger. Samlet set forvaltes ca. 26 mia. kr. årligt. 

Vi søger en medarbejder, der blandt andet skal:

 • Udarbejde finanslov
 • Samarbejde med Statens Administration og Udbetaling Danmark omkring bogføring, budget og governance.
 • Medvirke til budgettering og budgetopfølgning
 • Koordinere og arbejde med udviklingsprojekter indenfor pensionsområdet
 • Udarbejde og vedligeholde model for styring af de økonomiske rammer hos Udbetaling Danmark
 • Evt. udarbejde og vedligeholde retningslinjer, instrukser og vejledninger
 • Kommunikere og formidle regler og praksis, så vi understøtter en korrekt håndtering af transaktioner og aktiviteter på vores ansvarsområde
 • Bistå med dokumentation til Rigsrevisionen mv.
 • Samarbejde på tværs af Koncernøkonomi – opgaver her vil blive allokeret bl.a. på baggrund af kandidatens kvalifikationer.

Om dig

Du er nyuddannet med gode resultater og har en relevant samfundsøkonomisk uddannelse, eksempelvis cand.polit., cand.oecon., cand.scient.soc eller lignende.

Derudover er du/har du:

 • En særdeles god talforståelse
 • En evne til at formidle, rådgive og videndele
 • En proaktiv og præcis arbejdsform
 • En høj kvalitet i opgaveløsningen
 • Solide it-kompetencer

Det vil derudover være en fordel, men ikke et krav, om du har et godt kendskab til databasesprog (SQL).

Om os

Vi er ca. 36 medarbejdere i Koncernøkonomi og er en del af Finansministeriets koncerncenter, som organisatorisk er placeret i Økonomistyrelsen. Vi betjener Finansministeriets departement, Økonomistyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It i alle forhold vedrørende deres økonomi. Det gælder lige fra fastlæggelsen af bevillinger og resultatmål til udarbejdelse af budget og regnskabsføring for institutionerne. Derudover varetager vi en række tværgående koncernopgaver, herunder koncernindkøb, pensionsøkonomi og analyser.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er et stærkt fagligt fællesskab og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi lægger stor vægt på karriereudvikling og støtter såvel videreuddannelse som intern rokering.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig. 

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Rasmus Buhl Møller på telefon 41 78 23 98 eller via mail ramer@oes.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via statens e-rekrutteringssystem – Tryk på knappen ’Søg stillingen’. Indsend senest den 14. juni 2021.

Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

Økonomistyrelsen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

14. juni 2021

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via statens e-rekrutteringssystem – Tryk på knappen ’Søg stillingen her’. Indsend senest den 14. juni 2021.