(Genopslag) Dygtig økonom som vil være med til at vurdere virksomhedsfusioner

Vil du være med til at vurdere de største danske virksomhedsfusioner? Vil du være med til at sikre effektiv konkurrence til glæde for samfundsøkonomien i medie-, underholdnings- og sportsbrancherne? Så vælg en karriere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Medier og Fusioner.

Arbejdsopgaver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger en dygtig økonom til styrelsens Center for Medier og Fusioner (”MTF”).

Centret har ansvar for fusionskontrol på tværs af alle brancher i Danmark, og vi sikrer, at kun fusioner, der ikke hæmmer konkurrencen på et marked, bliver godkendt. Derudover håndhæver vi konkurrencereglerne og sekretariatsbetjener Konkurrencerådet inden for medie-, underholdnings- og sportsbrancherne.

I samarbejde med dine kolleger eller selvstændigt vil du skulle løse følgende opgaver:

 • Vurdere om fusioner mellem større virksomheder er anmeldelsespligtige, og om de skal godkendes eller forbydes, herunder bl.a. ved at gennemføre markedsanalyser samt anvende økonomiske modeller.
 • Håndhæve konkurrencereglerne i medie-, underholdnings- og sportsbrancherne, herunder opspore, efterforske og gribe ind overfor ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler (f.eks. karteller) og over for virksomheder, der misbruger deres dominerende stilling.
 • Arbejde for at mindske omfanget og effekterne af konkurrencebegrænsende regulering.
 • Udarbejde beslutningsoplæg til Konkurrencerådet.
 • Tale med virksomheder og andre interessenter om konkurrencereglerne og virksomhedernes kommercielle råderum.
 • Betjene Erhvervsministeren og deltage i arbejdsgrupper sammen med Erhvervsministeriets departement, andre styrelser og andre ministerier.
 • Øvrig sagsbehandling, herunder håndtering af aktindsigt samt virksomheds- og borgerhenvendelser.

Der vil være mulighed for at samarbejde med Europa-Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder om konkrete sager samt deltage i Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN). 

Opgaverne løses i et inspirerende og stærkt fagligt miljø og i samarbejde med dine nærmeste kolleger, styrelsens øvrige centre og direktion samt eksterne samarbejdspartnere. I MTF løser vi mange opgaver i tværfaglige teams, hvor jurister og økonomer arbejder sammen, men du vil få et stort ansvar for at tilrettelægge din opgaveløsning, og din indsats vil få betydning for, at styrelsen kan løfte sine opgaver kompetent og effektivt.

Generelt om dig

 • Du er uddannet økonom (cand.polit., cand.oecon. eller lignende økonomisk kandidatuddannelse) 
 • Du har et højt fagligt niveau, herunder gerne indenfor mikro- og/eller industriøkonomi
 • Du har lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem jura og økonomi 
 • Du er opsøgende, vedholdende og har en undersøgende tilgang til din opgaveløsning
 • Du er effektiv, kvalitetsbevidst og har gode formidlingsevner

Det er en fordel, hvis du har konkret erfaring med håndtering af fusionskontrol, konkurrencesager eller konkurrenceanalyser, f.eks. fra et konsulenthus, advokatbranchen eller lignende. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i et politisk præget miljø og med beslutningsprocesserne inden for det offentlige.

Hvis du skal ansættes som konsulent, lægger vi desuden vægt på, at:

 • Du kan give faglig sparring på et højt niveau til både kolleger og chefer
 • Du har erfaring med udadvendt arbejde og kan håndtere interessenter selvstændigt
 • Du evner at tilrettelægge og lede interne processer i styrelsen
 • Du har et godt blik for strategiske mål og kan bidrage til en strategisk udvikling

Vi

Du kommer til at arbejde i vores moderne kontorhus i Valby – tæt på både Valby station og Ny Ellebjerg station. Her vil du sidde i et fagligt stærkt miljø sammen med et hold af engagerede kollegaer. MTF består af en chef og en souschef, 12 sagsbehandlere, hvoraf ca. halvdelen er jurister og halvdelen er økonomer, og 2 studenter.

Vi arbejder med mange forskelligartede opgaver, der til tider er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til erhvervslivet og andre myndigheder. Vores hverdag er præget af humor og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vores kommunikation er ligefrem og åben, og vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt. Selvom vi ofte har travlt, insisterer vi på at have tid til sociale arrangementer og fokus på at være en familievenlig arbejdsplads med fleksible arbejdstider, så du kan få arbejde og familie til at passe sammen.

Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk, se en kort profilfilm om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde for velfungerende markeder her eller se en film om, hvordan det er at være medarbejder i styrelsen her.

Styrelsens medarbejdere skal være de dygtigste i Danmark til at beherske de lovområder, som styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi indført et specialist- og ekspertspor, som indebærer, at special- og chefkonsulenter, der er særligt dygtige på deres faglige områder, har mulighed for at blive udnævnt til specialister indenfor et specifikt område. Chefkonsulenter, der behersker den faglige disciplin i særklasse og som med stor ekspertise kan bidrage aktivt til udviklingen af den faglige disciplin i og udenfor styrelsen kan blive udnævnt til eksperter.

Søg stillingen

Få flere informationer om stillingen hos kontorchef Søren Bo Rasmussen (tlf. 41 24 70 16/sbr@kfst.dk) eller Chefkonsulent Nanna Vejen Snitkjær (tlf. 41 71 52 30/nvh@kfst.dk).

Spørgsmål om løn og ansættelsesforhold kan rettes til HR-partner Anne-Mette Poulsen på tlf. 91 33 70 50.

Din ansættelse vil alt efter kvalifikationer ske som fuldmægtig eller konsulent i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på www.kfst.dk. Din ansøgning med CV, eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være modtaget senest d. mandag d. 08.09.2022 kl. 12.00. 

Tiltrædelse snarest muligt.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

8. september 2022

Ansøgning

Ansøgningen sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på www.kfst.dk. Din ansøgning med CV, eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være modtaget senest d. mandag d. 08.09.2022 kl. 12.00.