Koncernøkonomi i Udlændinge- og Integrationsministeriet søger skarp kollega

Hvis du er en dygtig generalist med et stort drive og lyst til at arbejde med politisk udvikling og økonomistyring på et centralt politikområde, så er en stilling i Koncernøkonomi i departementet noget for dig.


Lidt om alt det vi tilbyder
Du kommer til at være en del af Koncernøkonomi i vores departement. Her varetager vi en bred vifte af opgaver: ministerbetjening og beslutningsoplæg, finanslovsarbejde, økonomistyring, konsekvensvurderinger af nye politiske initiativer, økonomiske analyser på udlændinge- og integrationsområdet samt implementering af en række fælles EU-retsakter på Schengenområdet.

I Koncernøkonomi er det vores opgave at sikre det økonomiske fundament bag den førte politik og understøtte den politiske dagsorden. Vi omsætter tal til velfunderede politiske beslutningsoplæg og processer. Dette sker gennem dialog og koordination med ministeriets styrelser, og ved at vi selvstændigt beregner forudsætningerne for og konsekvenserne af nye politiske initiativer. I kontoret er vi primært generalister, men vi er særligt gode til at behandle tal og formidle dem i den rette kontekst.

Du vil komme til at indgå i den fælles opgaveløsning i tæt samspil med dine kolleger i kontoret og med andre interessenter, men du kan også forvente at få dine egne ansvarsområder.

Du vil f.eks. kunne få til opgave at:

  • bidrage i forbindelse med udarbejdelsen af ministeriets finanslov
  • få ansvar for økonomistyringen af et policyområde eller en styrelse
  • samarbejde med resten af huset og andre ministerområder om policyudvikling af nye initiativer, herunder lovforslag
  • udarbejde beslutningsgrundlag til direktionen og ministeren
  • deltage i projekter og udarbejdelse af økonomiske analyser

Vores fællesskab i Koncernøkonomi er kendetegnet ved, at fagligheden er i højsædet. Vores hverdag er præget af et spændende politisk og fagligt stærkt miljø, hvor opgaverne er mange og alsidige, og hvor der er gode udviklingsmuligheder.

Vi har i vores opgaveløsning fokus på dialog og vidensdeling. Opgaverne løses i et samarbejde i kontoret, hvor vi er 12 medarbejdere. Vi har en stor kontaktflade og samarbejder med en række interne og eksterne interessenter. Selvom vi arbejder inden for stramme deadlines og høje kvalitetskrav, har vi en uformel omgangstone.


Vores forventninger til dig
Du har en relevant baggrund fra en økonomi- eller anden samfundsvidenskabelig uddannelse, f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.scient.pol. mv. Du kan være nyuddannet eller have erfaring, men vigtigst af alt skal du have gå-på-mod og lyst til at arbejde med tal og blive udfordret i din arbejdsdag.

Du har lyst til at arbejde i et politisk og fagligt udviklende miljø, hvor der ofte arbejdes med korte deadlines. Derudover forventer vi, at du:

  • har analytisk sans og kan omsætte tal til proces og velskrevne beslutningsoplæg
  • har flair for tal, et godt kendskab til og praktisk erfaring med Excel som arbejdsredskab
  • er kvalitetsbevidst, har god dømmekraft og sætter den faglige barre højt
  • er proaktiv, strategisk, selvstændig og ansvarsfuld
  • er god til at koordinere og samarbejde, også med andre fagligheder end din egen


Yderligere information
Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Du ansættes som fuldmægtig eller konsulent, afhængigt af din erfaring og dine kompetencer. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Politiets Efterretningstjeneste vil gennemføre en registermæssig undersøgelse af din person, så vi i Udlændinge- og Integrationsministeriet kan vurdere, om du er egnet til at varetage stillingen.  Du skal løbende kunne bestå en registermæssig undersøgelse under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte souschef Sofie Odgaard på telefonnummer 41 71 78 46 eller på e-mail sod@uim.dk eller kontorchef Søren Larsen på telefonnummer 61 98 33 68 eller på e-mail sln@uim.dk.


Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest tirsdag den 15. juni 2021, kl. 10.00.

Vi forventer at holde samtaler i uge 24.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Udbyder

Udlændinge Og Integrationsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

15. juni 2021